Så nämner du utbildningar på ditt CV (+5 viktiga tips)

Author Ronald Sterk
Skriven av: Ronald Sterk
Author Joost Buitenhof
Redigerad av: Joost Buitenhof
Så nämner du utbildningar på ditt CV (+5 viktiga tips)

Utbildningar på ditt CV, hur svårt kan det vara? Utbildningsinstitution, utbildningsnamn, start- och slutdatum och klart, eller hur?

Men—

Vad gör du om du inte har avslutat en utbildning eller om du fortfarande studerar? Och hur är det med förberedande år, minorämnen och praktikplatser? Vad kommer först: utbildning eller arbetslivserfarenhet? Oroa dig inte, i den här artikeln tar vi upp allt (inklusive otaliga exempel).

Din utbildning som måttstock för ditt presterande

Utbildningar säger något om ditt arbets- och tänkesätt. För företag är detta värdefull information för att bedöma om du kan utföra den aktuella funktionen. Ett CV med utbildningar som du har genomgått säger något om din personlighet, beslutsamhet och motivation. Utifrån denna information kan företag göra en bedömning om hur väl du passar in i den aktuella funktionen. Utbildningar är därmed en av de viktigaste delarna av ditt CV som du inte bör underskatta.

Hur du nämner utbildningar på ditt CV

I den här artikeln kommer vi att titta på alla perspektiv på hur du kan nämna utbildningar i ditt CV. Kort sagt bör du åtminstone tänka på följande grundläggande principer.

Så här nämner du utbildningar på ditt CV:

 1. Sätt din högst avslutade utbildning överst.
 2. Börja med namnet och platsen för utbildningsinstitutionen.
 3. Skriv namnet på din utbildning/studieinriktning.
 4. Ange ett start- och slutdatum i formatet månad/år (‘Pågående’ om du fortfarande studerar).
 5. Ge en kort beskrivning av utbildningen (valfritt, endast om du har lite erfarenhet).

Presentera informationen i omvänd kronologisk ordning, med den senaste utbildningen först.

Exempel:

Ekonomie Kandidatexamen, Lunds Universitet
september 2016 – juli 2019

Eller:

Magisterexamen i Marknadsföring, Stockholms Universitet
september 2018 – augusti 2022

Om du har lite arbetslivserfarenhet eller söker en praktikplats, bör du nämna den mest relevanta utbildningen, inriktningen (‘Commercial Economics’), relevanta kurser (‘programming in Python, data science’) och ditt examensarbete (‘Free market functioning during a recession’). På så sätt ger du rekryterare insikt i dina specifika kunskaper, bakgrund och färdigheter.

Ett gyllene tips för att sticka ut med din utbildning

Det är inte ovanligt att rekryterare ser flera CV:n med kandidater som har gått exakt samma utbildning.

Hur ser du till att ditt CV sticker ut?

Du kan överväga att inkludera din studieinriktning, specialiseringar och kurspaket om detta är relevant för den aktuella tjänsten.

Detta gör att du skiljer dig från konkurrensen.

Vilka projekt har du genomfört och vilka resultat har du uppnått?

Till exempel:

Umeå Universitet, Datavetenskap och Teknik
september 2020 – maj 2023

 • Specialisering: Cybersäkerhet
 • Kurser: Cyber Data Analytics, Security & Cryptography, [kurs X], [kurs Y]
 • Examensarbete: Risker vid användning av smarta enheter i företagsnätverket.

Nämn särskilt kurser och projekt som är relevanta för den aktuella tjänsten.

Du kan också alltid hänvisa till eventuella webbplatser där mer information om ämnet finns.

Kom ihåg att du fortfarande säljer dig själv. Du måste leverera bevis på att du är den kandidaten de letar efter.

Försök att visa så mycket resultat som möjligt i dina utbildningar, helst i hårda siffror som nedan!

Ytterligare ett exempel:

Göteborgs Universitet, Entreprenörskap & Retail Management
september 2019 – juni 2023

 • Kurser som följts: Marknadsföring, Marknadskommunikation, Forskning.
 • Praktik på CDON.se: Genomförde olika SEO-optimeringar, vilket resulterade i att produktsidorna i genomsnitt stigit med 4 placeringar i Googles sökresultat.
Använd aktiva verb som i exemplet ovan. Tänk på: genererat (X besökare genererade), stigit (Y placeringar stigit) och förbättrat (Z förbättrat).

