CV-exempel lärare: Experttips och Gratis Guide

Det är ingen hemlighet att det råder brist på lärare och skolledare. Det betyder dock inte att du inte behöver lägga tid på att göra ett bra CV. Ditt CV som lärare måste fortfarande sticka ut om du vill ha en chans att få ditt drömjobb. I den här bloggen delar vi därför med oss av ett exempel på ett lärar-CV och ger användbara tips och råd för varje avsnitt, som du kan implementera direkt.

Skapa ditt CV nu
CV-exempel Lärare

Exempel på CV för lärare

En lärares huvuduppgift är att överföra kunskaper och färdigheter till eleverna. Du organiserar också lektionerna så att skolans (och klassrummets) utvecklingsmål uppfylls. Som lärare har du många olika uppgifter och ansvarsområden. Bland annat följande:

 • Förbereda lektioner
 • Hålla lektioner för elever
 • Coachning av eleverna
 • Möten med dina kollegor och skolledningen
 • Tala med föräldrar under föräldrakvällar
 • Organisera skolaktiviteter (skolfester och skolresor)

Därför behöver du definitivt ta med dessa uppgifter i ditt CV för lärare. Visa hur du har hanterat dessa uppgifter i tidigare anställningar och visa att du har den kompetens som krävs.

Hur gör man ett CV för lärare?

När du skapar ett CV för lärare är det viktigt att lyfta fram vissa aspekter i ditt CV. Nedan visar vi vad du behöver nämna för varje avsnitt för att imponera på arbetsgivarna.

1. Kontaktuppgifter

Varje CV inleder du med att ange kontaktuppgifter. Det viktigaste här är att ditt telefonnummer och din e-postadress är korrekt angivna. Dessa uppgifter kommer att användas för att kalla dig till en anställningsintervju, förutsatt att ditt CV är tillräckligt bra.

Använd alltid en professionell e-postadress, t.ex. förnamn.efternamn@domän.se. Använd dock aldrig din nuvarande arbetsgivares e-postadress.

Dessutom är det särskilt viktigt för ett CV inom utbildning att inkludera din adress eller bostadsort. Det är oerhört viktigt att du kommer i tid varje dag när du ska stå framför klassrummet. Således föredras lärare som bor någotsånär i närheten.

Du kan också lägga till din LinkedIn-profil om det behövs.

Slutligen är det viktigt att du som lärare har en professionell framtoning. Ta därför med ett bra CV-foto.

Namn: Johan Eriksson

Befattning: Lärare

Adress: Storgatan 24, 753 21, Uppsala

Telefon: 070 - 12 34 567

E-post: [email protected]

Födelsedatum: 15 april 1990

LinkedIn: /in/johaneriksson

2. Profil för ditt CV inom utbildning

Tillsammans med dina kontaktuppgifter står profilen ofta överst på ett CV. Detta gör den till en av de viktigaste komponenterna, eftersom din profil därmed är en av de första delarna som läses.

Man får bara en chans att göra ett gott första intryck. Därför bör du se till att din professionalism som lärare återspeglas mycket tydligt i profilen. Detta kommer att göra läsaren intresserad av resten av ditt CV.

I din profil är det okej att visa lite av din personlighet. Vem är du som person och som yrkesmänniska? Det handlar om att berätta mer om dig själv och vad just du kan tillföra.

Jag är en engagerad lärare med passion för undervisning och en demonstrerad förmåga att förklara komplexa koncept på ett tydligt sätt. Med mina starka pedagogiska färdigheter lyckas jag alltid få ut det bästa av mina elever. Mitt tillvägagångssätt har lett till bevisligen förbättrade inlärningsresultat och ökad elevnöjdhet. Dessutom tar jag alltid med mig en hälsosam dos humor in i klassrummet. Jag tycker om att bidra till skolans vision och pedagogiska utveckling.

3. Lärares arbetslivserfarenhet

Din arbetslivserfarenhet är den viktigaste indikatorn för att avgöra din lämplighet för den aktuella lärartjänsten.

