10 nödvändiga färdigheter för ditt CV (för att sticka ut)

Author Ronald Sterk
Skriven av: Ronald Sterk
Author Joost Buitenhof
Redigerad av: Joost Buitenhof
10 nödvändiga färdigheter för ditt CV (för att sticka ut)

Färdigheter i ditt CV är en viktig indikator för rekryterare att göra en första bedömning av hur bra du kan utföra den aktuella funktionen. Därför kan färdigheter och kompetenser vara en avgörande faktor i din ansökan. Om du vill bli inbjuden till fler jobbintervjuer är det viktigt att visa rätt kompetenser. Men vilka är exempel på bra färdigheter? Och hur nämner du dessa i ditt CV? I den här artikeln går vi igenom alla riktlinjer och 'oskrivna regler' som du bör tänka på.

Två typer av färdigheter

Det är ofta diskuterade termer i rekryteringsvärlden: hard skills och soft skills. Men vad betyder dessa termer egentligen? Och hur skiljer de sig åt? Vi förklarar det för dig.

Hard skills

Hard skills i ditt CV är den praktiska kunskap och skicklighet du har byggt upp. Tänk på programmering, dataanalys eller grafisk design. Det är mätbara färdigheter som du har lärt dig under din utbildning eller under din arbetslivsefarenhet.

Exempel:

 • Programmering
 • Bokföring
 • Maskinhantering

Soft skills

Soft skills är svårare att mäta och kvalificera. Dessa färdigheter relaterar till din personlighet och arbetssätt. Tänk på samarbete, problemlösning och stresshantering. Soft skills är ofta viktiga, särskilt för ledande positioner och positioner där du har kontakt med kunder eller patienter till exempel. De kallas även överförbara färdigheter, eftersom de kan användas i alla yrken.

Exempel:

 • Kommunikationsfärdigheter
 • Problemlösning
 • Samarbete
Färdigheter är inte detsamma som kompetenser. Färdigheter kan ses som skicklighet (något du är bra på), medan en kompetens är en kombination av kunskap, erfarenhet och färdigheter.

Varför du behöver båda typer av färdigheter

Som arbetssökande är det viktigt att lägga till båda typer av färdigheter på ditt CV, så att du presenterar dig själv som en mångsidig kandidat.

Varför?

Se det så här:

 • Med endast soft skills är du en fantastisk person att arbeta med, men inte en lämplig kandidat (eftersom du i princip inte kan något).
 • Med enbart hard skills är du en sorts robot som inte skulle kunna samarbeta eller kommunicera i någon arbetsmiljö.

Ofta är det uppenbart vilka hard skills du behöver inkludera i ditt CV, eftersom du behöver dem för att utföra ditt jobb. Tänk på en programmerare som måste behärska vissa programmeringsspråk. Eller en digital marknadsförare som är specialiserad på SEO, SEA och konverteringsoptimering.

Soft skills är ofta lite svårare. Därför har vi listat de 10 bästa färdigheterna för ditt CV nedan baserat på denna studie.

10 exempel på bra färdigheter för ditt CV

1. Problemlösning

Oavsett vilken bransch och funktion du arbetar i, kommer det förr eller senare att gå fel. När det händer vill arbetsgivare veta om du kan tänka på ett beslutsamt sätt för att hitta en effektiv lösning, med beaktande av eventuella bakomliggande problem.

2. Flexibel

Ibland förväntas du ta rollen som 'flygande insats'. Det innebär att du lätt kan anpassa dig till snabbt föränderliga arbetsmetoder, arbetstider, uppgifter & ansvar, miljöer och beteenden hos andra.

3. Kommunikativt skicklig

Att kunna kommunicera väl (i tal och skrift) med din chef, kollegor och kunder är oerhört värdefull förmåga för arbetsgivare. Ju bättre du kan kommunicera desto bättre blir dina resultat.

