Lista kompetenser i ditt CV: tips och bra exempel

Author Joost Buitenhof
Skriven av: Joost Buitenhof
Author Ronald Sterk
Redigerad av: Ronald Sterk
Lista kompetenser i ditt CV: tips och bra exempel

När du förbereder ett CV har du begränsat med utrymme och tid för att imponera på en potentiell arbetsgivare. Kompetenser i ditt CV som är väl passande till tjänsten kan hjälpa dig att fånga rekryterarnas uppmärksamhet. I det här inlägget förklarar vi exakt vad kompetenser är, hur du inkluderar dem i ditt CV och slutligen har vi inkluderat en lista med bra exempel på kompetenser för att få dig att komma igång.

Vad är kompetenser?

Kompetenser är en kombination av kunskap, erfarenhet, färdigheter och personliga egenskaper. En person använder kompetenser för att t.ex. utföra specifika uppgifter. Förmågan att lära sig är ett exempel på en kompetens. En person med förmåga att lära sig kan snabbt absorbera, analysera och bearbeta nya idéer och omedelbart tillämpa detta i praktiken.

Kompetenser, färdigheter och personliga egenskaper blandas ofta ihop. Färdigheter kan ses som förmågor. Du är "bra på något". Dessa är ofta inlärda. Exempel på detta är att kunna programmera på vissa språk, köra en gaffeltruck eller behärska vissa CRM-system.

Personliga egenskaper, är däremot karaktärsdrag som är kopplade till din personlighet. De visar hur du reagerar och hanterar olika varierade situationer. Exempel på några personliga egenskaper är till exempel; empati, självsäkerhet, nyfikenhet och kreativitet.

Personliga egenskaper för ditt CV
Personliga egenskaper i ditt CV hjälper rekryterare att lära känna dig lite bättre.
Läs artikel

Alla dessa tre termer kompletterar ofta varandra. En person som är bra på programmering eller bra på försäljning har en kombination av både färdigheter, personliga egenskaper och kompetenser som är korrelerade med det de är bra på.

Varför kompetenser kan vara avgörande

Som före detta rekryterare med mer än 10 års erfarenhet har jag gått igenom och läst tusentals CV:n under min tid. Något som var vanligt var att jag hade ett antal kandidater med liknande kvalifikationer. Men på ett elelr annat sätt måste jag filtera ut mängden. Kompetenser kan spela en viktig roll i detta, eftersom de säger något om en sökandes styrkor. Om en kandidats kompetenser bätre matchar vad vi söker efter i både tjänsten och företaget, kan vi göra ett bra val baserat på deras listade kompetenser.

Att nämna kompetenser i ditt CV berättar mer om dig som person. Vad är du bra på? Vad är ditt värde för företaget? Kompetenser hjälper dig att besvara dessa frågor.

Fördelarna med kompetenser i ditt CV

Kompetenser och färdigheter kommer alltid att vara en del av ditt CV. Som rekryterare använde jag en sökandes kompetenser och färdigheter som ett "mått" för att avgöra och uppskatta hur bra den sökande skulle prestera.

Det är därför det är klokt att alltid inkludera vissa kompetenser:

 • Du visar att du är en lämplig kandidat: du kan visa att du besitter vissa kompetenser som behövs för att utföra det aktuella jobbet väl.
 • Visa att du är unik: dina unika kompetenser kan skilja dig från andra kandidater.
 • Du visar god självkännedom: genom att nämna kompetenser i ditt cv visar du att du har god självkännedom.

Vilka kompetenser passar dig?

Genom att ta en kritisk titt på dig själv kan du ta reda på vilka dina kompetenser är. Vad har du varit bra på (sedan liten)? Har du övertalningsförmåga, är du bra på konceptuellt tänkande eller är du bra på att prioritera?

Be dessutom dina vänner och din familj om deras åsikter. Fråga vilka dina goda egenskaper och kvaliteter är enligt dem. Låt dem nämna några av dina styrkor (och svagheter) och använd det som utgångspunkt för att ta reda på mer om dina kompetenser.

På internet kan du också göra ett antal (kostnadsfria) kompetenstester. Tänk till exempel på DISC-testet. Du kan också använda detta som utgångspunkt.

Vilka kompetenser tar du upp i ditt CV?

Vilka kompetenser du nämner i ditt CV beror på vilket jobb du söker. Enligt min erfarenhet har jag ofta sett massor av CV:n från sökande med kompetenser som inte hade något att göra med jobbet. Jag fick t.ex. en gång in en ansökan där den sökande nämnde alla möjliga slags animationsrelaterade kompetenser, samtidigt som hen sökte en tjänst som onlinemarknadsförare (särskilt SEO/SEA och CRO). Så nämn bara relevanta kompetenser för jobbet i fråga.

Vi har tagit med några exempel nedan för att hjälpa dig på traven:

 • Kock: effektiv, arbetar under press, ren, uppmärksamhet på detaljer, lösningsorienterad, punktlig, arbetsmoral.
 • Marknadschef: ledarskap, flexibel, motiverande, tidshantering, organiserad.
 • Lärare: engagerad, presentationer, organiserad, tålmodig, hängiven, coachande.
 • Receptionist: vänlig, professionell, punktlig, datorvan, organiserad.

Funktion är en oerhört viktig utgångspunkt för att identifiera nyckelkompetenser. Den avslöjar en stor del av de kompetenser som krävs och som du kan nämna i ditt CV.

Hur anger man kompetenser i sitt CV?

