Resume eller CV: 5 avgörande skillnader (+vilka du behöver)

Author Ronald Sterk
Skriven av: Ronald Sterk
Author Joost Buitenhof
Redigerad av: Joost Buitenhof
Resume eller CV: 5 avgörande skillnader (+vilka du behöver)

Ett CV och ett resume är båda dokument som används för att presentera din arbets- och utbildningsbakgrund för potentiella arbetsgivare. Även om termerna ofta alternerar finns det signifikanta skillnader mellan dessa två typer av dokument. När du söker jobb utomlands är det viktigt att vara medveten om dessa skillnader för att undvika refusering. I detta inlägg kommer vi att undersöka skillnaderna mellan ett CV och ett resume, så att du kan avgöra vilket dokument du behöver för en framgångsrik jobbansökan.

Den största skillnaden mellan ett CV och ett resume

Den största skillnaden mellan ett CV och ett resume är deras syfte. Ett CV ger en översikt över din erfarenhet och kompetens, medan ett resume visar specifika erfarenheter och kompetenser som är relevanta för den sökta tjänsten. Ett CV används i Europa och ett resume används i Amerika och Kanada.

De olika typerna av CV och resumes

Det finns 3 olika dokument som du behöver känna till skillnaden mellan. Det finns ett CV som används i Sverige (och resten av Europa), ett resume som främst används i Amerika och Kanada, och ett (akademiskt) curriculum vitae (CV) som främst används i USA och Kanada för akademiska positioner.

CVResume(Akademisk) CV
Plats
 • Europa
 • Storbritannien
 • Irland
 • Nya Zeeland
 • Förenta staterna
 • Kanada
 • Sydafrika
 • Australien
 • Förenta staterna
 • Kanada
Typ av funktion
Alla funktioner inom alla sektorer
 • Företag
 • Regering
 • Universitet och högskolor
 • Forskningstjänster
Längd på CV
1 - 2 sidor
1 - 2 sidor
Ingen begränsning (3 - 20 sidor)
Innehåll
Fokuserar på den mest relevanta informationen.
Endast relevant information.
Mycket mer detaljerad. Innehåller all information om all din utbildning och arbetslivserfarenhet.
Syfte
Att ge en översikt över din erfarenhet och kompetens.
Att visa specifik arbetslivserfarenhet och kompetens som är relevant för den sökta tjänsten.
En fullständig och heltäckande översikt som visar hela din yrkeskarriär inklusive alla utbildningar.
Layout
Se modern, affärsmässig eller kreativ ut. Rimlig designfrihet.
Ser modernt, affärsmässigt eller kreativt ut. Rimligt fri i designen.
Mycket formell, klassisk och konservativ design. Praktiskt taget ingen färg.
Språk
Formell, affärsmässig
Mer informellt. Använd aktiva meningar och ett starkt språk.
Mycket formellt, affärsmässigt och genomarbetat.
Skräddarsydd
Anpassad så nära den lediga tjänsten som möjligt.
Helt anpassad till den lediga tjänsten. Består endast av relevant information.
Helt felaktigt anpassad till den lediga tjänsten. Innehåller all information om hela din karriär.
Obligatoriska delar
 • Personliga uppgifter
 • Personlig profil
 • Arbetslivserfarenhet
 • Utbildning
 • Färdigheter
 • Personliga uppgifter
 • Personlig profil eller karriärmål
 • Arbetslivserfarenhet (med huvudsakliga prestationer och resultat)
 • Utbildning
 • Färdigheter
 • Personliga uppgifter
 • Arbetslivserfarenhet (utförlig beskrivning)
 • Alla utbildningar
 • Publikationer
 • Seminarier, konferenser
 • Stipendier
 • Utmärkelser
 • Sekundär verksamhet
 • Intyg
 • Frivilligt arbete
 • Referenser
Obligatoriska delar
 • Praktikplatser
 • Språkkunskaper
 • Språkkurser
 • Intyg
 • Hobbyer och intressen
 • Ytterligare aktiviteter
 • Publikationer
 • Frivilligt arbete
 • Referenser
 • Praktikplatser
 • Språk
 • Språkkurser
 • Intyg
 • Utmärkelser
 • Projekt
 • Publikationer
 • Personligt uttalande (liknar personlig profil)
 • Kompetens
 • Publikationer
 • Intressen

Behöver du ett CV, ett amerikanskt CV eller ett resume?

Beroende på typen av jobb, företag och branch du söker till, kan du behöva antingen ett CV, ett amerikanskt CV eller ett resume.

 • CV: Ett CV används när du söker en position inom Europa. Det spelar ingen roll vilken typ av jobb du söker. Du behöver använda ett CV oavsett vilken typ av jobb det är (inom företag, offentlig sektor eller på universitetet).
 • Resume: Ett resume används när du söker jobb i Amerika eller Kanada. Ett resume behövs för en position på ett företag eller inom offentlig sektor.
 • Amerikanskt CV: Ett Amerikanskt CV används i Amerika och Kanada. Akademiker och forskare använder ett akademiskt CV, curriculum vitae eller akademiskt CV för att betona deras forskning, publicationer och prestationer.Ett amerikanskt CV innehåller all information om en persons hela karriär.

Definition och syfte med ett CV

Tabellen ovan ger en kortfattad översikt över alla skillnader mellan ett amerikanskt CV, ett curriculum vitae och ett amerikanskt resume. Här nedan fördjupar vi oss lite mer i dokumentens aspekter.

Vad är ett CV?