4. Samarbeta

Arbetsgivare anser det viktigt att du effektivt kan samarbeta med kollegor och kunder. Samarbetet ses av arbetsgivare som en viktig färdighet eftersom det är ett effektivt sätt att uppnå mål.

5. Kreativ

I varje bransch och varje funktion är det att tänka på kreativa lösningar av stor värde för arbetsgivare. Kanske kan du se vissa saker från ett annat perspektiv som ingen tidigare har tänkt på. Kreativitet på ett CV kan också uttryckas genom kreativa jobb som grafisk design och video- och fotografi.

6. Ledarskap & organisering

Ledarskap kan vara så litet som att coacha ditt barns fotbollslag till att leda stora projekt inom organisationer. Ledarskap kräver att du kan få alla att se åt samma håll för att uppnå organisationens mål.

7. Tidshantering

Effektiv planering och hantering av din tid för att maximera produktiviteten på kortast möjliga tid. Detta förhindrar att du blir överväldigad i ditt arbete och förlorar kontrollen över din planering. När du hanterar tid väl, till exempel, uppnås deadlines i tid och visar rekryteraren att du kan arbeta bra under tidspress.

8. Uthållighet

Arbetsgivare föredrar medarbetare som inte ger upp trots motgångar. Personer som inte har en '9 till 5-mentalitet' och som kan uppnå de uppsatta målen till varje pris, har ett försprång i jobbjakten.

9. Kundorienterad

När du kan översätta kundernas behov, önskemål och förväntningar till framgångsrika produkter och tjänster är det ovärderligt för arbetsgivare. En arbetsgivare önskar inget hellre än nöjda kunder.

10. Beslutsam

Arbetsgivare vill gärna se att medarbetare vågar fatta beslut genom att agera eller ge ett omdöme om en viss fråga. Detta innebär att du inte är rädd för att framföra din åsikt i till exempel en diskussion eller ett möte.

Använd ovanstående lista för att avgöra vilka färdigheter du kan inkludera i ditt CV.

Använd listan som inspiration. Kopiera dem inte ordagrant till ditt eget curriculum vitae. Se till att det passar, och är relevanta för den sökta positionen.

Hur du nämner färdigheter på ditt CV

1. Nämn relevanta färdigheter i ditt CV för positionen.

Även om du kanske har flera expertisområden, är det viktigt att endast inkludera färdigheter i ditt CV som är relevanta för positionen.

Läs igenom jobbannonsen noggrant. Vad frågas av kandidaterna? Vad måste de uppfylla och vilka färdigheter måste de ha?

Ett exempel. Ofta ser du något sådant här:

Jobbannons

Uppgifter & ansvar:

 • Hantera sociala mediekanaler
 • Upprätta, koordinera och optimera marknadsföringskampanjer
 • SEO-teknisk optimering av webbplatser
 • Upprätta, koordinera och optimera SEA-kampanjer.

Kvalifikationer:

 • En egen syn på internetmarknadsföring
 • Kommersiellt skicklig med känsla för innehåll
 • Stort ansvarstagande
 • En avslutad Yrkeshögskola-utbildning
 • Utmärkt behärskning av svenska språket.

Från denna annons kan du dra mycket exempel på färdigheter som du kan inkludera i ditt CV, såsom:

 • Online Marketing (SEO, SEA, Social Media)
 • Kommersiell
 • Ansvarig
 • Kommunikativt skicklig (tal & skrift)

Reflektera över dina egna erfarenheter och bedöm, vilka av dessa som kan passa att inkludera i ditt CV.

2. Skapa en separat rubrik för 'Färdigheter'.

Placera dina bästa färdigheter under en separat rubrik i ditt CV. Hänvisa sedan till dessa i resten av ditt CV.

Vad menar vi med det?

Det är viktigt att ditt CV ger en helhetsbild av dig. Om du inkluderar 'SEO' som en färdighet, måste det även framgå av resten av ditt CV (till exempel arbetslivserfarenhet eller utbildning) att du faktiskt besitter denna färdighet.