Praktikplatser i dina utbildningar eller separat?

Du kan välja att nämna din praktikplats som i exemplet ovan tillsammans med din utbildning. Om du ska nämna en praktikplats med dina utbildningar beror på din arbetslivserfarenhet. Använd följande tumregel:

Är du nybörjare ELLER har mindre än 3-5 års arbetslivserfarenhet? Lägg då dina praktikplatser i ett separat avsnitt.

Varför denna tumregel? I början av din karriär har du lite relevant arbetslivserfarenhet. Många har dock gjort en praktikplats hos ett liknande företag med liknande uppgifter som där du nu vill ansöka. Praktikplatser är alltså en sorts arbetslivserfarenhet och det skadar inte att belysa detta i ett separat avsnitt och lägga extra tonvikt på det. Bestäm själv var din praktikplats passar bäst.

Praktik i ditt CV
Praktik på ditt CV kan ge ett stort mervärde. Särskilt för nybörjare och akademiker.
Läs artikel

Var placerar du utbildningar på ditt CV?

Utbildningar placeras nästan alltid direkt under avsnittet Arbetslivserfarenhet, såvida du inte precis har tagit examen eller har lite relevant arbetslivserfarenhet. I så fall kan det ofta vara bättre att börja med din utbildning följt av din arbetslivserfarenhet. Din utbildning är vid denna tidpunkt din viktigaste prestation.

Hur man skriver ett cv utan erfarenhet
Ta reda på hur du skapar ett perfekt CV utan erfarenhet. Se användbara exempel och tips.
Läs artikel

Hur omfattande bör avsnittet "Utbildningar" vara?

Speciellt om du nyligen har tagit examen är det värt att lägga lite extra uppmärksamhet på dina utbildningar. I så fall är det ett tilläggsvärde att också nämna din examensinriktning, kurspaket och annan extra information.

Om du dock redan har varit i din karriär en tid (2-3 år eller mer), är din arbetslivserfarenhet naturligtvis mycket viktigare. I så fall räcker det att endast nämna din senast avslutade utbildning utan att ge en beskrivning.

Inkludera också dina ofullständiga utbildningar i ditt CV

Vad gör du om du inte har avslutat en utbildning? Om du inte har tagit examen kan det vara så att du hellre inte vill nämna det, eftersom det kanske ger ett sämre intryck på din framtida arbetsgivare. Ändå kan det vara användbart att faktiskt nämna det, för att undvika luckor i ditt CV.

Ingen rekryterare har problem med ett 'sidosteg'. Det är inte konstigt om du studerade under ett år, insåg att det inte var något för dig och till slut valde en annan inriktning. Om du inte nämner dessa 'sidosteg' i ditt CV skapar du en 'lucka' – och det ger varje rekryterare röda flaggor, för det verkar som om du har något att dölja.

Hur gör du detta?

Enkelt. Ange vid den relevanta utbildningen inom parentes 'Ej avslutad', så att det är tydligt att du inte har avslutat utbildningen.

Förklara kort varför du inte avslutade utbildningen och vad du har lärt dig. Nämna exempelvis de mest relevanta kurserna för den specifika tjänsten.

Om du exempelvis har uppnått en propedeutisk examen i företagsekonomi för att sedan studera Ekonomi & Företagsekonomi vid universitetet. Eller om du började en universitetsutbildning i engelska, men insåg att en mer yrkesinriktad högskoleutbildning passade dig bättre (till exempel lärarutbildning).

Då kan du inkludera dessa utbildningar i ditt CV på följande sätt:

Lunds Universitet, Företagsekonomi
september 2022 – juni 2023

 • Propedeutisk examen uppnådd för att studera Företagsekonomi vid Lunds Universitet.

Kungliga Tekniska Högskolan, Svenska språket & kulturen (ej avslutad)
september 2020 – maj 2022

 • Första året avslutat (propedeutisk examen uppnådd). Bytte till lärarutbildningen på grund av ett större fokus på praktiken.
 • Mest relevanta kurserna: Språk & Kommunikation, Modern svensk litteratur och Språk & Media.

Ljug aldrig i ditt CV genom att dölja vissa saker. Förr eller senare kommer detta ändå att komma fram under en eventuell anställningsintervju.

