Effektiv Kronologiskt CV: Skrivguide & Experttips

Author Ronald Sterk
Skriven av: Ronald Sterk
Author Joost Buitenhof
Redigerad av: Joost Buitenhof
Effektiv Kronologiskt CV: Skrivguide & Experttips

Ett kronologiskt CV är det vanligaste CV-formatet. Fokus ligger på dina senaste prestationer. Det finns dock vissa missuppfattningar som du bör vara medveten om. I den här artikeln kommer vi att titta på vilket alternativ som är bäst för din situation, hur du ska strukturera ditt CV och vilken information du bör inkludera.

Vad är ett kronologiskt CV?

Ett kronologiskt CV är en typ av CV där kandidatens erfarenhet och utbildning visas i omvänd kronologisk ordning, med senaste arbetslivserfarenheten högst upp och utbildningar längst ner. Normalt sett studerar man först och börjar sedan arbeta. Men på ditt CV vänder du på det. Detta sätter fokus på de senaste prestationerna och gör det tydligt för rekryterare vilket värde du kan tillföra.

För vem passar det kronologiska CV:et?

Ett kronologiskt CV lägger tonvikt på en sökandes senaste arbetslivserfarenhet och prestationer. Av den anledningen är det ett utmärkt alternativ för kandidater med relevant och färsk erfarenhet inom sitt område. Dessutom är kronologiskt CV det mest använda CV-formatet för tillfället. Så du kan göra få misstag med det.

När du ansöker om en viss position är rekryterare och potentiella arbetsgivare mest intresserade av dina senaste erfarenheter. Detta eftersom de snabbt kan avgöra om du är en lämplig kandidat baserat på detta. Det kronologiska CV:et visar detta perfekt, vilket gör det till ett populärt CV-format.

Fördelar med ett kronologiskt CV

Ett kronologiskt CV har följande fördelar:

 • Det är den vanligaste typen av CV. Rekryterare och arbetsgivare förväntar sig detta format.
 • Den viktigaste informationen placeras högst upp i ditt CV.
 • Den visar din arbetslivserfarenhet, utbildning och andra delar på ett mycket överskådligt sätt.
 • Du betonar dina senaste arbetslivserfarenheter.
 • Det ger en klar bild av den progression en sökande har gjort.
 • Många mallar och CV-exempel är skrivna enligt det kronologiska CV-formatet.

Nackdelar med ett kronologiskt CV

Det kronologiska CV:et har följande nackdelar:

 • Äldre erfarenheter och färdigheter som kanske också är viktiga kommer att få mindre uppmärksamhet eftersom de står längre ner i CV:t.
 • Inte idealiskt för nybörjare, nyutexaminerade eller kandidater med lite eller ingen arbetslivserfarenhet. De kan använda den omvända kronologiska ordningen, men placera utbildningarna över arbetslivserfarenheten.
 • Ett gap i ditt CV kommer att sticka ut mer, särskilt om du har varit arbetslös en tid.
 • Om du har bytt jobb mycket ("jobbhoppning") kommer detta också att märkas direkt.

Ett kronologiskt CV eller ett kompetensbaserat CV?

Det finns två olika "typer" av CV:n. Vilket som är det bästa valet för dig beror på var du befinner dig i din karriär just nu.

 • Kronologiskt CV: Detta är det bästa CV:t om du redan har några års arbetslivserfarenhet som är relevant för den sökta positionen. Din nuvarande position kommer då bäst att passa för den position du ansöker om. Börja högst upp med din senaste position och arbeta bakåt till din tidigaste position. Kom ihåg att endast relevant arbetslivserfarenhet bör nämnas.
 • Funktionellt CV: Perfekt för kandidater som vill göra ett karriärbyte, har inte relevant arbetslivserfarenhet, har bytt jobb mycket eller om du har ett luckor i ditt CV. Ett kompetensbaserat CV fokuserar på de färdigheter, kompetenser och kvaliteter som är nödvändiga för den sökta positionen. Det är upp till kandidaten att visa dessa färdigheter och kompetenser för den sökta positionen genom praktikfall och erfarenheter i CV:t.
Skrivande av funktionellt CV
Upptäck hur du skapar ett funktionellt CV som framhäver dina färdigheter.
Läs artikel

Hur skapar du ett kronologiskt CV?

Skapa ett kronologiskt CV genom att successivt lägga till följande delar:

 1. Personlig information: Ange åtminstone följande information: förnamn, efternamn, adress eller bostadsort, telefonnummer och e-postadress.
 2. Personligt profil: Berätta på några få meningar vem du är, vilket värde du tillför och betona exempelvis en viktig prestation från din professionella karriär.
 3. Arbetslivserfarenhet: Ange din arbetslivserfarenhet i kronologisk ordning. Börja med din nuvarande eller senaste position och arbeta dig bakåt i tiden. Se till att de erfarenheter du inkluderar är relevanta för den position du ansöker om. Betona uppnådda resultat och uttryck dem i siffror, tal och procent.
 4. Utbildning: Visa dina utbildningar också i omvänd ordning. Du börjar alltså med din senaste utbildning. Du behöver inte ange alla utbildningar, utan bara de relevanta (till exempel om du har tagit två masterexamen).
 5. Färdigheter: Lägg till de viktigaste färdigheterna i en separat sektion som matchar den sökta positionen.
 6. Övriga delar: Säkerställ också att du inkluderar några andra delar i ditt CV som är relevanta för din profil. Tänk på språkkunskaper, kurser, hobbies, etc.

Information som du inte behöver inkludera

Det finns vissa uppgifter som inte längre har plats på CV:t idag. Dessa inkluderar:

 • Personlig information - Tänk på uppgifter som ras, kön, civilstånd eller familjeförhållanden. Baserat på denna information kan du bli diskriminerad och riskera att inte bli kallad till intervju.
 • Referenser - moderna CV:n innehåller inte referenser.

Slutsats och råd

 • Det är det mest använda CV-formatet.
 • Med ett kronologiskt CV betonar du den senaste och mest relevanta arbetslivserfarenheten.
 • Det kronologiska CV:et passar perfekt för kandidater som har samlat på sig ett antal år av relevant arbetslivserfarenhet.
 • Alla delar bygger du upp i omvänd kronologisk ordning. Alltså från nyast till äldst.
 • För att ha bäst chans att få ett jobb bör du anpassa ditt CV efter den lediga tjänsten du ansöker om.
Skapa ett Perfekt CV i 3 steg

Överträffa konkurrensen med ett perfekt CV. Upptäck tips från verkliga karriärexperter och öka dina chanser att få ett jobb.

author avatar
Skrivet av
Ronald Sterk
Som expert inom arbetsmarknadskommunikation och HR bidrar Ronald Sterk med gedigen kunskap inom rekrytering och jobbsökning. Hans färdigheter i att skriva jobbannonser, kombinerat med erfarenheten av att skapa övertygande CV:n och ansökningsbrev, gör honom till en värdefull resurs för alla som vill sticka ut på arbetsmarknaden. Hans förståelse för vad företag söker i kandidater och förmågan att framhäva sökandes unika kvaliteter gör honom till en utmärkt källa för framgångsrikt jobbsökande.