Ett CV (curriculum vitae) betyder bokstavligen 'livets lopp'. Det är ett dokument på 1 eller 2 sidor som ger en översikt över personens arbetslivserfarenhet, utbildningar, färdigheter och annan relevant information.

I Sverige använder vi inte ordet resume eller curriculum vitae. Vi talar alltid om ett CV.

Vad är syftet med ett CV?

Syftet med ett CV är att sammanfatta en persons arbets- och utbildningserfarenhet för att locka till sig intresse och uppmärksanmhet från potentiella arbetsgivare. Målet är att övertyga arbetsgivaren om att du är lämplig för den sökta tjänsten.

Definition och syfte med ett resume

Hur skriver man ett resume?

Du kan skriva ett resume på 3 olika sätt: resume, résumé eller resumé. Skillnaden ligger i accent aigu (strecket på e:et). "Resume" utan streck är vanligast och används mest. De andra två stavningarna är inte inkorrekta, men används mindre ofta.

Vad är betydelsen med ett resume?

Ett resume är ett dokument som visar specifik information om dina arbetslivserfarenheter, utbildningar och färdigheter som är relevanta för den sökta tjänsten. Ett resume begränsar sig ofta till en enda sida där all relevant information måste finnas. Det används främst i Nordamerika.

Vad är syftet med ett resume?

Syftet med ett resume är att visa specifik erfarenhet, färdigheter och information som är relevant för den sökta tjänsten. Det är en kort och koncis översikt på en sida som är avsedd att övertyga rekryterare och potentiella arbetsgivare om att du är en lämplig kandidat.

Tips för att skriva ett CV eller ett resume

Förutom skillnaderna finns det naturligtvis också många likheter mellan ett resume och ett CV. Här är några tips som gäller för båda:

 1. Presentera information i omvänd kronologisk ordning: Även i ett resume presenterar du information i omvänd ordning. Du börjar till exempel med din arbetslivserfarenhet genom att nämna dina senaste erfarenheter och därefter arbetar dig tillbaka till tidigare erfarenheter. Detta gör du för all information som du inkluderar.
 2. Nämn endast relevant information: Ett resume går ännu längre genom att verkligen inkludera specifika erfarenheter med prestationer som är relevanta för den sökta tjänsten. Men även i ett CV bör du endast inkludera relevant arbetslivserfarenhet för den sökta tjänsten.
 3. Välj en modern layout: Både för ett CV och ett resume används ofta en modern, professionell CV-mall. Det är helt acceptabelt att använda lite färg, och det är inte ovanligt att till exempel använda sig av två kolumner.

5 viktiga tips för att skriva ett resume

 1. Infoga inte en bild på ditt resume. Nästan alla företag anser att en bild på resume är opassande och det tillåts ej. Fokus bör ligga på sökandens erfarenhet och kompetenser snarare än hur någon ser ut.
 2. Undvik att skriva en personlig profil och istället fokusera på ett karriärmål eller en målinriktad sammanfattning. Ett Resume ska inte innehålla någon personlig spalt. Istället bör du skriva en 'Resume Sammanfattning' eller ett 'Resume Mål'. Om du har mycket arbetslivserfarenhet skriver du en sammanfattning, annars skriver du ett mål. I båda delarna är syftet att övertyga rekryteraren om din kunskap i bara 2-3 meningar.
 3. Uttryck dig starkt och självsäkert. Särskilt i Amerika förväntar sig arbetsgivare att du är full av självförtroende, entusiasm och övertygelse. Du måste därför skriva på ett sätt som kan kännas som informellt men som visar att du har mycket självförtroende.
 4. Inkludera några nyckelord från jobbannonsen i ditt resume. Nästan alla företag i Amerika använder ansökningsuppföljningssystem (ATS). Dessa program genererar ofta ett förval av kandidater baserat på nyckelord som finns i deras ansökan och i jobbannonsen. Om du inte har dessa nyckelord i ditt CV faller du bort direkt. Tänk på viktiga personliga egenskaper eller färdigheter som nämns i jobbannonsen.
 5. Nämn releventa prestationer. I ett resume är det vanligt att förutom ett antal punkter vid din arbetslivserfarenhet också fokusera på en betydande prestation eller 'Key Achievement'. Detta är till exempel en mening som visar vad du har uppnått. Till exempel "X antal euro mer omsättning" eller "ökning med X procent i effektivitet".

Slutsats

 • Ett CV och ett resume betyder generellt sett samma sak.
 • I ett resume inkluderar du inte ett foto eller en personlig profil. Istället för en personlig profil skriver du ett 'Resume Mål' eller 'Resume Sammanfattning'.
 • Ett akademiskt CV skiljer sig på många sätt från ett CV eller ett resume.
 • Ett CV eller ett resume används för alla typer av jobb. Ett curriculum vitae används för akademiska positioner, som forsknings- eller undervisningspositioner.
Skapa ett Perfekt CV i 3 steg

Överträffa konkurrensen med ett perfekt CV. Upptäck tips från verkliga karriärexperter och öka dina chanser att få ett jobb.

author avatar
Skriven av
Ronald Sterk
Som expert på arbetsmarknadskommunikation och HR tillför Ronald Sterk en rikedom av kunskap inom rekrytering, urval och att hitta sitt drömjobb. Hans djupa kunskap och erfarenhet av att skriva övertygande platsannonser, CV:n och personliga brev gör honom till en mycket värdefull källa för alla som vill sticka ut på arbetsmarknaden. Hans unika insikt i vad företag letar efter hos kandidater och hans förmåga att framhäva jobbsökandes unika egenskaper gör honom till en utmärkt resurs för att framgångsrikt hitta ett jobb.