Civilstånd på ditt CV: när och när inte?

Author Ronald Sterk
Skriven av: Ronald Sterk
Author Miranda Adriaanse
Redigerad av: Miranda Adriaanse
Civilstånd på ditt CV: när och när inte?

Singel, gift, registrerat partnerskap, frånskild, med eller utan barn? Arbetssökande undrar regelbundet om de fortfarande bör ange civilstånd i sina CV:n idag. Svaret på den frågan? Det beror på. I de flesta fall tillför det ingenting till ditt CV att nämna att du är gift eller ogift. I den här artikeln kommer vi att visa dig när det kan vara användbart och hur du bäst går tillväga.

Vad är civilstånd?

En persons civilstånd är personens formella ställning i förhållande till äktenskap. De viktigaste kategorierna är: ogift, gift, änka/änkling och frånskild. "Ensamstående" är inte en officiell kategori. Om du är singel faller du under kategorin "ogift".

Är det obligatoriskt att ange civilstånd?

Nej, som tidigare nämnts är det inte nödvändigt att ange civilstånd i ditt CV. Det ingår inte bland de "obligatoriska" personuppgifterna, t.ex. ditt namn, telefonnummer och e-postadress. Att nämna sitt civilstånd kan faktiskt i många fall leda till diskriminering och fördomar. Av den anledningen utelämnar de flesta sökande det från CV:t. Vårt råd är därför att inte nämna ditt civilstånd i din meritförteckning.

Du behöver inte heller nämna om du bor med din flickvän eller har ett förhållande. Ditt CV bör i allmänhet bara innehålla information som säger något om dina kvalifikationer, färdigheter och erfarenheter. Information om huruvida du är gift eller inte är därför överflödig.

När det är en fördel att nämna sitt civilstånd

I de allra flesta fall tillför det ingenting att ange sitt civilstånd. Det finns dock några få undantag. Du måste sätta dig in i en HR-chefs eller rekryterares situation och fråga dig själv "tillför det något värde?".

Om det kan ha en negativ effekt eller om det inte tillför något annat, utelämna det. Kan det också ha en positiv effekt? Då kan det vara värt att nämna det.

Här är ett exempel:

Om jobbet i fråga är inriktat på specifika målgrupper, t.ex. barnomsorg eller äldreomsorg, kan det vara värdefullt att nämna ditt civilstånd inklusive antalet barn. Att ha barn i ett stabilt äktenskap kan till exempel vara relevant för arbete inom barnomsorg, eftersom det visar att du har erfarenhet av barn och förstår vad som krävs för att skapa en trygg och stimulerande miljö.

Så för dina egna möjligheter, försök att bedöma om det är värt att nämna ditt civilstånd.

Hur nämner du ditt civilstånd i ditt CV?

Om du har bestämt dig för att ange civilstånd i ditt CV finns det i princip två sätt att göra det på:

Ange civilstånd tillsammans med dina personuppgifter

Det vanligaste sättet är att ange civilstånd tillsammans med dina personuppgifter. Det är här alla dina viktiga uppgifter, t.ex. för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer, adress och födelsedatum, listas.

Du kan lägga till en rubrik här med "Civilstånd" med ett av de civilstånd som gäller för dig efter det. Nedan följer ett exempel:

Civilstånd: Gift

Om du även vill inkludera dina barn i ditt CV gör du så här:

Civilstånd: Gift, 2 barn (12 och 14 år gamla)

Nämn civilstånd i din profil eller arbetslivserfarenhet

Du kan också nämna något om ditt civilstånd i din profil, arbetslivserfarenhet eller något annat lämpligt avsnitt, t.ex. Gör bara detta om det verkligen ger ett mervärde för tjänsten. I din personliga profil eller arbetslivserfarenhet kan du t.ex. skriva en mening om vad du lärde dig när du tog hand om dina egna barn och hur du kan använda detta i det jobb du söker.

Ditt civilstånd kan leda till fördomar

Förr var det helt normalt att nämna sitt civilstånd. Om du var gift och hade barn visade det arbetsgivaren att du hade ett stabilt liv. Och det var just där saker och ting brukade gå fel. Kandidater med ett så kallat "stabilt liv" var mycket mer benägna att bli kallade till anställningsintervjuer. Medan någon som var ogift utan barn eller inte hade något förhållande alls kanske hade sina affärer i mycket bättre ordning.

Ett CV ska vara en kortfattad sammanfattning av din karriär. Det ger personalcheferna all relevant information som de behöver för att bedöma en kandidat. Om du är gift eller inte säger ingenting om din lämplighet som arbetssökande. Det kan tolkas positivt eller negativt, vilket kan leda till diskriminering.

Därför är det ofta bättre att inte nämna det. Dessutom visar studier att gifta kvinnor har lägre sannolikhet att bli anställda än gifta män. De säger också att en gift kvinna är en ineffektiv medarbetare i arbetsgivarens ögon. Det är inte allt - det visar sig att chefer förväntar sig att en gift man ska vara mer engagerad på jobbet än en ensamstående man.

Att nämna sitt civilstånd kan utlösa följande stereotyper:

  • "En gift man är en stabil och pålitlig man, och därför en ansvarsfull medarbetare."
  • "En gift kvinna tar alltid ledigt för att hon har ett möte i sitt barns skola eller för att barnet är sjukt."

Civilstånd i ett engelskt CV

Ska du söka jobb utomlands? Då är det bra att i god tid ta reda på om det är brukligt att ange civilstånd i ditt CV i det land där du ska söka jobb. I ett engelskt CV, till exempel, hör civilstånd inte hemma.

I ett CV på engelska ska inga personuppgifter anges alls. Detta är förbjudet enligt lag för att förhindra diskriminering av kandidater. Detaljer som kön, födelseort och födelsedatum, och till och med ett fotografi är inte tillåtna i CV. På så sätt får alla kandidater lika möjligheter och ingen arbetsgivare kan anklagas för diskriminering.

I vissa länder är situationen dock annorlunda. I Ryssland, till exempel, är det vanligt att ange civilstånd (inklusive antal barn). Även i Tyskland nämns civilstånd fortfarande regelbundet i CV:t.

Slutsats

I de allra flesta fall är det alltså inte tillrådligt att ange civilstånd eftersom det inte säger något om hur väl du kan utföra ett visst jobb. Det är bara värt att nämna om det kan vara till din fördel. Är du osäker? Hoppa då över det. Fokusera på de viktigaste delarna, t.ex. din arbetslivserfarenhet och dina färdigheter.

Skapa ett Perfekt CV i 3 steg

Överträffa konkurrensen med ett perfekt CV. Upptäck tips från verkliga karriärexperter och öka dina chanser att få ett jobb.

author avatar
Skriven av
Ronald Sterk
Som expert på arbetsmarknadskommunikation och HR tillför Ronald Sterk en rikedom av kunskap inom rekrytering, urval och att hitta sitt drömjobb. Hans djupa kunskap och erfarenhet av att skriva övertygande platsannonser, CV:n och personliga brev gör honom till en mycket värdefull källa för alla som vill sticka ut på arbetsmarknaden. Hans unika insikt i vad företag letar efter hos kandidater och hans förmåga att framhäva jobbsökandes unika egenskaper gör honom till en utmärkt resurs för att framgångsrikt hitta ett jobb.