Nationalitet i ditt CV: ja eller nej? (+hur man anger det)

Author Joost Buitenhof
Skriven av: Joost Buitenhof
Author Miranda Adriaanse
Redigerad av: Miranda Adriaanse
Nationalitet i ditt CV: ja eller nej? (+hur man anger det)

Det är inte obligatoriskt att ange nationalitet i ditt CV. I många fall är det faktiskt inte ens tillrådligt att ange denna information i ditt CV. Det är oftast inte användbar eller relevant information för den sökta tjänsten. Lagen förbjuder också diskriminering på grund av nationalitet. Ibland kan det dock vara till din fördel att nämna din nationalitet. I den här artikeln tittar vi på när du kan nämna det och i vilket avsnitt i ditt CV du bör inkludera denna information.

När ska man ange nationalitet i sitt CV?

I de allra flesta fall är det alltså inte obligatoriskt (och till och med avrått från) att ange nationalitet i ditt CV. Men som vi redan har påpekat finns det situationer då det kan vara till din fördel. Det är när du nämner din nationalitet i ditt CV:

  • När du har ett utländskt klingande namn. Trots att det är förbjudet enligt lag är diskriminering i samband med jobbansökningar fortfarande vanligt. Dessutom kan företag tro att du kommer från utlandet och kanske inte har ett giltigt arbetstillstånd. Om du då nämner din nationalitet kan företaget vara säkert på att alla papper är i ordning.
  • Utbildning och arbete utomlands. Antag att du har gått en utbildning och praktiserat utomlands och sedan också arbetat i några år. Då kan företaget börja tvivla på din nationalitet.
  • När du söker statliga tjänster. Till exempel för tjänster på ambassaden eller konsulatet.
  • För tjänster utomlands. När du söker utomlands är det klokt att ta reda på vad som förväntas av ditt CV i det specifika landet. Om du söker inom EU kan ett Europass-CV vara något. I t.ex. USA och Storbritannien är det förbjudet att ange nationalitet. I resten av Europa är det inte förbjudet, men ovanligt att nämna det.
  • Utländska kunder. Om du kommer att arbeta för ett internationellt företag med kunder som har samma nationalitet kan det vara en konkurrensfördel att nämna det.
  • Om du behöver språket i ditt jobb. Om du t.ex. har polskt medborgarskap och därför kan tala en hel del polska kan det definitivt vara en fördel om du tror att du behöver det i ditt jobb. Om du talar språket men inte har medborgarskap i Polen kan du nämna språket i språkavsnittet i ditt CV.

Nämn inte nationalitet

  • Om du tror att du kan bli diskriminerad. Enligt svensk lag får en arbetsgivare inte göra urval på grundval av kön, ursprung, ras osv. Att det är förbjudet betyder dock inte att det inte förekommer.
  • Du är utlänning och söker till ett svenskt företag: Du har en annan nationalitet från födseln. Din utländska nationalitet kan då komma i vägen för dig.
  • Din nationalitet är inte relevant för jobbet. Om det inte är relevant eller kan vara till din fördel ska du inte nämna det. Det kan då bara vara till din nackdel.
  • Om du fortfarande går din integrationskurs. Även om du kanske känner dig stolt över att ha blivit svensk medborgare, tillför informationen ändå ingenting till ditt CV. Dessutom har du inte heller de officiella dokumenten ännu. Fokusera på din arbetslivserfarenhet och utbildning.

Hur anger man sin nationalitet i sitt CV?

Din nationalitet är en del av dina personuppgifter. I början av dina personuppgifter ska du ange den viktigaste informationen först, t.ex. ditt namn, telefonnummer och e-postadress. Längst ner kan du ta med frivilliga personuppgifter, t.ex. nationalitet, civilstånd eller körkort.

För att göra det så tydligt som möjligt är det bäst att skriva "Nationalitet" med din/dina nationalitet(er) bredvid eller under. Så här kan det se ut i ditt CV:

Nationalitet: Svensk

Ange dubbelt medborgarskap

Ett dubbelt medborgarskap kan naturligtvis vara en stor fördel för en sökande som ska arbeta på ett internationellt företag där du behöver båda nationaliteterna (och språken). Det kan nämligen innebära att du har erfarenhet och kunskap om flera språk och kulturer. I så fall kan du helt enkelt separera de två nationaliteterna från varandra med ett kommatecken. Till exempel

Nationalitet: Svensk, Dansk

Uppehålls- eller arbetstillstånd på ditt CV

När du söker jobb utomlands är det, förutom din nationalitet, också viktigt att du har rätt papper på fickan för att överhuvudtaget kunna arbeta. Om du t.ex. behöver ett arbetstillstånd för att arbeta i landet i fråga ska du genast skriva i ditt CV att du har det. Företagen är ofta ovilliga att göra pappersarbetet själva. Om de inte direkt ser att du har rätt papper kommer de förmodligen inte ens att fråga, utan helt enkelt välja en kandidat från sitt eget land.

Sedan Brexit behöver du t.ex. ett arbets- och uppehållstillstånd för att arbeta i Storbritannien. För att undvika att bli avvisad direkt är det viktigt att du anger i ditt CV att du har de rätta handlingarna.

Att prata om sin nationalitet under anställningsintervjun

Under anställningsintervjun kan den potentiella arbetsgivaren börja ställa frågor om din nationalitet (även om det är mycket ovanligt). Det är viktigt att veta att du inte är skyldig att svara på dessa frågor. Frågor under anställningsintervjun bör bara handla om ämnen som är relevanta för den aktuella tjänsten. Om det ställs frågor om det, se till att nämna dina breda språkkunskaper tack vare ditt olika eller dubbla medborgarskap.

Slutsats

Så - nämn inte din nationalitet i ditt CV om det inte kan vara till din fördel. Verkligheten är dock att det sällan kommer att vara till din fördel. Om du har bestämt dig är det dags att skapa ett CV. Det är här vi gärna hjälper dig. Våra CV-mallar gör det enkelt att skapa ett professionellt CV för vilket jobb som helst. På så sätt kan du presentera dig på ett attraktivt sätt för potentiella arbetsgivare.

Skapa ett Perfekt CV i 3 steg

Överträffa konkurrensen med ett perfekt CV. Upptäck tips från verkliga karriärexperter och öka dina chanser att få ett jobb.

author avatar
Skrivet av
Joost Buitenhof
Joost började sin karriär inom rekryteringsvärlden redan under sina studier i företagsekonomi med ett deltidsjobb som rekryterare. Denna roll utvecklades till en fullfjädrad karriär, där han innehade flera positioner inom rekrytering, till slut som Head of Recruitment. Med tiden växte dock hans önskan om nya utmaningar. Nu använder han sin expertis inom skrivning och granskning av texter, en spännande ny vändning i hans professionella bana.