Språk i ditt CV: Rätt sätt att ange språkkunskaper

Author Ronald Sterk
Skriven av: Ronald Sterk
Author Joost Buitenhof
Redigerad av: Joost Buitenhof
Språk i ditt CV: Rätt sätt att ange språkkunskaper

Eftersom språkkunskaper ofta är ett krav för många jobb, är det viktigt att presentera dem tydligt och övertygande. Här ger vi dig tips om hur du specifikt beskriver dina språkkunskaper och hur du kan framhäva din språkförmåga. På så sätt ökar du dina chanser att bli inbjuden till en anställningsintervju.

Varför språk är viktiga i ett CV

Språk på ditt CV kan ge dig en fördel gentemot dina konkurrenter. Det är inte bara ibland ett krav för jobbet, men det visar också din interkulturella kompetens, öppenhet och ambition (särskilt om du talar mer än bara engelska). Dessa 'mjuka färdigheter' blir alltmer relevanta för arbetsgivare.

Hur nämner du språk på ditt CV?

Ett bra sätt att ange de språk du talar på ditt CV är att placera dem under en separat rubrik "Språk" eller "Språkkunskaper". Här kan du ange språket följt av nivån på din språkfärdighet. Det finns olika sätt att ange din nivå, men en vanlig metod är den Gemensamma europeiska referensramen för språk. Detta är en internationell standard för att beskriva språkkunskaper och nämner sex nivåer av behärskning:

 • C2 (modersmål): Det är ditt modersmål eller du talar språket lika bra som ditt modersmål.
 • C1 (mycket avancerat/flytande): Du kan uttrycka dig flytande och kommunicera i nästan alla situationer. Du kan också läsa och skriva komplexa texter.
 • B2 (bra avancerad/utmärkt): Du har goda språkkunskaper och kan spontant delta i ett samtal och uttrycka dig (både skriftligt och muntligt).
 • B1 (avancerad/bra): Du kan göra dig förstådd och föra samtal om bekanta ämnen.
 • A2 (grundläggande nivå/hyfsad): Du kan föra ett enkelt samtal med enkla ord och uttryck om bekanta ämnen.
 • A1 (grundläggande nivå/medelmåttig): Nämn inte detta språk. Du har begränsade språkkunskaper och kan bara läsa och skriva mycket enkla texter.
Även om du är tvåspråkigt uppvuxen kan du ange de första 2 språken på ditt CV som "Modersmål". En rekryterare kommer då att förstå att du har ett andra språk som modersmål.

Sortera språkkunskaper efter nivå

När du skriver ditt CV bör du sortera dina språk efter nivå. Börja med ditt modersmål följt av de övriga språken där du går ned en nivå för varje språk.

Till exempel:

Språk

 • Svenska (C2 - Modersmål)
 • Danska (C1 – Flytande)
 • Engelska (C1 - Flytande)
 • Tyska (B1 - Utmärkt)

Vilka språk ska du nämna på ditt CV?

Bara för att du talar ett främmande språk betyder det inte att det förtjänar en plats på ditt curriculum vitae. Vilka främmande språk du bör lägga till beror på flera faktorer:

 • Kan dina språkkunskaper vara användbara i den sökta positionen? Lägg då till dem på ditt CV.
 • På vilken språknivå talar du språket? Din begränsade kunskap i ryska är förmodligen inte värd att nämna, men språk där du kan föra en vardaglig konversation bör definitivt inkluderas.
 • Om det i jobbannonsen står att det är en fördel att kunna tala ett visst språk.

Visa hur du har använt språket

Det är också en bra idé att nämna relevanta språkcertifikat eller språkdiplom, såsom en språktest eller språkkurs. Detta kan anges direkt efter språket, eller under rubriken "Kurser". Om du har använt språket professionellt, till exempel under en praktik eller ett jobb, kan du också ange i vilket sammanhang det var. Till exempel:

'Affärskommunikation på franska med internationella kunder'

Eller:

'Översättning av teknisk dokumentation från engelska till tyska'.

Se till att du håller informationen som du inkluderar relevant för den position du söker. Och håll det alltid professionellt. Om du nämner att du ibland leker med appen DuoLingo, verkar det mer som en hobby – så sätt inte det på ditt CV, såvida du inte verkligen har lärt dig att tala och skriva språket bra genom denna app.

Vad händer om du inte har svenskt ursprung?

När du har ett icke-svenskt namn, men svenska är ditt modersmål (eller du talar det flytande), är det extremt viktigt att ange detta på ditt CV. Detta förhindrar att du felaktigt sorteras bort tidigt i rekryteringsprocessen.

Du gör detta precis på samma sätt som de tidigare exemplen, så:

Språk

 • Svenska (Modersmål)
 • Turkiska (Modersmål)
 • Engelska (Flytande)

Döda språk på ditt CV

Ett dött språk är ett språk som inte används som huvudspråk av något land eller person i vardagen. Så ett språk som ingen betraktar som modersmål.

Ett exempel på detta är Latin eller Gamla grekiska.

Bör du nämna dessa på ditt CV?

Nämn det bara om det är relevant för positionen.

Ett område där det kan vara relevant att ha latin på ditt CV är till exempel om du söker jobb inom medicinen.

Slutsats språk på ditt CV – de viktigaste tipsen sammanfattade

 • Var specifik: Ange vilka språk du talar och skriver och hur bra du behärskar dem. Använd först allmänna termer som 'modersmål', 'flytande' eller 'grundläggande kunskaper' för att ange hur bra du behärskar ett språk. Komplettera detta med termer från den Gemensamma europeiska referensramen för språk (A1, A2, osv).
 • Använd certifikat: Om du har ett certifikat eller språktest – till exempel Cambridge ESOL eller en TOEFL-test – nämn dessa på ditt CV. Detta är ett objektivt sätt att ange hur bra du behärskar ett språk och kan ge din ansökan en skjuts.
 • Håll det överskådligt: Lägg till dina språkkunskaper under en separat rubrik på ditt CV, så att rekryteraren enkelt kan hitta dem.
 • Håll det aktuellt: Nämn endast språk som du aktivt behärskar nu, och ta bort språk som har glidit bort eftersom du inte använder dem aktivt längre. Detta förhindrar förvirring.
 • Nämn internationell erfarenhet: Du har kanske deltagit i ett utbytesprogram eller gjort praktik utomlands. Nämn det på ditt CV. Detta visar att du kan fungera i en annan språk- och kulturmiljö.
Skapa ett Perfekt CV i 3 steg

Överträffa konkurrensen med ett perfekt CV. Upptäck tips från verkliga karriärexperter och öka dina chanser att få ett jobb.

author avatar
Skrivet av
Ronald Sterk
Som expert inom arbetsmarknadskommunikation och HR bidrar Ronald Sterk med gedigen kunskap inom rekrytering och jobbsökning. Hans färdigheter i att skriva jobbannonser, kombinerat med erfarenheten av att skapa övertygande CV:n och ansökningsbrev, gör honom till en värdefull resurs för alla som vill sticka ut på arbetsmarknaden. Hans förståelse för vad företag söker i kandidater och förmågan att framhäva sökandes unika kvaliteter gör honom till en utmärkt källa för framgångsrikt jobbsökande.