Anta att du lägger till följande under utbildning i ditt CV:

Kandidatprogram i marknadsföringsledning
09/2019 – 05/2022

 • Praktik på cdon.com: Genomförde olika SEO-optimeringar, vilket ledde till att produktsidorna i genomsnitt steg med 4 placeringar i Googles sökresultat.

I det här fallet är det helt logiskt att 'SEO' är listat som en färdighet under ett separat avsnitt. Dessutom passar det perfekt till jobbannonsen. Det ökar betydelsevärt dina chanser att bli inbjuden till en anställningsintervju.

Vad frågar jobbannonsen efter, och hur kan du med dina erfarenheter, kunskaper och färdigheter svara på det?

Anpassa ditt CV för en jobbansökan
Hur anpassar du ditt CV för varje jobbansökan? Kolla in våra tips och exempel.
Läs artikel

3. Placera de viktigaste färdigheterna överst.

Det finns inga direkt regler för i vilken ordning du ska nämna färdigheterna i ditt CV.

Det viktigaste är att du placerar de viktigaste färdigheterna överst.

Detta eftersom forskning visar att en rekryterare tar ett första beslut om hur kvalificerad en kandidat är på bara 7,4 sekunder.

Det är vanligt att nämna mellan 4 och 10 färdigheter på ditt CV, där både hard- och soft skills inkluderas. Fler än 10 färdigheter gör CV:t oklart och för brett.

4. Nämn både hard och soft skills.

Som tidigare nämnt är det viktigt att ha en sund balans av båda typer av färdigheter i ditt CV.

Ta följande exempel:

Färdigheter i ditt CV exempel

I profilen, under arbetslivserfarenheter, utbildningarna och faktiskt i hela CV:t, nämns redan olika färdigheter.

Sedan kompletteras CV:t genom att de viktigaste färdigheterna nämns under en separat rubrik, där både hard- och soft skills inkluderas.

På så sätt presenterar du dig själv som en bra, mångsidig kandidat.

5. Välj rätt ord

Om du verkligen vill göra intryck, är det inte tillräckligt att bara räkna upp dina färdigheter. Välj rätt ord. Orden som arbetsgivaren vill höra. Dessa ord – även kallade nyckelord – finns i jobbannonsen. Där står de specifika färdigheter och kunskaper som krävs för positionen. Det är därför avgörande att du läser igenom dessa noggrant och väljer rätt nyckelord.

Antag att du söker en position som marknadsföringschef. I jobbannonsen anges att den ideala kandidaten bör ha erfarenhet av "digital marknadsföring", "teamledarskap" och "dataanalys". Istället för att bara skriva att du har erfarenhet inom marknadsföring, specificera i ditt CV att du är "specialiserad på digitala marknadsföringskampanjer, har lett ett team av 10 marknadsförare och är skicklig på dataanalys för marknadsundersökningar". På så sätt anpassar du dina färdigheter specifikt efter arbetsgivarens behov.

6. Använd aktivt språk

När du integrerar dina färdigheter i din profilbeskrivning eller arbetslivserfarenhet är det viktigt att använda ett aktivt språk. Ett CV är ingen roman. Det ska vara kortfattat och övertygande. Att skriva med en aktiv ton gör ditt CV kraftfullt. Det ger arbetsgivaren en känsla av att du är bestämd och motiverad att utföra jobbet.

Hur skriver man i aktiv stil? Använd så få hjälpverb som möjligt – det är det som försämrar ditt CV direkt. Exempel på sådana är 'kan', 'blir' och 'ska'. Undvik också passiva meningar som "jag var ansvarig för" och använd istället aktiva meningar som "jag hanterade" eller "jag genomförde". Ett CV fullt av hjälpverb och passiva meningar kan ge arbetsgivaren intrycket av att du är avvaktande.

