Publikationer på ditt CV: så här gör du

Author Joost Buitenhof
Skriven av: Joost Buitenhof
Publikationer på ditt CV: så här gör du

Publikationer i ditt CV kan vara av stor betydelse, särskilt för ett vetenskapligt eller akademiskt CV. Det är ett tydligt sätt att visa vilka resultat du har uppnått med din forskning och ditt arbete hittills. I den här artikeln visar vi dig hur du listar dessa publikationer i ditt CV och ger några praktiska tips.

Vilka publikationer bör nämna i ditt CV?

Det kan ibland vara svårt att bestämma vilka publikationer som ska nämnas i ditt CV. Om du har skrivit en stor och omfattande biografi kommer du att ha mycket lite utrymme i ditt CV för att förklara dem på ett adekvat sätt. Å andra sidan brukar sökande också ta med alla publikationer de har. En publikation i ditt CV bör dock vara relevant för det jobb du söker.

Ha följande tumregel i åtanke:

Välj de mest relevanta publikationerna som är relaterade till den tilltänkta tjänsten.

Detta visar att du har en god förståelse för vad jobbet i fråga kräver och att du är en lämplig kandidat för det.

För vilka yrken är publikationer på CV:t intressanta?

För många yrken kan det vara intressant att inkludera publikationer i ditt CV. Särskilt för tjänster där vetenskapliga och akademiska publikationer är en del av jobbet.

 • Vetenskapsmän: För vetenskapsmän är det vanligt att göra mycket forskning och publicera resultaten i relevanta facktidskrifter. En publikation visar direkt en potentiell arbetsgivare att du aktivt bidrar till det område du är specialiserad på.
 • Professorer: Många universitetsprofessorer har också ett antal publicerade akademiska artiklar. Om du anger dessa i ditt CV visar du en potentiell arbetsgivare ditt intresse och din expertis inom ett visst ämne.
 • Författare, journalister och redaktörer: Att skriva och publicera artiklar är också en del av jobbet i dessa befattningar. Du kan inte undvika att ta med några av dessa publikationer i ditt CV. Ofta är de mindre akademiska till sin natur och handlar främst om nyheter som har publicerats.

Vilka typer av publikationer finns det?

Det finns många olika typer av publikationer. Alla har olika syfte och innehåll. Exempel på publikationer är:

 • Vetenskapliga artiklar: artiklar som innehåller vetenskapliga forskningsresultat och som publiceras i vetenskapliga veckotidningar eller böcker.
 • Digitala medier: publikationer i till exempel tidningar och magasin.
 • Böcker: både skönlitteratur och facklitteratur.
 • Bloggar & nyhetsartiklar på nätet: detta är artiklar som skrivs av en viss (nyhets)webbplats och som uppdateras då och då för att hålla dem relevanta.
 • Ljud- och videopublikationer: detta kan till exempel vara en podcast som du har deltagit i.

Det finns naturligtvis andra exempel, men i allmänhet faller de flesta publikationer under någon av ovanstående kategorier.

I allmänhet listar du bara alla "typer" av publikationer under en rubrik i ditt CV för att hålla det tydligt.

Hur anger man publikationer i sitt CV?

Det finns flera olika sätt att citera publikationer, t.ex. Harvards referenssystem (Harvard style), som ofta används i akademiska sammanhang. Hur du anger publikationer i ditt CV är inte så mycket kopplat till en viss stil, men det är mycket viktigt att de nämns tydligt och konsekvent.

Så här gör du för att ange publikationer i ditt CV:

Steg 1: Skapa ett separat avsnitt för "Publikationer"

Vanligtvis placeras avsnittet "Publikationer" under din arbetslivserfarenhet eller utbildning. Välj en plats som är passande. Sortera de olika avsnitten efter relevans.

