Födelsedatum i ditt CV: att ta med eller inte?

Author Ronald Sterk
Skriven av: Ronald Sterk
Author Joost Buitenhof
Redigerad av: Joost Buitenhof
Födelsedatum i ditt CV: att ta med eller inte?

I Sverige är du inte skyldig att ange ditt födelsedatum i ditt CV. Det är dock vanligt att ange det i CV:t tillsammans med andra personuppgifter som namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Det är alltså upp till dig om du vill ange din ålder i ditt CV. I den här artikeln tittar vi på situationer när det är klokt och när det är bättre att utelämna det.

Ange ditt födelsedatum i ditt CV

Det finns situationer när det kan vara till din fördel att ange din ålder i ditt CV. För din framtida arbetsgivare är det naturligtvis enklast om du bara nämner din ålder. När allt kommer omkring kan din ålder också användas för att göra en snabbare bedömning av din erfarenhet.

I dessa situationer är det klokt att nämna ditt födelsedatum i ditt CV:

  • Om det passar jobbet: Ange din ålder om du är ung och söker en instegsanställning eller ditt första extrajobb/semesterjobb. Detsamma gäller om du är lite äldre och söker en högre befattning. Din ålder är till din fördel i dessa fall och då är det ett missat tillfälle att inte nämna den.
  • Om du inte har något att dölja: Du kan nämna din ålder om du inte förväntar dig att bli diskriminerad. Det indikerar att du inte har något att dölja.
  • När du förväntar dig att det ska vara en fördel: Till exempel om du vet att det är ett företag som faktiskt anställer många unga eller äldre personer och du därför passar bra in i företagskulturen.
Följ alltid instruktionerna i platsannonsen. För vissa jobb måste du till exempel nödvändigtvis vara 18+. Tänk på jobb som kräver att du har körkort. Detsamma gäller för jobb där du kommer att arbeta med vissa (farliga) kemikalier.

Nämn inte din ålder i ditt CV

I vissa fall kan det vara bättre att inte ange din ålder i ditt CV. Det handlar om situationer där din ålder faktiskt kan vara en nackdel för ditt CV och leda till att ditt CV inte läses.

Du kan utelämna ditt födelsedatum i följande situationer:

  • Du riskerar att utsättas för åldersdiskriminering: Nämn inte din ålder för att undvika fördomar eller åldersdiskriminering. Äldre och yngre grupper drabbas särskilt av detta.
  • Ansöker utomlands: Om du söker i ett annat land där det ändå inte är vanligt att nämna sin ålder (USA, Kanada, Storbritannien eller Australien). Om du tänker söka utomlands bör du först ta reda på vad som gäller i landet i fråga.
  • Om ålder inte är en faktor: I IT-världen är åldern mycket mindre viktig än för en marknadsförare inom sociala medier.
Tänk på att när du inkluderar ett foto i ditt CV kan arbetsgivaren också uppskatta din ålder.

Ska du bifoga ett personnummer till din ansökan?

Personnumret är ett unikt identifikationsnummer. Du bör vara försiktig med att dela med dig av detta nummer eftersom det kan leda till identitetsstöld om det missbrukas. Det är inte nödvändigt att ange ditt personnummer i ditt CV om inte en potentiell arbetsgivare specifikt ber om det och har ett tydligt och legitimt skäl för det. Ofta efterfrågas ditt personnummer först senare i ansökningsprocessen (t.ex. när du undertecknar anställningsavtalet). I alla andra fall är det bättre att utelämna numret för att skydda din personliga information.

Åldersdiskriminering är förbjuden

I Sverige finns det en särskild diskrimineringslag för att bekämpa (ålders)diskriminering. Detta innebär att det är förbjudet att behandla människor (och därmed arbetssökande) olika på grund av en persons ålder, civilstånd, religion, övertygelse, politisk tillhörighet, ras, kön, nationalitet eller sexuella läggning.

I slutändan bör denna lag säkerställa att arbetsgivare sätter kandidaternas kvalifikationer i första hand snarare än egenskaper som en persons ålder eller kön.

Om du känner att du blir diskriminerad på grund av ålder kan du testa detta. Ange din ålder i ditt CV för en jobbansökan och inte för en annan. Se sedan om det ger dig jobbintervjuer.

Var skriver man in födelsedatum i CV:t?

Om du vill ange ditt födelsedatum i ditt CV ska du göra det under rubriken "Personuppgifter" tillsammans med dina övriga personuppgifter. Ofta kommer ditt födelsedatum att vara det "minst viktiga" jämfört med dina andra personuppgifter. Därför är det klokt att börja med namn, adress och kontaktuppgifter och ta med födelsedatumet allra sist.

Personuppgifter i sitt CV
Ta reda på vilka personliga uppgifter du bör och inte bör inkludera i ditt CV.
Läs artikel

Ålder kan leda till diskriminering

Att ange sin ålder i CV:t kan ge både positiva och negativa associationer. Här är vad du bör tänka på:

Om du är under 30

Möjliga fördomar mot unga människor är att de skulle vara oerfarna, lata och impulsiva. Positiva associationer som förknippas med denna grupp är däremot att unga människor är flexibla och bra på ny teknik.

Om du är över 45 år

Fördomar som äldre människor kan möta är att de inte är dynamiska och flexibla. De sägs också ofta vara "för dyra". Däremot anses äldre människor ofta vara erfarna och eftertänksamma. Det låter rimligt, men dessa resultat är naturligtvis långt ifrån sanna i praktiken. Jag är till exempel säker på att det finns gott om unga människor som är eftertänksamma och gott om gamla människor som är flexibla och bra på ny teknik.

Varför berättar vi detta för dig? Ha detta i åtanke när du förbereder ditt CV. Kom också ihåg att du under en anställningsintervju kan få frågor som baseras på din ålder. Som äldre kan du förvänta dig frågor om dina tekniska färdigheter, medan du som ung kan behöva beskriva situationer som visar att du också är eftertänksam och har erfarenhet. Det är viktigt att motverka dessa fördomar och betona hur din kompetens och erfarenhet är relevant för jobbet.

Kan du ljuga om din ålder?

Ljug aldrig om din ålder eller något annat i ditt CV. Förr eller senare kommer en arbetsgivare att få reda på det. Om du blir anställd måste du också visa upp en kopia av ditt ID-kort eller pass för att kunna börja arbeta. Detta kommer också att avslöja din ålder. Detta kan då vara ett legitimt skäl att omedelbart avskeda dig igen.

Skapa ett Perfekt CV i 3 steg

Överträffa konkurrensen med ett perfekt CV. Upptäck tips från verkliga karriärexperter och öka dina chanser att få ett jobb.

author avatar
Skriven av
Ronald Sterk
Som expert på arbetsmarknadskommunikation och HR tillför Ronald Sterk en rikedom av kunskap inom rekrytering, urval och att hitta sitt drömjobb. Hans djupa kunskap och erfarenhet av att skriva övertygande platsannonser, CV:n och personliga brev gör honom till en mycket värdefull källa för alla som vill sticka ut på arbetsmarknaden. Hans unika insikt i vad företag letar efter hos kandidater och hans förmåga att framhäva jobbsökandes unika egenskaper gör honom till en utmärkt resurs för att framgångsrikt hitta ett jobb.