Det är också viktigt att skriva något om de resultat du har uppnått utöver dina uppgifter. Se till att du uttrycker dessa resultat i konkreta siffror och antal. Detta gör det mycket tydligt vad ditt mervärde är:

 • Har du utvecklat lektionsplaner som ökade den genomsnittliga poängen med X%?
 • Var du särskilt uppmärksam på barn från olika sociala bakgrunder som började få bättre betyg till följd av detta?
 • Har du skapat stimulerande inlärningsmiljöer som ökat elevnöjdheten?

Det är fantastiska resultat som du kan nämna i ditt CV.

Lärare, Solhaga
augusti 2018 - Nuvarande

 • Förbereder dagligen undervisningsaktiviteter för dagen.
 • Undervisar en klass med över 30 elever och vägleder dem i deras personliga utveckling.
 • Tillämpar olika didaktiska arbetsmetoder som matchar skolans och elevernas inlärnings- och utbildningsmål.
 • Utvecklade och genomförde ett nytt undervisningsprogram, vilket resulterade i att testresultaten förbättrades med 10 % under en tvåårsperiod.

Lärare, Björkbacka
juni 2015 - april 2018

 • Skapade en trivsam pedagogisk miljö där alla elever känner sig trygga och uppskattade.
 • Övervakade ordningen i klasser med över 25 elever.
 • Uppmuntrade och utvecklade sociala färdigheter hos elever från olika sociokulturella bakgrunder samt elever med sämre förutsättningar.

Lärare, Eklunden
januari 2013 - mars 2015

På grund av en kollegas plötsliga frånvaro hoppade jag in på Eklunden grundskola. Jag använde mig av skolans läroplan för att återuppta undervisningen så gott jag kunde. I samband med detta gjorde jag också följande:

 • Diskussioner med föräldrar under föräldrakvällar.
 • Tog hänsyn till både den enskilda elevens och hela gruppens utbildningsbehov.
 • Organiserade och planerade flera olika aktiviteter.
Längst ner i den här artikeln berättar vi vad du bör göra när du har begränsad relevant arbetslivserfarenhet, eller ingen alls, som lärare.

4. Utbildning och kurser

För att arbeta som lärare behöver du en särskild utbildning. Du måste ha en universitetsexamen i pedagogik, ofta inriktad på den utbildningsnivå du vill undervisa på. För grundskolan är detta ett "Lärarprogram", som riktar sig till yngre elever. Om du vill arbeta som lärare på gymnasienivå behöver du en examen i ett specifikt skolämne i kombination med pedagogiska studier.

Om du har gått några relevanta kurser utöver din utbildning kan du naturligtvis också nämna dessa. Relevanta kurser för ett CV inom utbildning/som lärare kan vara:

 • Motivera/coacha elever
 • Kurs i första hjälpen
 • Hantering av (särskilt) begåvade barn
 • Effektiv undervisning och didaktik
 • Ledning i klassrummet
 • Ledarskap inom utbildning

Så länge kursen är relevant för dig som lärare kan du inkludera den i ditt CV.

Utbildning

Lärare i grundskolan (Lärarprogrammet), Uppsala Universitet
september 2015 - juni 2019

Kurser

(Särskilt) begåvade barn i skolan - 2016

5. Praktikplatser

Vårt exempel på lärar-CV innehåller inga praktikplatser, men om du ännu inte har så mycket relevant arbetslivserfarenhet är det definitivt tillrådligt att lägga till detta avsnitt. När allt kommer omkring är din praktik faktiskt bara relevant arbetslivserfarenhet. Så se till att inkludera vad du lärde dig och gjorde under din praktik samt vilka färdigheter du utvecklade.

6. Kompetenser för lärarens CV

Under en separat rubrik i ditt CV, "Kompetenser", anger du dina viktigaste färdigheter och kompetenser.

Det finns ett antal färdigheter och kompetenser som är särskilt viktiga som lärare.

Här kan du tänka på:

 • God kommunikationsförmåga
 • Didaktiskt stark
 • Stressbeständig
 • Tålmodig
 • Utarbeta lektionsplaner och undervisningsmaterial
 • Pedagogiska färdigheter
 • Ledning i klassrummet
 • Hantering av konflikter
 • Organisatoriska färdigheter
 • Ledarskap
 • Lösningsorienterad
 • Ge och ta emot återkoppling

Se till att du bara nämner kompetenser och färdigheter i ditt CV som du faktiskt behärskar.

