Kombinerat CV: Vad är det och hur skapar man ett?

Author Joost Buitenhof
Skriven av: Joost Buitenhof
Kombinerat CV: Vad är det och hur skapar man ett?

Att söka jobb kan vara en utmanande och konkurrensutsatt process. För att sticka ut för arbetsgivare behöver du ett CV som gör ett starkt intryck. I det här inlägget kommer vi att prata om en specifik typ av CV som kan hjälpa dig att sticka ut: det kombinerade CV:et. Vi kommer lära dig om vad exakt det är, när du bör använda det, och dela några användbara exempel.

Vad är ett kombinerat CV?

Ett kombinerat CV är ett CV-format som kombinerar element från både det kronologiska och det funktionella CV:et. Det här CV-formatet syftar på att sätta fokus på dina färdigheter och prestationer, samtidigt som det ger en översikt över din arbetslivserfarenhet i omvänd kronologisk ordning.

Det kombinerade CV:et börjar vanligtvis med ett avsnitt för personlig information och kontaktinformation, följt av en sammanfattning eller profil. Därefter beskrivs dina färdigheter och prestationer i detalj, följt av din arbetslivserfarenhet i omvänd kronologisk ordning. Slutligen listas din utbildning och certifikat, tillsammans med eventuella ytterligare avsnitt som volontärarbete eller potentiella referenser.

När bör du använda ett kombinerat CV?

Ett kombinerat CV är inte lämpligt för alla jobbsökande. De flesta jobbsökande använder främst ett kronologiskt CV. Istället för att blanda dina färdigheter och prestationer med din arbetslivserfarenhet och andra delar (som man gör i ett kronologiskt CV), har ett kombinerat CV en separat sektion för att framhäva dem. Detta är den största skillnaden jämfört med ett kronologiskt CV.

I dessa fall kan man överväga att använda sig av ett kombinerat CV:

 • Personer som vill byta karriär (och därför saknar relevant arbetslivserfarenhet) och vill betona sina färdigheter och prestationer istället för tidigare jobb.
 • Personer med hål i sin arbetslivserfarenhet som vill betona sina prestationer.
 • Professionella som vill visa hur deras färdigheter och erfarenhet är relevanta för en ny position.
 • Om du är frilansare kan du också välja att skapa ett kombinerat CV. På detta sätt kan du framhäva dina färdigheter på ett mycket riktat sätt för en viss uppgift.

Hur skapar du ett kombinerat CV?

Att skriva ett kombinerat CV skiljer sig inte mycket från att skapa ett "vanligt" CV. Så här skapar du ett kombinerat CV:

1: Personlig information och kontaktinformation

Ange ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress högst upp på ditt CV. Se till att dina kontaktuppgifter är uppdaterade. Du kan även lägga till en LinkedIn-profil och en representativ bild av dig själv om du vill.

2: Sammanfattning eller profil (valfritt)

Det här är en viktig del eftersom den är högst upp på ditt CV och därför läses först. I den här sektionen ger du en kort sammanfattning av dina professionella mål och prestationer. Detta kan hjälpa dig att omedelbart få arbetsgivarens uppmärksamhet.

3: Färdigheter och prestationer

När du skapar ett kombinerat CV är detta den viktigaste sektionen.

 1. Identifiera viktiga färdigheter: Börja med att noggrant ta reda på på vilka färdigheter och kompetenser som krävs för den aktuella positionen. Gå igenom jobbannonsen och försök verkligen förstå dig på vad de har för krav.
 2. Gå över dina egna färdigheter: Sedan tänker du på vilka färdigheter du har som du kan inkludera i ditt CV och som matchar jobbets krav.
 3. Ange dem på ditt CV: Slutligen listar du de relevanta färdigheterna och kompetenserna på ditt CV. Ge förklaringar och konkreta exempel på situationer och prestationer som visar att du verkligen har och behärskar dessa färdigheter.

Fokusera på vad du har uppnått och hur du har successivt bidragit i tidigare positioner.

Anta att du vill söka en tjänst som marknadschef. Det första steget är att ta reda på vilka kompetenser som är viktiga i den här rollen.

