CV-exempel byggnadsingenjör: Skrivtips och Guide

Som byggnadsingenjör arbetar du normalt med att analysera byggnadsmiljöer. Du tittar på vad som redan har byggts och vad som fortfarande behöver byggas. Innan du kan ägna dig åt det behöver du ett bra CV. Så nu är det dags att börja bygga ett imponerande CV. Vi tittar på ett komplett CV-exempel för en byggnadsingenjör och går igenom alla delar. För varje avsnitt ger vi dig konkreta råd som du kan använda för att bygga ditt eget CV.

Skapa ditt CV nu
CV-exempel Byggnadsingenjör

Hur skriver man ett CV som byggnadsingenjör?

En byggnadsingenjör fokuserar främst på design och konstruktion av byggnader och strukturer. Det kan röra sig om såväl kommersiella byggnader som bostads- och industribyggnader. De ser också till att dessa strukturer är säkra och hållbara. Byggnadsingenjörer arbetar med design, materialval, belastningsberäkningar och design/utseende av byggprojektet. Naturligtvis är detta alla aspekter som du bör lyfta fram i ditt CV.

I ditt CV bör du också betona att du har förmågan att omsätta dina tekniska kunskaper i praktiken. Lyft därför fram dina kunskaper om de senaste byggnormerna, materialen och byggnadsstatiken. Eftersom du kommer att behöva rådgöra mycket med kunder, arbeta med ritare, projektledare och entreprenörer och i vissa fall leda projekt själv, måste du också skriva något om dina förvaltnings- och ledarskapsförmågor.

Skapa ett målinriktat CV

Som byggnadsingenjör har du en mängd olika arbetsuppgifter. Olika företag kan ha  helt olika tolkningar av jobbet. Faktum är att två lediga tjänster aldrig är likadana. Därför är det viktigt att du tittar noga på ditt cv varje gång du söker ett jobb och funderar över hur dina kunskaper och erfarenheter kan uppfylla de specifika jobbkraven. Så se till att ditt CV matchar exakt vad företaget letar efter varje gång.

Dessutom använder fler och fler företag ATS-programvara, med vilken de försöker automatisera hela ansökningsprocessen. Om ditt CV inte innehåller de rätta nyckelorden från den lediga tjänsten kommer ditt CV att få en låg poäng och det finns en risk att det aldrig kommer att läsas, utan istället att avvisas omedelbart. Det är därför viktigt att inkludera de rätta nyckelorden i ditt CV.

Anpassa ditt CV för en jobbansökan
Hur anpassar du ditt CV för varje jobbansökan? Kolla in våra tips och exempel.
Läs artikel

Lägg till dina personuppgifter

Varje CV inleds alltid med en redogörelse för dina kontaktuppgifter. Ditt namn och din yrkestitel står ofta i CV-rubriken. Resten av dina uppgifter placeras någonstans längst upp i CV:t, så att de är omedelbart synliga.

Ett foto och en LinkedIn-profil är alltid ett bra komplement till ditt CV. Med dessa visar du redan en del av din personlighet och professionella framtoning.

Namn: Lukas Ekström

Funktion: Byggnadsingenjör

Adress: Norra Stationsgatan 99, 113 64, Stockholm

Telefon: 070 - 12 34 567

E-post: [email protected]

Födelsedatum: 22 februari 1996

LinkedIn: /in/lukasekstrom

Profilen för en byggnadsingenjör

Din CV-profil ger rekryterarna en uppfattning om vem du är som yrkesperson och som person. Ditt CV som byggnadsingenjör är en kortfattad sammanfattning av dina erfarenheter och färdigheter, men i din profil kan du faktiskt vara lite kreativ och visa lite av din personlighet också.

Försök att kombinera dina personliga mål och ambitioner med dina nuvarande kompetenser. Fundera på vilka kompetenser som är mest relevanta och försök sedan koppla dem till dina mål. Försök också att vara unik och särskiljande. Vad skiljer dig från andra byggnadsingenjörer?

Som passionerad byggnadsingenjör har jag en stark kombination av både analytiska färdigheter och stor problemlösningsförmåga. Därför vet jag bättre än någon annan hur man utformar innovativa byggnader som inte bara ser bra ut utan också uppfyller alla krav på funktion, hållbarhet och säkerhet. Tack vare min erfarenhet vet jag hur man hanterar projekt från första koncept till slutleverans inom den fastställda budgeten och tidsfristerna.

Din arbetslivserfarenhet som byggnadsingenjör

Din arbetslivserfarenhet är naturligtvis mer än  bara en lista på dina tidigare jobb och dina respektive arbetsuppgifter och ansvarsområden på dem. Naturligtvis bör denna information återspeglas, men du bör också verkligen övertyga den potentiella arbetsgivaren om dina kvaliteter. Lyft därför också fram viktiga resultat och prestationer som du har uppnått under din karriär. Gör dem konkreta genom att koppla dem till procentsatser och siffror. Tänk t.ex. på en ökad effektivitet, antalet slutförda projekt eller kostnadsbesparingar som du har uppnått.

