Funktionellt CV: en steg-för-steg guide

Author Ronald Sterk
Skriven av: Ronald Sterk
Author Miranda Adriaanse
Redigerad av: Miranda Adriaanse
Funktionellt CV: en steg-för-steg guide

Ett traditionellt CV visar kandidatens karriär i omvänd kronologisk ordning. I ett funktionellt CV läggs fokuset på de nödvändiga färdigheterna, kompetenserna och egenskaperna för en specifik position som du besitter snarare än din arbetslivserfarenhet. Denna typ av CV kan vara användbart i flera situationer. I den här artikeln förklarar vi hur du skapar ett funktionellt CV och vad du kan dra för nytta av det. Vi delar också ett ifyllt exempel-CV som du kan använda som inspiration.

Vad är ett funktionellt CV?

Ett funktionellt CV är ett CV-format som fokuserar på att betona prestationer, färdigheter och kompetenser istället för en arbetssökandes yrkeserfarenhet. Du listar alltså inte dina tidigare erfarenheter, utan istället listar de färdigheter du besitter som krävs för den sökta positionen Detta skiljer sig från det mest använda CV-formatet, det kronologiska CV:t. I ett kronologiskt CV listar du din arbetslivserfarenhet och utbildning i omvänd kronologisk ordning. I båda inkluderas det en sektion med dina färdigheter, men i ett funktionellt CV anges också ytterligare exempel på dessa.

När ska du använda ett funktionellt CV?

Det finns olika situationer där det kan vara fördelaktigt att använda ett funktionellt CV istället för ett traditionellt CV. Dessa inkluderar:

 • Karriärbyte: Om du vill börja arbeta i en ny position eller branch och saknar relevant arbetslivserfarenhet. Det är dock troligt att du har många överförbara färdigheter som kan vara relevanta. I detta fall rekommenderas det att du skapar ett funktionellt CV för att upplysa de nödvändiga färdigheterna du besitter för den specifika positionen.
 • Lucka i ditt CV: I ett kronologiskt CV börjar du högst upp med att ange din senaste arbetslivserfarenhet. Du anger också start- och slutdatum för varje position. I fall du då har en lucka bland anställningspositioner är ett funktionellt CV bättre. I ett funktionellt CV nämner du inte datum, eftersom fokus ligger på dina prestationer och kompetenser. När eller var exakt du lärt dig dessa är mindre viktigt för rekryterare.
 • Om du ofta byter jobb: En jobbhoppare är någon som byter jobb regelbundet och arbetar oftast bara 1-2 år på varje arbetsplats. Du får mycket relevant arbetslivserfarenhet och färdigheter, men det kan se lite märkligt ut på ditt CV om du har bytt jobb 5 gånger de senaste 5 åren.
 • Frilansare: Om du som frilansare har haft många olika uppdragsgivare kan du inte inkludera alla dessa i ditt CV. Du kan välja att sammanfatta alla uppdrag i ett kompetens-CV.

Vilka är nackdelarna med ett funktionellt CV?

Innan vi tittar på hur du skapar ett funktionellt CV är det viktigt att du är medveten om nackdelarna:

 • Arbetsgivare är vana vid ett kronologiskt CV, där de får en tydlig översikt över någons karriär. I ett funktionellt CV är det svårt att se och förstå en persons karriärväg.
 • Det kan väcka fördomar eftersom arbetsgivare eller rekryterare kan anta att du försöker dölja något. Det används till exempel för den anledningen ofta av personer med luckor i sitt CV av en anledning.
 • CV:t är mindre effektivt när specifik arbetslivserfarenhet krävs för den sökta tjänsten.

Hur skriver du ett funktionellt CV?

Här är det 7 stegen du gör för att skapa ett funktionellt CV:

1. Ange dina personliga uppgifter

Varje CV börjar alltid högst upp med dina personliga uppgifter. Lägg därför till följande uppgifter:

 • För- och efternamn
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Adressuppgifter

Om du har mer relevanta uppgifter, lägg till dem också. Tänk på en LinkedIn-profil eller en personlig webbplats. Lägg även till exakta jobbtiteln från den annons du söker till i ditt CV. Slutligen rekommenderas det också att lägga till ett foto.

2. Skriv en unik profil

Det här är också en del som finns på varje CV, även på ett funktionellt CV. På ett traditionellt CV kan du komma undan med att hoppa över den här delen, men för den här typen av CV är din personliga profil avgörande. Det är ofta det första intrycket en potentiell arbetsgivare får av dig, så se till att göra ett bra intryck direkt.

I denna del ger du en kort sammanfattning av vem du är, vilka dina viktigaste färdigheter är och vad du har att erbjuda. Berätta om dina kompetenser och ambitioner. Detta ger arbetsgivaren en uppfattning om hurudan du är som person, vilka kvalifikationer du besitter, och vad du vill uppnå.