7. Undvik klichéer

När du beskriver dina färdigheter kan det vara frestande att använda kända klichéer. Men för att verkligen sticka ut bland mängden bör du undvika dessa klichéer och visa att du är autentisk och unik. Forskning visar att mer än 50% av rekryterarna avvisar CV:n på grund av klichéer och meningslösa termer!

Rätt
 • "Implementerade en ny försäljningsstrategi som ökade omsättningen med 20%."
 • "Ledde projekt X, vilket resulterade i en tidsbesparing på 30%."
 • "Utvecklade en marknadsföringsstrategi som ledde till 15% fler webbplatsbesökare."
Fel
 • "Jag är en riktig lagspelare."
 • "En född ledare."
 • "Jag är passionerad för mitt arbete."

Hur du identifierar dina bästa färdigheter

Om du inte är säker på vilka färdigheter du kan inkludera i ditt CV, granska dina tidigare (arbets)erfarenheter. I vilket område var du duktig? Vad skulle dina arbetskamrater säga om dig? Här är några steg du kan följa för att bestämma vilka färdigheter du kan inkludera i ditt CV:

Granska dina uppnådda resultat

Har du någonsin fått erkännande för att ha uppnått en viss prestation? Om ja, vilka färdigheter bidrog då till att uppnå det målet?

Fråga (tidigare) kollegor, vänner eller familj om råd

Det är inte ovanligt att andra ofta ser färdigheter hos dig som du själv inte tänkt på. Ta kontakt med (tidigare) lärare eller kollegor du har arbetat med och fråga om deras åsikt.

Prata med en erfaren expert

Om du tycker det är svårt att avgöra vilka färdigheter en arbetsgivare föredrar, försök att kontakta någon som har stor erfarenhet inom det område du vill söka jobb i. Försök ta reda på vilka färdigheter som är viktiga för att utföra jobbet och vilka som sedan stämmer överens med dina egna.

Visa hur du tillämpar dina färdigheter i praktiken

Ett starkt CV innehåller inte bara en lista med färdigheter, men visar också hur du har tillämpat dem i konkreta situationer. Därför anser vi att den bästa strategin är en kombination av två alternativ: en separat sektion för färdigheter och att integrera färdigheter i ditt arbetsliv och personliga profil. På så sätt ger du rekryterare inte bara en bra överblick över dina färdigheter, men även sammanhanget för att förstå hur du har använt dina färdigheter i praktiken.

Slutsats: färdigheter på ditt CV

Om allt är som det ska vet du nu exakt hur du ska inkludera färdigheter i ditt CV. Här är de viktigaste punkterna från inlägget sammanfattade:

 • Inkludera endast färdigheter som är relevanta för den position du söker.
 • Presentera dig själv som en mångsidig kandidat genom att ha en bra balans av både hard- och soft skills i ditt CV.
 • Placera dina bästa färdigheter i en separat sektion i ditt CV och hänvisa till din arbetslivserfarenhet om hur du använder dessa färdigheter i ditt dagliga arbete.
 • Lägg till mellan 4 och 10 färdigheter.
Skapa ett Perfekt CV i 3 steg

Överträffa konkurrensen med ett perfekt CV. Upptäck tips från verkliga karriärexperter och öka dina chanser att få ett jobb.

author avatar
Skriven av
Ronald Sterk
Som expert på arbetsmarknadskommunikation och HR tillför Ronald Sterk en rikedom av kunskap inom rekrytering, urval och att hitta sitt drömjobb. Hans djupa kunskap och erfarenhet av att skriva övertygande platsannonser, CV:n och personliga brev gör honom till en mycket värdefull källa för alla som vill sticka ut på arbetsmarknaden. Hans unika insikt i vad företag letar efter hos kandidater och hans förmåga att framhäva jobbsökandes unika egenskaper gör honom till en utmärkt resurs för att framgångsrikt hitta ett jobb.