 • Strategiskt tänkande: förmåga att utveckla marknadsföringsplaner i linje med affärsmålen.
 • Kreativitet: förmåga att utforma och genomföra unika och engagerande marknadsföringskampanjer.
 • Digital marknadsföring: färdigheter i att använda digitala verktyg och plattformar för marknadsföringsändamål, t.ex. SEO, sociala medier och e-postmarknadsföring.

Därefter måste du fundera på hur du ska bevisa att du faktiskt besitter dessa kompetenser utifrån dina nuvarande erfarenheter. Du kan till exempel skriva följande:

 • Strategiskt tänkande: Ansvarig för att utveckla marknadsföringsplanen för en ny produkt, vilket resulterade i en 15% ökning av försäljningen genom strategiskt riktade kampanjer.
 • Kreativitet: utformade en unik kampanj i sociala medier som ledde till 20% mer engagemang på olika plattformar och en fördubbling av antalet besökare på webbplatsen.
 • Digital marknadsföring: Genom att optimera SEO på sidan förbättrades den genomsnittliga positionen i Google avsevärt, vilket resulterade i en ökning av antalet besökare på webbplatsen med cirka 20% på 6 månader.
Om du inte har någon relevant arbetslivserfarenhet (t.ex. i karriärbyte), försök att nämna erfarenheter som visar att du faktiskt besitter kompetenser och färdigheter som krävs för den tjänst du söker till. Om du t.ex. har arbetat som volontär på en lokal festival kan dina organisatoriska färdigheter komma väl till pass för en tjänst som evenemangsansvarig.

4: Arbetslivserfarenhet (i omvänd kronologisk ordning)

List din arbetslivserfarenhet, börja med din senaste tjänst och arbeta dig bakåt i tiden. Ge en kort beskrivning av varje position, inklusive företagets namn, plats, datum och dina huvudsakliga ansvarsområden och prestationer.

5: Utbildning och certifikat

Lista din akademiska bakgrund, inklusive examina, institut och examensdatum. Lägg till eventuella relevanta certifikat som du har erhållit under din studietid. Om du har begränsad arbetslivserfarenhet kan det vara relevant att ange mer detaljerad information om din utbildning. Berätta till exempel om projekt du har genomfört, kurser du avklarat eller specifika specialiseringar.

6: Eventuella ytterligare avsnitt

Lägg till eventuella ytterligare avsnitt, som volontärarbete, publikationer eller referenser, beroende på vad som är relevant för den position du söker.

Nackdelar med ett kombinerat CV

Det kombinerade CV:et har inte bara fördelar,även vissa nackdelar. Här är nackdelarna med ett kombinerat CV listade:

 • Arbetsgivare är vana vid ett kronologiskt CV, där de får en tydlig översikt över en persons karriärförlopp. Med ett kombinerat CV är det svårt att se och förstå någons karriärförlopp.
 • Du kan väcka fördomar eftersom arbetsgivare eller rekryterare kan anta att du har något att dölja. Det är inte rekommenderat för personer med mycket med hål i sitt CV.
 • CV:t är mindre effektivt när specifik arbetslivserfarenhet krävs för den sökta positionen.

Exempel på kombinerat CV

Nedan har vi inkluderat ett exempel på ett kombinerat CV som du kan använda som referens. Kom ihåg att det inte finns någon fast struktur som du måste följa. Det viktigaste är att ditt CV passar bra med den position du söker.

Personuppgifter:

 • Namn: Anna Johansson
 • Position: Koordinator för utbildning inom hälso- och sjukvård
 • Adress: Skolegyden 12 Skolegyden 12, 1562, Sydals
 • Telefonnummer: 52-97-59-48
 • E-post: [email protected]
 • LinkedIn: linkedin.com/in/annajohansson

Profil

Jag har tidigare arbetserfarenhet inom vården med passion för att dela med mig av kunskap och förbättra vårdkvaliteten. Efter att ha arbetat som sjuksköterska i flera år har jag kommit fram till att mitt verkliga kall ligger i att utbilda och träna medicinsk personal. Som sjuksköterska har jag stor erfarenhet av att ta hand om patienter, samordna vårdplaner och arbeta i team med olika discipliner.

