Framgångsrika professionella CV templates

Upptäck våra professionella CV-mallar och stick ut för rekryteringschefer. Ladda ner (gratis) och bli anställd snabbare. Ge din ansökan en skjuts med våra mallar.

Egenskaper i professionella CV-mallar

Med en professionell CV-mall kan du presentera dig själv på ett visuellt tilltalande sätt. Mallen kommer bäst till sin rätt i affärspositioner. Funktioner i ett professionellt CV inkluderar:

 • Elegant design
 • Mörka, neutrala färger
 • Svart text på vit bakgrund
 • Inga ikoner, grafer eller annan grafik
 • Mycket tydlig och strukturerad
 • Lättlästa typsnitt

Dessutom erbjuder ett professionellt CV ofta möjligheten att dela upp informationen i 2 kolumner. Du har alltså ofta en "sidokolumn" och en "huvudkolumn". Fördelen med detta är att du kan få med mycket information på en sida. I huvudspalten kan du t.ex. skriva det viktigaste, som din profil, arbetslivserfarenhet och utbildning, medan du i sidospalten listar dina personliga uppgifter, färdigheter och språk.

När använder du ett professionellt CV?

Är business casual klädkoden på det företag du ska arbeta för? Eller söker du jobb inom traditionella sektorer som finans, juridik och management? Då är det tecken på att ditt CV bör se professionellt ut. De bästa mallarna för professionella CV är utformade för att förmedla relevant information om din karriär till läsaren på ett snyggt och affärsmässigt sätt med hjälp av neutrala färger, rena linjer och diskret design.

Med en professionell CV-mall är det viktigt att utnyttja det tillgängliga utrymmet på bästa sätt. Det innebär att du bara tar med relevant information, erfarenheter och prestationer i ditt CV som arbetsgivaren verkligen vill se. Visa tydligt hur du kan skapa mervärde.

Fördelarna med en professionell CV-mall

Att göra ett professionellt CV har följande fördelar:

 1. Perfekt för yrkesverksamma: Du kan använda en professionell CV-mall för alla typer av jobb. Tänk på positioner inom management och ledarskap. Men du kan också använda en professionell layout inom finans, - eller traditionella sektorer.
 2. Stå ut för arbetsgivare: Ett CV med ett professionellt utseende är mer sannolikt att stå ut än ett klassiskt CV.
 3. Du är seriös: Det visar att du är en högpresterande kandidat med rätt erfarenheter och redo att komma igång.
 4. Tydligt: Det är bra att visa dina färdigheter, arbetslivserfarenhet och prestationer på ett tydligt strukturerat sätt.

Nackdelarna med ett professionellt CV

Att använda en professionell CV-mall har flera fördelar, som att ge en organiserad struktur, men det finns också några nackdelar att ta hänsyn till. Den kanske största nackdelen är bristen på originalitet. Tillsammans med dig söker ofta dussintals (eller hundratals) andra kandidater. Vem som slutligen väljs ut beror på många faktorer. CV-mallen är en av dessa faktorer, eftersom den till stor del avgör hur väl ditt CV läses. Eftersom många kandidater kommer att ansöka med ett liknande CV kan du inte riktigt säga att detta kommer att få ditt CV att sticka ut bland mängden.

Om du vill sticka ut med ditt CV kanske du vill välja en kreativ CV-mall. Den mall du väljer bör dock matcha det jobb du söker.

Bara för att fler söker med samma typ av mall behöver det inte betyda att du inte kan sticka ut. Genom att till exempel nämna starka prestationer och resultat och göra dem fetstilta blir ditt CV också mer lättläst.

Vad innehåller ett professionellt CV?

Ett professionellt CV innehåller följande komponenter:

 1. Personalia: I detta avsnitt anger du alla dina relevanta uppgifter, t.ex. namn, e-post, telefonnummer och adress.
 2. Personlig profil: Detta är ett kort inledande stycke längst upp i ditt CV. Berätta om dig själv, dina styrkor och ditt mervärde.
 3. Arbetslivserfarenhet: Ange all relevant erfarenhet utifrån den specifika platsannonsen. Börja med den senaste erfarenheten och arbeta dig bakåt i tiden.
 4. Utbildning: Nämn den utbildning du har fått. Om du har liten arbetslivserfarenhet kan du utveckla detta genom att nämna alla saker du har gjort och lärt dig.
 5. Färdigheter: Visa att du har de färdigheter som krävs för jobbet.

Utöver dessa standardpunkter kan du naturligtvis lägga till "extra" punkter. Lägg bara till dessa om de är relevanta för det jobb du söker. Exempel på sådana delar är:

 1. Språk
 2. Praktikplatser
 3. Kurser
 4. Volontär
 5. Tillhörande verksamhet
 6. Projekt

Tänk på layouten i ditt CV

Ett professionellt CV fokuserar på ett antal saker:

 • Ser ditt CV snyggt ut?
 • Används samma rubriker och färger överallt?
 • Är informationen lätt att hitta?

Ett rörigt CV med långa textstycken utan blankrader blir inte lättläst. Här är några praktiska tips för att ge ditt CV en bra form.

 • Försök att göra ditt CV maximalt 2 sidor långt, men det är ännu bättre att hålla sig till 1 sida.
 • Satsa på konsekvens. Använd samma färg, rubriker och typsnitt överallt.
 • Använd tydliga rubriker i ditt CV så att all information kan hittas snabbt och enkelt.
 • Ange tomma rader mellan avsnitten. Det ser överskådligt ut och är lättare att läsa.
 • Använd punktlistor i dina arbetsbeskrivningar.
 • Skicka ditt CV som en pdf-fil för att bevara formateringen.

Vanliga frågor och svar

Hur gör man ett professionellt CV?

Du skapar ett professionellt CV genom att utforma ditt CV på ett sådant sätt att det presenterar informationen på ett ordnat sätt (t.ex. med 2 kolumner). Dessutom nämner du bara information som är relevant för jobbet. Du använder mörka, neutrala färger, vita bakgrunder och svart text.

Kan du skapa ett professionellt CV med hjälp av Microsoft Word?

Microsoft Word har många begränsningar när det gäller att utforma och skapa CV:n. Det finns en anledning till att det är en "ordbehandlare" och inte ett designverktyg. Särskilt när det gäller formatering kan du ibland tillbringa timmar med att försöka visa information på ett visst sätt. Därför rekommenderar vi att du använder en CV-skapare eller andra designverktyg som Adobe Photoshop/Illustrator.

Hur långt får ett professionellt CV vara?

Ett professionellt CV bör i allmänhet inte vara längre än två sidor. Särskilt med tanke på att det är en mall som vanligtvis kan innehålla mycket information, bör detta kunna klaras av på 2 A4 för de flesta kandidater.

Vilket är det bästa formatet för ditt CV?

Det bästa formatet för ditt CV är det omvänt kronologiska formatet. I detta format listar du all information i tidsordning och börjar med den senaste informationen. Börja till exempel med din senaste arbetslivserfarenhet eller utbildning och arbeta dig bakåt i tiden till dina tidigare jobb/utbildningar. På så sätt visar du direkt den viktigaste informationen överst, eftersom ditt senaste jobb förmodligen är det viktigaste för den tjänst du söker nu.

Skapa ett Perfekt CV i 3 steg

Överträffa konkurrensen med ett perfekt CV. Upptäck tips från verkliga karriärexperter och öka dina chanser att få ett jobb.