Byggnadsingenjör, Deponta Construction
januari 2021 - Nuvarande

 • Hanterade projekt av olika storlek, från 500 000 euro till 20 miljoner euro.
 • Ledde ett team med 10 ingenjörer och tekniker för att uppnå projektmålen.
 • Deltog i och ledde möten för att diskutera projekt med kunder, entreprenörer eller andra intressenter, t.ex. kapitalägare och aktieägare.
 • Utvecklade och implementerade byggnormer och protokoll.
 • Tillhandahöll teknisk expertis och vägledning inom områden som strukturell analys, konstruktionsförfaranden och materialval.
 • Bidrog till uppförandet av 5 stora industribyggnader.

Byggnadsingenjör, ProBuilders
juli 2019 - december 2021

 • Ansvarade för att samordna alla tekniska aspekter av byggprojekt, från utformning till färdigställande.
 • Nära samarbete med ritare, projektledare, arkitekter, entreprenörer och andra yrkesgrupper för att säkerställa att projekten slutfördes i tid och inom budget.
 • En kostnadsbesparing på 5 % uppnådes genom effektiva materialval.
 • Utförde kvalitetskontroller för att säkerställa att säkerhets- och kvalitetsstandarder uppfylldes.

Utbildning

För att kvalificera sig som byggnadsingenjör är det nödvändigt att genomföra en specifik utbildning inom byggteknik, som erbjuds på såväl yrkeshögskolor som högskolor och universitet. Det är viktigt att specificera vilken utbildning du har genomgått.

Om du bara har begränsad arbetslivserfarenhet rekommenderar vi att du berättar mer om de kurser du läst. Det är sedan klokt att skriva om avslutade projekt inom dina studier, dina specialiseringar, de ämnen du har läst och eventuellt ditt examensämne.

Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
september 2016 - juni 2020

Färdigheter: lista dina talanger

Som byggnadsingenjör har du breda färdigheter, kompetenser och egenskaper. Förutom din tekniska kunskap spelar även din personliga kompetens en mycket viktig roll. Du behöver dina personliga färdigheter för att samarbeta med andra som är involverade i stora projekt och du behöver din tekniska kunskap för att ge råd och följa lagar och förordningar på bästa möjliga sätt.

För att bäst matcha ditt CV mot den lediga tjänsten rekommenderar vi att du delar upp dina tekniska kunskaper (hårda färdigheter) och personliga egenskaper (mjuka färdigheter). Båda typerna av färdigheter är viktiga för arbetsgivarna.

Här är några exempel på relevanta färdigheter för ett CV för byggnadsingenjörer:

Färdigheter och kompetens

 1. Kunskap om byggmaterial
 2. Kunskap om byggmetoder
 3. Skapa och läsa tekniska ritningar
 4. Behärskar CAD-programvara (t.ex. AutoCAD, Revit)
 5. Förståelse för byggregler och standarder
 6. Projektledning
 7. Strukturell analys
 8. Erfarenhet av BIM (byggnadsinformationsmodellering)
 9. Förståelse för hållbart byggande
 10. Kostnadsberäkning och budgethantering
 11. Riskanalys

Personliga Egenskaper

 1. Förmåga att lösa problem
 2. Kommunikationsförmåga
 3. Skicklig på att samarbeta
 4. Anpassningsförmåga
 5. Ledarskap
 6. Uppmärksamhet på detaljer
 7. Tidsplanering
 8. Kreativt tänkande
 9. Beslutsam
 10. Kundfokus
 11. Planering och organisation

Valfria delar

Ditt CV innehåller nu all information du behöver för att komma in på arbetsmarknaden och börja söka jobb. Du kan dock fortfarande välja att lägga till ytterligare information i ditt CV. Det kan hjälpa dig att sticka ut från andra kandidater. Tänk till exempel på relevanta kurser eller intyg. Du kan också nämna dina språkkunskaper, eftersom du sannolikt kommer att arbeta med många olika typer av människor.

Som byggnadsingenjör arbetar du väldigt mycket på projektbasis. Du kan skapa en separat rubrik "Projekt" där du lyfter fram de viktigaste projekten och berättar vilken roll du spelade och vilka resultat du uppnådde.

Kort sagt, även om ditt CV redan är starkt finns det alltid möjligheter att göra det ännu mer komplett. Se bara till att all information du tar med är relevant och väl lämpad för jobbet.

Välja rätt mall

Det är inte bara fakta och siffror i ditt CV som gör skillnad. Ett snyggt utformat CV kan vara skillnaden mellan att sticka ut och att bli förbisedd. Enbart ett starkt innehåll räcker inte i dag. Felaktig formatering kan hindra dig från att ens få en chans att visa vad du går för.

Ett enkelt sätt att se till att ditt CV ser professionellt och attraktivt ut är att använda en CV-mall. Dessa mallar är särskilt utformade för att fånga rekryterarnas uppmärksamhet genom att presentera din information tydligt och effektivt.

Skapa ett Perfekt CV i 3 steg

Överträffa konkurrensen med ett perfekt CV. Upptäck tips från verkliga karriärexperter och öka dina chanser att få ett jobb.

Som innehållschef för denna jobbsökningsplattform har jag omfattande kunskap inom att skapa framgångsrika jobbsökningar. Jag har redan hjälpt tusentals människor att hitta sina drömjobb. Min expertis inom att skapa effektiva CV:n och övertygande personliga brev står i centrum för min metod. Som erkänd expert inom att skapa vinnande CV:n kombinerar jag unika insikter med beprövade strategier för att hjälpa jobbsökare att presentera sig på bästa möjliga sätt för potentiella arbetsgivare.