Du kan ange kompetenser på tre olika ställen i ditt cv:

1. Kompetenser i samband med din personliga profil

Den personliga profilen är en utmärkt plats att namnge dina kompetenser. En profil som innehåller kompetenser kan till exempel se ut så här:

Jag är en driven och noggrann administrativ assistent, med ett starkt fokus på effektivitet och organisation. På mina tidigare jobb arbetade jag mest med agendahantering, förberedde olika rapporter och organiserade evenemang och möten. Jag tog också på mig många ekonomiska uppgifter, såsom att ange inköps- och försäljningsfakturor och lämna in skattedeklarationer. Jag är en allround administrativ assistent som arbetar effektivt både självständigt och som en del av ett team.

2. Namnge kompetenser under färdigheter

Under rubriken "Färdigheter" anges mycket tydligt vad kandidaten är bra på. Det är viktigt att komma ihåg att detta ofta är en kombination av personliga egenskaper, (yrkesmässiga) färdigheter och kompetenser.

Nämn 3 till 7 färdigheter som är relevanta för jobbet. Om vi tar exemplet med en administrativ assistent igen kan det se ut så här:

 • Detaljorienterad (kompetens)
 • Noggrann (personligt attribut)
 • Journalföring (yrkesskicklighet)
 • Bearbeta post (yrkesattribut)
 • Bra i stressiga situationer (personlig egenskap)
 • Lösningsorienterad (kompetens)

3. Nämn kompetenser med din arbetslivserfarenhet

Slutligen kan du också nämna kompetenser med din arbetslivserfarenhet eller andra delar av ditt CV. Du kan till exempel göra det i beskrivningen av ett visst jobb. Exempel:

Arbetslivserfarenhet

Sjuksköterska, Sjukhuset Skaraborg
januari 2019 - Nu

 • Samordna, organisera och ge vård på den psykosociala avdelningen.
 • Hantera behandlingsteamet och ställa omvårdnadsdiagnoser.

100 goda exempel kompetenser

Ambition
Analytisk förmåga
Anpassningsförmåga
Arbetar tillsammans
Assertiv kommunikation
Åtagande
Att konfrontera
Att observera
Att presentera
Autonom
Bedömning
Beslutsamhet
Coachning
Delegera
Diplomatisk
Disciplin
Disciplinerad
Ekonomiskt medveten
Emotionellt intelligent
Empatiskt stark
Energisk
Entreprenörskap
Entusiastisk
Flexibel
Förhandling
Förmåga att lära
Förmåga att uttrycka sig (muntligt)
Förutseende
Grupporienterat ledarskap
Hantera detaljer
Hantera press
Hantering av konflikter
Initiativförmåga
Innovativ
Insikt i omgivningen
Inspirerande
Integrativ
Intryck
Känslig
Känslighet för organisatoriska frågor
Kollegial
Kommersiell
Konceptuellt tänkande
Kontroll av framsteg
Konversationell
Kreativt sinne
Kritisk
Kundorienterad
Långsiktighet
Ledarskap
Lojal
Lyssnande
Målinriktad
Målmedveten
Människoorienterat ledarskap
Miljömedvetenhet
Motiverande
Motståndskraft
Nätverkande
Noggrann
Noggrannhet
Nytänkande
Öga för detaljer
Organisering
Övertalningsförmåga
Personligt ledarskap
Planering
Problemanalys
Rådgivning
Resolut
Resultatinriktad
Riktning
Riskmedveten
Självhävdelse
Självkännedom
Självsäker
Självständighet
Självstyrning
Självutveckling
Skapande
Snabb att reagera
Sociabilitet
Stödjande
Stresstålighet
Strukturerad
Taktiskt beteende
Tillförlitlighet
Uppgiftsorienterad
Uttrycksfullhet (skriftlig)
Våga
Vågar ta risker
Vänlig
Värderingsförmåga
Vision

Slutsats

Den växande betydelsen av färdigheter och kompetenser i jobbansökningsprocessen framgår också av forskning. Enligt en McKinsey-studie finns det en trend där arbetsgivare i allt högre grad tittar på färdigheter snarare än traditionella kvalifikationer som utbildningsnivå. Detta understryker vikten av specifika färdigheter och kompetenser, beroende på befattning.

En annan undersökning, som genomfördes av National Association of Colleges and Employers (NACE), lyfter fram specifika kompetenser som arbetsgivare anser vara värdefulla. De fyra främsta kompetenserna som genomgående anses viktiga är kritiskt tänkande/problemlösning, laganda/samarbete, professionalism/arbetsetik samt muntlig/skriftlig kommunikation.

I ditt CV är det därför viktigt att du noga funderar över vilka kompetenser som passar för jobbet och företaget.

Skapa ett Perfekt CV i 3 steg

Överträffa konkurrensen med ett perfekt CV. Upptäck tips från verkliga karriärexperter och öka dina chanser att få ett jobb.

author avatar
Skriven av
Joost Buitenhof
Joost började sin karriär inom rekrytering redan under sina studier i företagsekonomi med ett deltidsjobb som rekryterare. Han tyckte om detta så mycket att han efter sin examen började arbeta heltid som rekryterare på en stor rekryteringsbyrå. Till slut avancerade Joost till 'Rekryteringschef'. Med tiden växte hans lust för nya utmaningar. Han använder nu sin expertis inom HR och rekrytering för att skriva och granska texter, en spännande ny riktning i sin yrkeskarriär.