Grundskolan och gymnasiet i ditt CV

Grundskolan nämns egentligen aldrig i ditt curriculum vitae. När det gäller gymnasiet gäller följande tumregel:

Är gymnasiet din högst avslutade utbildning OCH har du lite arbetslivserfarenhet ELLER går du fortfarande på gymnasiet? Då ska du nämna gymnasiet i ditt CV.

I Sverige gäller skolplikten. Det innebär att grund- och gymnasieskolan är obligatoriska att genomgå. Först därefter väljer du en utbildning som är mer inriktad på det yrke du vill utöva i framtiden. Av den anledningen är dina eftergymnasiala utbildningar (yrkeshögskola, högskola, universitet) ofta mer värdefulla och relevanta att nämna i ditt CV.

När det gäller att nämna gymnasiet i ditt CV, hanterar du det på exakt samma sätt som vi tidigare diskuterat. Så; nämn skolans namn, utbildningsnivån, en plats och ett start- och slutdatum.

2 speciella situationer

 • Om du inte har avslutat gymnasiet, ange 'Ej avslutad' inom parentes efter utbildningen.
 • Om du fortfarande studerar på gymnasiet, kan du exempelvis ange "Förväntat examensår 2024" i beskrivningen.

Kurser och certifikat inom dina studier eller separat?

Har du genomfört relevanta kurser och är osäker på om du ska inkludera dem under dina studier eller i en separat sektion?

Precis som med praktikplatser beror detta på din arbetslivshistorik och hur mycket betoning du vill lägga på den specifika kursen.

Om kursen verkligen är relevant och du har tagit den utanför din utbildning (hos en annan organisation), rekommenderar vi att du nämner den i en separat sektion i ditt CV.

Om du har tagit kursen som en del av din utbildning, till exempel för specialisering, är det bäst att inkludera den under dina studier.

Kurser i ditt CV
Vill du veta hur man inkluderar kurser i ditt CV? Ta reda på hur du gör det på det bästa sättet i den här bloggen.
Läs artikel

5 viktiga tips

 1. Ta bort mindre relevanta utbildningar (annars förlorar du rekryterarens uppmärksamhet).
 2. Är du inte klar med din utbildning ännu? Nämn den ändå. Använd 'Nuvarande' som slutdatum. Rekryterare vill självklart veta vad du studerar just nu och är också intresserade av kurser, workshops och projekt som är relevanta för jobbet.
 3. Formulera dig kort och koncist, det gäller inte bara för listan över dina utbildningar, utan för hela ditt cv. Skapa helst ett cv på 1 A4 (det föredrar rekryterare, de kan alltid be om mer information), men 2 A4 är absolut max.
 4. Granska ditt cv noggrant efter skrivning. Använd stavningskontroll och kontrollera dubbelslag. Är namnen på utbildningsinstitutionerna korrekt stavade?
 5. Ge PDF en relevant titel, inklusive ditt namn och tjänsten. Till exempel: 'Förnamn_Efternamn_DataEngineer_CV'

Slutsats

Oavsett om du nyligen har tagit examen, är en erfaren professionell eller fortfarande går på gymnasiet, bör du nu ha en tydlig bild av riktlinjerna för att nämna en utbildning på ditt CV för varje situation.

De viktigaste punkterna från denna artikel sammanfattade:

 • Placera din viktigaste prestation överst på ditt CV (vanligtvis arbetslivserfarenhet eller utbildning).
 • Skilj dig från konkurrenterna genom att nämna dina specialiseringar, kurspaket och examensinriktning.
 • Börja med den högsta utbildningen du har genomfört och arbeta dig bakåt i tiden.
 • En praktikplats bör nämnas i en separat sektion om du är nybörjare eller inte har mycket relevant arbetslivserfarenhet.
Skapa ett Perfekt CV i 3 steg

Överträffa konkurrensen med ett perfekt CV. Upptäck tips från verkliga karriärexperter och öka dina chanser att få ett jobb.

author avatar
Skriven av
Ronald Sterk
Som expert på arbetsmarknadskommunikation och HR tillför Ronald Sterk en rikedom av kunskap inom rekrytering, urval och att hitta sitt drömjobb. Hans djupa kunskap och erfarenhet av att skriva övertygande platsannonser, CV:n och personliga brev gör honom till en mycket värdefull källa för alla som vill sticka ut på arbetsmarknaden. Hans unika insikt i vad företag letar efter hos kandidater och hans förmåga att framhäva jobbsökandes unika egenskaper gör honom till en utmärkt resurs för att framgångsrikt hitta ett jobb.