Resten av ditt CV (arbetslivserfarenhet, utbildning) ska demonstrera att du faktiskt behärskar dessa färdigheter.

7. Lägg till ytterligare komponenter som är relevanta

Med dessa "standardkomponenter" har du redan ett starkt CV. Men du kan också lägga till ytterligare komponenter. Här kan du tänka på:

Kom ihåg att slutmålet är att presentera dig själv som den bästa möjliga kandidaten. Så lägg gärna till element som visar din äkthet, passion och engagemang som lärare. Se till att ditt CV verkligen speglar vem du är som lärare.

3 ytterligare tips för att skapa ett utbildnings-CV

1. Stå ut med layouten på ditt lärar-CV

Det säger sig självt att du som lärare måste vara punktlig och noggrann. Detta bör också återspeglas i utformningen av ditt CV.

Ofta har skolor inte erfarna rekryterare som hanterar ditt CV. Därför är utformningen och mallen för ditt CV ännu viktigare än vanligt.

Ett väl utformat CV där färgerna används subtilt, med en bra layout och tydlig separation av de olika delarna, kan ge dig ett försprång gentemot dina konkurrenter.

2. Fokusera ditt CV på den lediga tjänsten

Ett av de vanligaste CV-misstagen som arbetssökande gör är att skapa ett CV som används för varje jobbansökan. Det är ofta mycket mer gynnsamt att först söka efter en bra ledig tjänst och sedan skräddarsy ditt CV efter de önskemål och behov som finns i den lediga tjänsten. Detta säkerställer att ditt CV är helt i linje med vad som förväntas av kandidaterna.

3. Var uppmärksam på stavning och grammatik

Grammatik- och stavfel uppfattas negativt av 80 % av rekryterare.

Särskilt som lärare är det därför mycket viktigt att du tar en ny titt på stavningen och grammatiken i ditt eget CV. Du har trots allt inte råd med sådana misstag. Om det behövs, be någon annan att korrekturläsa ditt CV. Det kan inte skada.

Skapa ett CV för lärare utan arbetslivserfarenhet

Har du ännu inte så mycket arbetslivserfarenhet inom utbildning eller är du nyutexaminerad? I så fall rekommenderar vi alltid att du inleder med din utbildning (efter din profil). Alltså att du sätter din utbildning ovanför din arbetslivserfarenhet. Detta lägger lite mer tonvikt på din utbildning.

Dessutom rekommenderar vi alltid att du går lite djupare i din utbildning.

 • Vad har ni alla lärt er?
 • Vilka projekt har du arbetat med?
 • Vad var ditt examensämne?

Slutligen är det klokt att nämna din praktikplats i en separat rubrik i ditt CV och, återigen, ge en bra beskrivning av vad du lärde dig och gjorde.

Hur man skriver ett cv utan erfarenhet
Ta reda på hur du skapar ett perfekt CV utan erfarenhet. Se användbara exempel och tips.
Läs artikel

Slutsats

I den här artikeln har vi visat ett exempel på ett bra CV för lärare. Genom att lyfta fram rätt erfarenheter och färdigheter kan du imponera på arbetsgivaren. Det är dock viktigt att ditt CV "matchar" det jobb du söker.

Skapa ett Perfekt CV i 3 steg

Överträffa konkurrensen med ett perfekt CV. Upptäck tips från verkliga karriärexperter och öka dina chanser att få ett jobb.

author avatar
Skriven av
Ronald Sterk
Som expert på arbetsmarknadskommunikation och HR tillför Ronald Sterk en rikedom av kunskap inom rekrytering, urval och att hitta sitt drömjobb. Hans djupa kunskap och erfarenhet av att skriva övertygande platsannonser, CV:n och personliga brev gör honom till en mycket värdefull källa för alla som vill sticka ut på arbetsmarknaden. Hans unika insikt i vad företag letar efter hos kandidater och hans förmåga att framhäva jobbsökandes unika egenskaper gör honom till en utmärkt resurs för att framgångsrikt hitta ett jobb.