CV-exempel civilingenjör: Skrivtips och Guide

Som civilingenjör ansvarar du för att ta fram innovativa konstruktioner och leda projekt med fokus på till exempel infrastruktur. För att hitta ett bra jobb inom detta område behöver du ett övertygande CV som imponerar på potentiella arbetsgivare. I den här artikeln tittar vi därför på ett bra exempel på ett CV för civilingenjörer som du kan använda för att skriva ditt eget CV. Dessutom ger vi några tips som du kan använda för att optimera ditt CV.

Skapa ditt CV nu
CV-exempel Civilingenjör

Hur man skriver ett CV som civilingenjör

Som civilingenjör ansvarar du för planering, utformning, konstruktion och underhåll av infrastrukturprojekt. Exempel på sådana projekt kan vara broar, vägar, kanaler, dammar och byggnader. Du behöver också ha goda kunskaper om byggmaterial, miljöfrågor och riskhantering.

Ditt CV bör lyfta fram erfarenhet av dessa färdigheter och kompetenser väl. Har du erfarenhet av projektledning eller av att leda ingenjörsteam? Har du löst komplexa tekniska problem eller bidragit till innovationer inom hållbart byggande? Dessa är värdefulla erfarenheter som du i så fall bör lyfta fram i ditt CV för att imponera på arbetsgivarna.

Det är väldigt viktigt att du läser igenom den lediga tjänsten noggrant. Vilka arbetsuppgifter och ansvarsområden är specifika för den här tjänsten? Finns det vissa kvalifikationer eller färdigheter som särskilt nämns? Använd sedan den kunskapen för att skriva ditt CV med betoning på de specifika jobbkraven i den lediga tjänsten.

Personuppgifter

Börja ditt CV med att lista dina viktigaste kontaktuppgifter. Det kan vara namn, telefonnummer, e-postadress, adress och eventuellt födelsedatum. Nästan alla arbetsgivare kommer att se din LinkedIn-profil, så du kan lika gärna lägga till den i ditt CV i förväg. Se bara till att du har uppdaterat den med den senaste informationen och uppdateringar från din yrkeskarriär.

Inkludera dessutom ett representativt foto. Ett bra foto kan ge ett starkt första intryck och kan öka chanserna till en intervju.

Namn: Lisa Karlsson

Funktion: Civilingenjör

Adress: Strandvägen 1, 114 51, Stockholm

Telefon: 070 - 22 33 445

E-post: [email protected]

Födelsedatum: 19 september 1993

LinkedIn: /in/lisakarlsson

Profil

Din CV-profil är den första chansen att imponera på den potentiella arbetsgivaren. I profilen presenterar du dig själv kort och berättar samtidigt lite om dina ambitioner, positiva egenskaper och vad du kan göra för företaget.

För en civilingenjör är det särskilt viktigt att lyfta fram viktiga aspekter av ditt arbete, t.ex. att du besitter teknisk kompetens på hög nivå, dokumenterad erfarenhet av projektledning eller, istället, din passion för hållbart byggande. Dessa kan vara faktorer som hjälper dig att sticka ut från andra kandidater.

Försök att skriva en unik profil. När allt kommer omkring måste du sticka ut bland de andra sökande. Skriv vad som gör dig unik som person och varför just du vore ett värdefullt tillskott till företaget.

Som erfaren civilingenjör utmärker jag mig genom djup teknisk expertis, effektiv projektledning och en stor passion för hållbara byggnader och strukturer. Att utforma och förverkliga säkra och hållbara stadsutvecklingar är kärnan i min yrkeskarriär. Jag drivs alltid av att föra in social medvetenhet i mitt arbete och bidra till en grönare och mer beboelig framtid.

Arbetslivserfarenhet

I din arbetslivserfarenhet listar du alla relevanta jobb som du har haft. Börja alltid med ditt senaste jobb överst.

För att sticka ut bland andra kandidater kan du välja att inte bara beskriva dina arbetsuppgifter och ansvarsområden, utan också skriva något om dina prestationer och resultat. Skilj dig från mängden genom att göra dessa prestationer, framgångar och resultat konkreta. Använd siffror och tal för att göra det påtagligt för läsaren av ditt CV vilka resultat ditt arbete har haft.

Civilingenjör, Eminent Group
januari 2015 - Nuvarande

 • Samordnade och genomförde många tekniska aktiviteter som en del av stora anläggningsprojekt.
 • Utformning och genomförande av infrastrukturella förbättringar, t.ex. förbättringar av broar, vägar och avloppsnät.
 • Upprätthöll en tät kommunikation med intressenter och andra projektpartners för att hålla projektmålen i sikte.
 • Utnyttjade innovativ teknik i arbetet med att skapa och analysera projektritningar.

Civilingenjör, Umbrecco
januari 2012 - december 2015

 • Utförde beräkningar och kostnadsuppskattningar för olika projekt.
 • Samarbetade med arkitekter och entreprenörer för att uppfylla alla lagstadgade standarder och kundkrav.
 • Övervakade allmänna säkerhetsrutiner under projektgenomförandet.

Utbildning

Det är nödvändigtt att genomföra en relevant utbildning för att bli civilingenjör, då det är en skyddad yrkestitel som alltid kräver minst 300 högskolepoäng.

