Hur långt ska ett cv vara – den ideala längden

Author Ronald Sterk
Skriven av: Ronald Sterk
Author Miranda Adriaanse
Redigerad av: Miranda Adriaanse
Hur långt ska ett cv vara – den ideala längden

Hur långt ska ett CV vara? Räcker det med en sida? Är två eller tre sidor för mycket? Det finns ofta inget entydigt svar på hur långt ditt CV bör vara. Det beror på den specifika kandidaten och hur många års relevant arbetslivserfarenhet hen har. Arbetsgivarna har inga fasta krav på antalet sidor som ditt cv bör omfatta. I det här inlägget tittar vi på den ideala CV-längden och ger dig ett par råd.

Hur långt ska ett CV vara?

Ett CV ska vara kort och koncist nog att innehålla all nödvändig information för det jobb du söker. För de flesta innebär det ungefär en längd på en till två sidor. Denna längd gör att du får med all relevant information, även om du har mer än 10 års erfarenhet.

Det betyder dock inte att ett CV på 3 eller fler sidor inte förekommer. Särskilt för vissa tjänster som projektledare eller för sökande med 15+ års arbetslivserfarenhet kan CV:t bli långt. Ett akademiskt CV som är fyllt av akademiska publikationer kan ibland till och med bli 5 eller 10 sidor.

Forskning visar att ett bra CV är ungefär 1 till 2 sidor långt. Ett CV på en sida är lika bra att läsa som ett CV på två sidor. Men om du går över det minskar effektiviteten i ditt CV.

Tänk på att rekryterare aldrig kommer att läsa hela ditt CV noggrant. De kommer att "skanna" ditt CV i jakt på viktig information och bevis på att du är lämplig för tjänsten. Om du skickar en halv roman som ditt CV kommer det definitivt inte att vara till din fördel. Håll ditt CV kortfattat och ta bara med viktig och relevant information för den sökta tjänsten.

Hur långt får ett CV vara för studenter?

Ett student-CV bör vara på en sida. Ett student-CV är av naturliga skäl kortare, eftersom studenten vanligtvis ännu inte har skaffat sig någon relevant arbetslivserfarenhet. Av den anledningen bör en sida vara tillräckligt för att presentera all relevant information.

Lista den viktigaste informationen på första sidan

Om du har ett tvåsidigt (eller fler) CV rekommenderas det att lägga den viktigaste informationen på första sidan. Många potentiella arbetsgivare och rekryterare tittar och granskar dussintals CV:n per platsannons. De har alltså mycket begränsad tid på sig att gå igenom ditt CV.

10 tips för att korta ner längden på ditt CV

Har du börjat skriva ditt CV men det är för långt? Här är 10 tips för att korta ner längden på ditt CV:

1. Inkludera endast relevant arbetslivserfarenhet

Som sökande är det oerhört viktigt att du kan skilja huvudpunkterna från sidofrågorna. För varje bit arbetslivserfarenhet måste du verkligen titta på vad som är viktigt att nämna och vad som är bättre att utelämna. Om det inte är relevant för tjänsten ska du inte nämna det.

2. Använd högst 5 punktsatser per arbetslivserfarenhet

Det är ofta bättre att använda 3-5 punkter med korta, kraftfulla meningar än en lång text. Det gör också ditt CV mycket tydligare.

3. Skriv korta, kraftfulla meningar

Att kunna skriva koncist och rakt på sak är en bra kunskap att ha. Ofta använder du fler ord än du egentligen behöver, vilket gör ditt CV för långt. Här är ett (överdrivet) exempel:

När jag arbetade som programmerare var jag med och utvecklade komplexa program med hjälp av olika programmeringsspråk och verktyg, t.ex. Java, Python och C++. I mina arbetsuppgifter ingick att analysera kundkrav, utforma programvaruarkitekturer, skriva kod och implementera lösningar för att lösa tekniska problem. Jag arbetade mycket i tvärvetenskapliga team.

Du kan skriva ner detta mycket mer kortfattat och kraftfullt, medan kärnan och kärnan förblir densamma. Här är ett exempel på det:

Utvecklat komplexa programvaruapplikationer i Java, Python och C++; från analys till implementering. Samarbetade i tvärvetenskapliga team för högkvalitativa resultat.

4. Fokusera på resultat snarare än alla dina uppgifter och ansvarsområden

Ett smart sätt att göra dina beskrivningar kortare är att nämna resultat istället för dina uppgifter och ansvarsområden. Med andra ord: vad har du uppnått?