Steg 2: Välj rätt sätt att citera

Beroende på vilken typ av publikation du vill citera kan du använda olika stilar. Här är några exempel:

 • Akademiska artiklar : För akademiska publikationer, t.ex. vetenskapliga artiklar, följer du Harvards citeringssystem (Harvard style). Här är ett exempel:
Smith, J. (2020). Klimatförändringens påverkan på biologisk mångfald. Physics and Environment, 12(3), 45-67.
 • Internetkällor : Om du vill citera en artikel eller online-källa ska du ange artikelns titel, webbplatsens namn, URL och datum för åtkomst. Till exempel:
"Naturvård i Sverige." NatureOnline.se. www.natuuronline.se/artikel/12345 (Åtkomstdatum: 15 januari 2024).
 • Böcker : När du citerar böcker, notera författare, boktitel, förlag, utgivningsår och sidor. Till exempel:
Andersen, E. (2019). Sverige och dess naturliga skönhet. Förlag Nordisk, Stockholm.

Steg 3: Lägg till publikationer i en uppräkning

För varje relevant publikation ska du göra en separat post i ditt CV med hjälp av punktlistor. På så sätt blir de tydligt redovisade.

Steg 4: Begränsa antalet poster

I allmänhet är det lämpligt att ta med cirka 3 till högst 10 relevanta publikationer i ditt CV, beroende på din erfarenhet och relevans för den tjänst du söker.

Exempel på publikationer i meritförteckningen

Exempel på akademisk publikation:

Författare, J. (2021). Hållbarhetens roll i stadsplanering:_ _Planering och miljö, 25(2), 123-145.

Exempel på internetkälla:

"Naturvård i Sverige." NatureOnline.se. https://www.natuuronline.se/artikel/54321 (Hämtad 10 februari 2024).

Bok exempel:

Smith, A. (2018). Den svenska skogens kulturarv. Norstedts förlag, Stockholm.

Observera att specifika krav på källhänvisning kan variera beroende på ditt område och typen av publikation. Läs alltid riktlinjerna från ditt universitet, din arbetsgivare eller tidskrift för specifika krav när det gäller att citera publikationer i ditt CV.

I vilken ordning ska du ta med publikationer i ditt CV?

Det är bäst att citera publikationer i kronologisk ordning när du listar dem i ditt CV. Det innebär att du börjar överst med den senaste publikationen. Sedan arbetar du dig bakåt i tiden till dina tidigare publikationer. Detta visar en tydlig tidslinje över vad du har varit involverad i under åren. Äldre publikationer som också är relevanta för jobbet ska naturligtvis också listas.

Du kan också skilja på "typ" av publikation. Till exempel är en vetenskaplig artikel eller en bok som du har skrivit naturligtvis en mycket större prestation än en liten artikel i en lokal tidning.

En avhandling på CV:t som en publikation

En fråga som ofta ställs. "Hör en avhandling hemma under rubriken publikationer eller utbildning". En tumregel är att ett examensarbete inte hör hemma under rubriken "Publikationer", om det inte faktiskt har publicerats någonstans och det är mycket relevant för det jobb du söker.

I princip är en avhandling helt enkelt en del av din utbildning och hamnar därför under utbildning på ditt CV. Om detta är din enda publikation är det lämpligt att ange den under utbildning för att spara utrymme. Ange i så fall var din forskning har publicerats och citera källan:

Publicerad i Planning & Environment: Author, J. (2021). The role of sustainability in urban planning. Planering & Miljö, 25(2), 123-145.

Slutsats

När du listar publikationer i ditt CV, kom ihåg följande:

 • Placera alla publikationer under en separat rubrik i CV:t. Välj en relevant plats för detta avsnitt (t.ex. under dina studier).
 • Ange bara relevanta publikationer i ditt CV.
 • En (examens)uppsats hör hemma under "Utbildning" om den inte har publicerats och är relevant för den aktuella tjänsten.
Skapa ett Perfekt CV i 3 steg

Överträffa konkurrensen med ett perfekt CV. Upptäck tips från verkliga karriärexperter och öka dina chanser att få ett jobb.

author avatar
Skriven av
Joost Buitenhof
Joost började sin karriär inom rekrytering redan under sina studier i företagsekonomi med ett deltidsjobb som rekryterare. Han tyckte om detta så mycket att han efter sin examen började arbeta heltid som rekryterare på en stor rekryteringsbyrå. Till slut avancerade Joost till 'Rekryteringschef'. Med tiden växte hans lust för nya utmaningar. Han använder nu sin expertis inom HR och rekrytering för att skriva och granska texter, en spännande ny riktning i sin yrkeskarriär.