I detta avsnitt anger du vilka specifika kurser du har läst, i synnerhet inom din specialisering. Det kan till exempel se ut på följande sätt:

Masterexamen i Byggnadsteknik, Specialisering inom Vattenbyggnadsteknik, Chalmers Tekniska Högskola
september 2018 - juli 2020

Kandidatexamen i Byggnadsteknik, Chalmers Tekniska Högskola
september 2015 - juli 2018

Om du fortfarande har begränsad arbetslivserfarenhet är det bra att berätta mer om din utbildning. Beskriv t.ex. de examensprojekt du genomfört, de specialiseringar du valt, viktiga kurser du läst eller området för ditt examensarbete. Ge så många relevanta detaljer som möjligt för att demonstrera din kompetens och ditt intresse för området.

Kurser och intyg

Att skaffa ett certifikat visar inte bara att du är intresserad av att lära dig, utan också att du vill fortsätta att utveckla dig själv. Certifikat hjälper dig att utmärka dig i ditt jobb och kan öka din professionella tillväxt. Genom att läsa rätt kurser säkerställer du dessutom att din expertis blir bredare och djupare.

Om du vill arbeta som civilingenjör finns det flera intressanta och djupgående kurser som du kan ta för att förbättra dina kunskaper och färdigheter. Några av dessa kurser listas nedan:

 1. Avancerad projektledning inom väg- och vattenbyggnad
 2. Innovativa material och hållbar konstruktion
 3. Vattenförvaltning
 4. Utformning av smarta städer: Teknik och hållbarhet
 5. Riskhantering och säkerhet
 6. Grundläggande trafikteknik och mobilitetsplanering

Färdigheter

Dina färdigheter är en viktig del av ditt CV. Under dina färdigheter bör du lista de 3 till 7 färdigheter som är mest relevanta för det jobb du söker. För att hjälpa dig på traven har vi gjort en kort lista över möjliga färdigheter nedan:

 • Teknisk förståelse
 • Projektledning
 • Kunskaper om programvara för civilingenjörsarbete
 • Analytisk förmåga
 • Förmåga att lösa problem
 • Kunskap om byggnads- och konstruktionsmetoder
 • Kommunikationsförmåga
 • Kritisk och detaljorienterad
 • Samarbetsförmåga
 • Tidsplanering

Fyll ut ditt CV

Utöver de vanliga avsnitten i ditt CV kan du välja att lägga till ytterligare ämnen. Dessa extra avsnitt kan ibland ge lite mer detaljer och komplettera ditt CV, och visa en potentiell arbetsgivare att du har lite mer att erbjuda än den genomsnittliga kandidaten.

För tjänsten som civilingenjör kan du t.ex. lägga till följande ytterligare rubriker:

Projektportfölj

Här kan du beskriva de projekt du arbetat med. Ange vilka tekniker du har använt, vilka problem du stötte på och hur du har löst dem.

Referenser

Om du någonsin har spelat en viktig roll i projekt och det finns personer som kan tala positivt om dessa erfarenheter med dig, kontakta dem och fråga om du kan ange dem som referenser.

Publikationer

Om du har genomfört studier eller publicerat artiklar som är relevanta för ditt område, glöm inte att nämna dem i ditt CV. Detta är något som visar att du aktivt deltar i utvecklingen av din sektor.

Medlemskap i yrkesorganisationer

Att vara medlem i nationella eller internationella branschorganisationer visar att du är seriöst engagerad inom ditt område, så se till att nämna detta.

Genom att ta hänsyn till dessa ytterligare komponenter kan du få ditt CV att sticka ut. Kom ihåg att varje CV är unikt. Välj framför allt delar som är relevanta för jobbet och som passar dig bra.

Hur sticker du ut med ditt CV för civilingenjörer?

Som vi nämnde tidigare kan företag ha varierande tolkningar av civilingenjörsrollen. Av den anledningen är det viktigt att du går igenom platsannonsen noggrant för varje tjänst du söker och kontrollerar vilka erfarenheter, färdigheter och kompetenser som är relevanta att nämna. På så sätt ger du dig själv den bästa chansen att bli kallad till en anställningsintervju.

Utformning av ditt CV

Förutom innehållet i ditt CV bör du definitivt inte ignorera presentationen av detta viktiga dokument. Faktum är att utformningen och layouten av ditt CV kanske är lika viktig som dess innehåll. Ett tydligt och välstrukturerat CV hjälper arbetsgivaren att snabbt hitta viktig information.

Ett enkelt sätt att se till att ditt CV är visuellt tilltalande är att använda en CV-mall. Dessa mallar är praktiska och kan hjälpa dig att snabbt skapa ett professionellt och strukturerat CV.

Skapa ett Perfekt CV i 3 steg

Överträffa konkurrensen med ett perfekt CV. Upptäck tips från verkliga karriärexperter och öka dina chanser att få ett jobb.

Miranda har en imponerande karriär som HR-rådgivare bakom sig på 20 år och har under denna period byggt upp djupgående kunskap. Nu fokuserar hon på att skriva relevanta artiklar där hon delar sin omfattande erfarenhet och expertis. I sina texter kombinerar Miranda praktiska insikter med teoretisk kunskap, vilket gör hennes artiklar tillgängliga och förståeliga för en bred publik. Mirandas förmåga att uttrycka sin kunskap på ett tydligt sätt gör henne till en utmärkt resurs för alla som söker arbete.