Rätt
Handledde gymnasieelever. Genomsnittliga betyg ökade med cirka 25%.
Fel
Ansvarig för handledning av gymnasieelever. För detta tillhandahöll jag lektionsinnehåll, utformade lämpliga övningar och spårade resultat.

5. Strukturera ditt CV på ett bra och tydligt sätt

Se till att ditt CV är lättläst och välstrukturerat för rekryterare. Placera din information i rätt avsnitt (arbetslivserfarenhet, utbildning osv.).

6. Använd ett bra typsnitt och en lämplig teckenstorlek

Den teckenstorlek och det typsnitt du väljer att använda kan ha stor inverkan på längden på ditt CV. Faktum är att vissa typsnitt i sig är mycket större än andra. Om du har mycket information ska du använda ett mindre typsnitt och en något mindre teckenstorlek.

Se till att texten inte blir oläslig. Rubriker bör vara mellan 14pt och 16pt. Huvudtexten bör vara någonstans mellan 10pt och 12pt.

7. Välj en CV-mall som utnyttjar det tillgängliga utrymmet på ett smart sätt

Den CV-mall du väljer kan också påverka längden på ditt CV. Ett kreativt CV ser till exempel snyggt ut men hanterar ofta inte det tillgängliga utrymmet på det bästa sättet. Professionella CV-mallar Med t.ex. 2 kolumner som noggrant strukturerar all information kan därför vara bättre om du har mycket information att inkludera i ditt CV.

8. Inkludera inte onödig information

Ämnen som civilstånd, kön eller din religion hör inte hemma i ditt CV. Utelämna dessa ämnen för att hålla ditt CV kort och koncist.

9. Använd tillräckligt med blankrader, radavstånd och marginaler

Varje dokument eller text består av stycken med rubriker och blankrader. Detsamma gäller för ditt CV. Lägg till blankrader mellan avsnitten och använd tillräckliga marginaler för att hålla dokumentet kortfattat. Du kanske tycker att det är smart att ställa in radavståndet så att meningarna i stort sett ligger ovanpå varandra, men det försämrar bara läsbarheten i ditt CV.

10. Gruppera liknande information tillsammans

Ibland lönar det sig att ta en kritisk titt på ditt CV. Kan du gruppera viss information tillsammans? Praktikplatser kan till exempel ibland ingå i din utbildning istället för att utgöra ett separat avsnitt. En kurs eller ett intyg som du har fått för ditt nuvarande jobb kan ibland också listas under din arbetslivserfarenhet.

Använd även ovanstående information om du vill fylla ut ditt CV och göra det längre. Om du till exempel gör ett CV utan arbetslivserfarenhet kan det se lite tomt ut. Naturligtvis föredrar du ett välfyllt CV.

Hur framstår ditt CV?

Oavsett om ditt CV är på en, två eller tre sidor är det viktigaste att du blir kallad till anställningsintervjuer och i slutändan får jobbet. Därför bör ditt CV vara tydligt, välstrukturerat och lättläst.

Om du fortfarande är osäker kan du be en vän (eller dina föräldrar) att utvärdera ditt CV objektivt. Vad är hans eller hennes intryck av ditt CV? Du kommer att bli förvånad över hur många värdefulla insikter du kan få från detta.

Slutsats och råd om längden på ditt CV

  • Den rekommenderade längden på ett CV är mellan en och två sidor.
  • Gör ett gott intryck med ett tydligt och välorganiserat CV.
  • Prioritera första sidan.
  • Ta bara med information som ger mervärde för dig som kandidat.
Skapa ett Perfekt CV i 3 steg

Överträffa konkurrensen med ett perfekt CV. Upptäck tips från verkliga karriärexperter och öka dina chanser att få ett jobb.

author avatar
Skriven av
Ronald Sterk
Som expert på arbetsmarknadskommunikation och HR tillför Ronald Sterk en rikedom av kunskap inom rekrytering, urval och att hitta sitt drömjobb. Hans djupa kunskap och erfarenhet av att skriva övertygande platsannonser, CV:n och personliga brev gör honom till en mycket värdefull källa för alla som vill sticka ut på arbetsmarknaden. Hans unika insikt i vad företag letar efter hos kandidater och hans förmåga att framhäva jobbsökandes unika egenskaper gör honom till en utmärkt resurs för att framgångsrikt hitta ett jobb.