I din profiltext är det viktigt att du direkt kopplar dina erfarenheter och kompetenser till den specifika tjänst du söker. Hur kan du använda dem för att utföra rollen väl?

Ett exempel kan vara:

Driven och innovativ IT-professionell med mer än 10 års erfarenhet inom mjukvaruutveckling och projektledning. Nu söker jag en ny utmaning inom hållbarhetsområdet. Min expertis inom teknologiska lösningar och min passion för miljöskydd driver min karriärväxling. Jag är en analytisk tänkare med en bevisad förmåga att lösa komplexa problem. Detta är färdigheter som jag vet kommer att vara mycket värdefulla inom hållbarhetssektorn.
Profil på ditt cv
Upptäck hur du effektivt kan skriva en kraftfull personlig profil för ditt CV.
Läs artikel

3. Identifiera vilka färdigheter som behövs för den sökta tjänsten

Innan du kan skapa ett funktionellt CV måste du veta vilka färdigheter som är viktigast för den sökta tjänsten. Du kommer att kunna få mest information från tjänstebeskrivningen i annonsen. Om du till exempel alltid har arbetat inom kundtjänst och nu vill bli försäljningsmedarbetare, kommer du förmodligen vilja framhäva din serviceinriktade inställning. Det kommer dock att variera vilka färdigheter du bör fokusera på för varje specifik position.

Sök framför allt efter hårda färdigheter, det vill säga färdigheter som verkligen krävs för att utföra jobbet. Sök även efter ytterligare information om ditt yrkesområde på internet. Sök efter exempel-CV:n för din specifika tjänst för att se var andra sökande lägger vikt på. Gör en lista med de viktigaste kompetenserna. Anse detta som din utgångspunkt för ditt funktionella CV.

4. Jämför de nödvändiga kompetenserna med dina egna kompetenser

När du har identifierat alla färdigheter och kompetenser som krävs för den sökta tjänsten är det dags att jämföra dem med dina egna färdigheter. Vilka färdigheter har du som du kan bevisa?

I ett funktionellt CV handlar allt om att kunna bevisa de nödvändiga färdigheterna. Så du måste kunna ge konkreta exempel som visar att du besitter de kompetenser som du inkluderar i ditt CV. På så sätt visar du att du är lämplig för tjänsten.

Några exempel:

 • Som projektledare besitter du starka organisatoriska färdigheter. Dessa kan du betona för en roll som till exempel evenemangsplanerare.
 • Som grafisk formgivare kan du lyfta fram din kreativitet och sinne för detaljer, vilket också kan vara värdefullt för en roll som innehållsskapare, video-redigerare eller andra kreativa tjänster.
 • Som lärare har du förmågan att förklara komplexa frågor tydligt och begripligt. Detta är naturligtvis användbart i roller där det är viktigt att förmedla kunskap.

5. Lägg till färdigheterna i ditt CV och förse dem med konkreta exempel så som prestationer och erfarenheter

I detta steg ska du faktiskt nämna kompetenserna i ditt CV.

Du kan inkludera dina kompetenser på två sätt i ditt CV:

 1. Separata sektioner per kompetens: Du skapar till exempel en sektion "Analytisk förmåga". Därefter skriver du under denna sektion några punkter som visar erfarenheter och exempel som bevisar att du har denna kompetens.
 2. En sektion med alla viktiga kompetenser: Du kan till exempel göra en lista där du börjar med den relevanta kompetensen följt av ett kolon. Efter det ger du ett konkret exempel för att visa att du besitter denna kompetens.

Exempel 1: Separata sektioner per kompetens

Analytisk förmåga:

 • Ledde ett omfattande projekt för att analysera kundbeteende. Implementerade konkreta förbättringar baserat på data som resulterade i en ökning av kundnöjdheten med 10%.

Exempel 2: En sektion för alla viktiga kompetenser

Mina kompetenser:

 • Analytisk förmåga: Identifierade och lanserade ett nytt produktsegment baserat på förvärvad kundinformation och en fullständig marknadsanalys.
 • Ledarskap: Ansvarig för att sätta ihop och leda ett team av 10 säljare.

6. Lägg till dina utbildningar och kurser

Efter att du har inkluderat färdigheterna, lägger du till dina utbildningar. En arbetsgivare vill gärna veta vilken utbildningsnivå du har. Lägg till din högsta avslutade utbildning i ditt CV. Om du på din utbildning också har lärt dig relevanta färdigheter (eller genomfört projekt), ska du självklart också notera dessa.

Dessutom kan du skaffa dig en fördel gentemot konkurrenterna genom att redan nu följa relevanta kurser inom det område där du söker arbete. På så sätt visar du att du är lärovillig och att du gärna utvecklar dig själv inom ditt (nya) område eller sektor.