Färdigheter och kompetenser

 • Didaktiska färdigheter: I mitt arbete som sjuksköterska har jag introducerat och utbildat 5 nya kollegor. Därför vet jag hur man förmedlar information på ett effektivt sätt.
 • Kliniska färdigheter: I mitt arbete som sjuksköterska har jag många års erfarenhet av att utföra fysiska undersökningar och vanliga medicinska undersökningar.
 • Ge feedback: Efter att ha väglett flera medarbetare vet jag hur man utvärderar på ett effektivt sätt och ger feedback där det behövs.
 • Säkerställa utbildningskvalitet: Under mitt arbete ställer jag alltid höga krav på att riktlinjer och standarder följs för att hålla vårdkvaliteten hög.

Professionell erfarenhet:

Sjuksköterska, Laurentius
Augusti 2020 - Nuvarande

Samordna och tillhandahålla omvårdnad och psykosocial rådgivning i alla vanliga situationer för att främja återhämtning, hälsa och vitalitet hos enskilda patienter. I mina arbetsuppgifter ingick:

 • Tar upp anamnes och ger råd angående indikation.
 • Ställer omvårdnadsdiagnoser och diskuterar dem med behandlingsteamet.
 • Tillsammans med vårdgivaren dokumenteras omvårdnadsprocessen i vårdplanen.
 • Samordnade och övervakade vårdprocessen tillsammans med teamet.
 • Utbildade samt tränade upp ny personal om de vanligaste procedurerna.

Utbildning:

Högskoleexamen i Sjuksköterskeprogrammet, Karolinska Institutet
2008 - 2012

Färdigheter

 • Att hantera människor
 • Pedagogiska kvaliteter
 • Pedagogiska färdigheter
 • Förklara och presentera koncept och procedurer
 • Stresstålig
 • Samarbeta

Språk

 • Svenska (C2)
 • Danska (C1)
 • Engelska (C1)

Certifikat

 • Effektiv undervisning och didaktik - 2024

Hur sticker du ut med ett kombinerat CV?

För att sticka ut med ett kombinerat CV anpassar du det till de specifika kraven för positionen. Se till att du betonar relevanta prestationer och färdigheter och använd en övertygande sammanfattning eller profil för att övertyga arbetsgivare om din lämplighet.

Försök så noggrant som möjligt beskriva prestationer och uttrycka dem i siffror och procent. Om du vill visa att du har försäljningsfärdigheter är det kraftfullare att säga att du "Ökade försäljningen med 20% på 6 månader" än att bara säga "Ansvarig för försäljningen".

Vanliga misstag när du skapar ett kombinerat CV

När du skapar ett kombinerat CV kan det finnas några fallgropar som du bör undvika. Några vanliga misstag inkluderar:

 • Överdriven användning av slang.
 • Otillräckligt fokus på prestationer och färdigheter.
 • Att inte anpassa det till den specifika positionen.

Det är viktigt att undvika dessa misstag för att skapa ett effektivt kombinerat CV.

Slutsats

Ett bra kombinerat CV kan göra skillnad när du söker ett nytt jobb. Det betonar dina färdigheter och prestationer, vilket ger arbetsgivare en tydlig bild av vad du har att erbjuda. Genom att följa stegen och undvika några vanliga misstag kan du skapa ett kraftfullt kombinerat CV som hjälper dig att säkra din drömjobb.

Börja direkt med ditt eget CV. Ett bra första steg är att välja en professionell mall. Ta en titt på vår översikt med mallar.

Skapa ett Perfekt CV i 3 steg

Överträffa konkurrensen med ett perfekt CV. Upptäck tips från verkliga karriärexperter och öka dina chanser att få ett jobb.

author avatar
Skriven av
Joost Buitenhof
Joost började sin karriär inom rekrytering redan under sina studier i företagsekonomi med ett deltidsjobb som rekryterare. Han tyckte om detta så mycket att han efter sin examen började arbeta heltid som rekryterare på en stor rekryteringsbyrå. Till slut avancerade Joost till 'Rekryteringschef'. Med tiden växte hans lust för nya utmaningar. Han använder nu sin expertis inom HR och rekrytering för att skriva och granska texter, en spännande ny riktning i sin yrkeskarriär.