7. Gör ditt CV komplett med ytterligare sektioner

Slutligen kan du göra ditt CV komplett med ytterligare avsnitt. Särskilt för arbetssökande med en lucka i CV:et eller arbetssökande som saknar tillräcklig arbetslivserfarenhet bör de ta varje tillfälle i akt att övertyga rekryteraren. Inkludera därför till exempel praktikplatser, kurser, språkkunskaper, hobbies, volontärarbete och extrakurrikulära aktiviteter (ifall de är relevanta för jobbet).

Exempel på ett funktionellt CV

Nedan har vi inkluderat ett exempel på ett funktionellt CV. Den sökande vill gärna byta karriär. Han vill byta från ett jobb inom vården till ett jobb inom utbildning, specifikt för att utbilda medicinsk personal.

Fyll i ditt eget funktionella CV med hjälp av våra tips, på så sätt har du bästa chanserna att få jobbet. Det finns ingen konkret fast CV-struktur som du måste följa. Du kan också välja att inkludera en sektion med din arbetslivserfarenhet om det är relevant för tjänsten.

Personuppgifter:

 • Namn: Erik Andersson
 • Position: Försäljningschef
 • Titel: Expert på talangutveckling och organisatorisk tillväxt
 • Adress: Fornäng 50, 540 15, Varberg
 • Telefonnummer: 0340 - 504 12 75
 • E-post: [email protected]
 • LinkedIn: linkedin.com/in/erikandersson

Profil

Driven försäljningschef med över 10 års erfarenhet av att organisera och leda framgångsrika säljteam. Jag är specialiserad på att bygga långsiktiga och starka kundrelationer, leda och styra team och överträffa försäljningsmål. Med min expertis inom talangutveckling, strategisk planering och relationshantering letar jag efter en ny utmaning som HR-chef.

Kärnkompetenser

 • Kommunikation: Utmärkt förmåga att kommunicera muntligt samt skriftligt. Erfarenhet av att presentera produkter och tjänster och utbildning av nya medarbetare.
 • Relationshantering: Stark i att utveckla och upprätthålla professionella relationer (både interna och externa). Kan också bygga upp förtroendefulla relationer med anställda och stödja dem i deras professionella utveckling.
 • Konflikthantering: God förmåga att lösa konflikter, både på arbetsplatsen och mellan mig och mina kunder.
 • Ledarskap: Har lett säljteam av olika storlekar (10-20 anställda). Jag är bekant med HR-processer såsom utvecklingssamtal och karriärutveckling.
 • Analytisk förmåga: Bra på att analysera försäljningsdata och kundfeedback för att föreslå policy- och processförbättringar.

Professionell erfarenhet:

Försäljningschef, BC Foods International
Augusti 2020 - Nuvarande

 • Ledde ett team med 15 säljare. Under mitt ledarskap ökade teamet försäljningen med i genomsnitt 20% per år.
 • Utvecklade och genomförde utbildningar som förbättrade kundnöjdheten med 30%.
 • Upprätthöll professionella relationer med nyckelkunder som ledde till långsiktiga kontrakt.

Försäljningsassistent, Kanoku
Februari 2015 - Augusti 2020

 • Rådgav och hjälpte kunderna att fatta köpbeslut. I genomsnitt 100 transaktioner per månad med en kundnöjdhet på 95%.
 • Bidrog till utformningen och implementeringen av ett nytt CRM-system, vilket resulterade i förbättrad analys av kunddata.

Utbildning:

Kandidatexamen i företagsekonomi, Stockholms universitet

2005 - 2009

Certifikat

 • Strategier för rekrytering och kompetensförsörjning - 2024
 • Konfliktlösning och medlingsfärdigheter för HR-personal - 2024

Professionell utveckling

 • Deltog regelbundet i workshops om personalhantering och medarbetarnöjdhet.

Slutsats

Det funktionella CV:t är ett effektivt verktyg för sökande som överväger ett karriärbyte, har luckor i sitt CV, ofta byter jobb eller arbetar som frilansare. Detta CV-format flyttar fokuset från arbetslivserfarenhet till färdigheter, kompetenser och prestationer, vilket betonar mer vad en kandidat kan erbjuda istället för var och med vad de har arbetat.

Börja direkt med ditt eget CV. Du kan till exempel använda en bra CV-mall och genast börja med att skapa ett övertygande funktionellt CV.

Skapa ett Perfekt CV i 3 steg

Överträffa konkurrensen med ett perfekt CV. Upptäck tips från verkliga karriärexperter och öka dina chanser att få ett jobb.

author avatar
Skriven av
Ronald Sterk
Som expert på arbetsmarknadskommunikation och HR tillför Ronald Sterk en rikedom av kunskap inom rekrytering, urval och att hitta sitt drömjobb. Hans djupa kunskap och erfarenhet av att skriva övertygande platsannonser, CV:n och personliga brev gör honom till en mycket värdefull källa för alla som vill sticka ut på arbetsmarknaden. Hans unika insikt i vad företag letar efter hos kandidater och hans förmåga att framhäva jobbsökandes unika egenskaper gör honom till en utmärkt resurs för att framgångsrikt hitta ett jobb.