CV-exempel sjuksköterska: Skrivtips och Guide

Inom vården arbetar man huvudsakligen med och för människor, vilket gör arbetet mycket varierande. Ingen dag är den andra lik. Att ge vård som främjar dina patienters återhämtning, hälsa och välmående är det viktigaste i ditt jobb. Därför bör ditt CV inom hälso- och sjukvård återspegla detta. I den här bloggen hittar du ett exempel på ett CV för sjuksköterskor och vi visar dig exakt hur du gör ett bra CV som anställd inom vården.

Skapa ditt CV nu
CV-exempel Sjuksköterska

Hur skriver man ett CV som sjuksköterska?

Som sjuksköterska har du ett viktigt jobb där du ansvarar för patientvården. Du utför medicinska ingrepp, administrerar patientjournaler, övervakar vissa vitalparametrar och ger emotionellt stöd. Du måste göra allt du kan för att främja dina patienters allmänna hälsa. Ditt CV inom hälso- och sjukvården ska visa att du har tillräckliga kunskaper, erfarenheter och färdigheter för att utföra dessa viktiga uppgifter.

Ovanstående innebär att du särskilt bör betona och lyfta fram din förmåga att förstå komplex medicinsk information, din kommunikationsförmåga samt din förmåga att arbeta väl i stressiga situationer och miljöer. Att visa förståelse och empati är också viktiga aspekter av ditt arbete som sjuksköterska.

Innan du skriver ditt CV för sjuksköterskor är det viktigt att ha en god förståelse för exakt vad det specifika jobbet innebär. Ett arbete som sjuksköterska kan vara väldigt olika beroende på placering och arbetsområde. Förstå vilka arbetsuppgifter och vilket ansvar som krävs för den tjänst du söker. Det hjälper dig att anpassa ditt CV och se till att du presenterar dig som den perfekta kandidaten för den aktuella tjänsten.

Personuppgifter

Dina kontaktuppgifter är naturligtvis bara en liten del av ditt CV, men förstås ändå viktiga. Rekryterare och arbetsgivare använder dessa uppgifter för att kontakta dig för en inbjudan till en anställningsintervju eller ytterligare frågor. Dessutom vill arbetsgivarna veta vem du är och var du bor.

Som sjuksköterska är det dessutom viktigt att du har ett professionellt utseende. Lägg därför till ett representativt foto i ditt CV.

Namn: Sofia Nilsson

Befattning: Sjuksköterska

Adress: Kungsgatan 32, 111 35, Stockholm

Telefon: 072 - 345 67 89

E-post: [email protected]

Födelsedatum: 8 mars 1990

LinkedIn: /in/sofianilsson

Söker du ett jobb som sjuksköterska som innebär besök av patienter i hemmet? I så fall kan det vara bra att bifoga ditt körkort i ditt CV.

Profil

Profilen är startpunkten i ditt CV. Här skriver du en kraftfull sammanfattning där du med några få meningar visar vem du är som yrkesperson. Målet med din profil är att göra läsaren nyfiken på resten av ditt CV.

För en sjuksköterska är det viktigt att visa i din profil att du har rätt egenskaper och kompetens. Tänk till exempel på din empati, stresstålighet och din förmåga att arbeta som en del av ett team.

Som engagerad sjuksköterska kombinerar jag min passion för vård med en djup empatisk förståelse för patienter. Min utmärkta kommunikationsförmåga och förmåga att behålla lugnet i stressiga situationer gör att jag i alla lägen kan ge utmärkt vård. Jag lyssnar alltid på mina patienters individuella vårdbehov och skräddarsyr den vård jag ger efter bästa förmåga. Ett leende på mina patienters läppar ger mig den ultimata bekräftelsen på att jag har haft en framgångsrik dag.

Arbetslivserfarenhet

Din arbetslivserfarenhet är ofta den viktigaste delen av ditt CV. Utifrån din arbetslivserfarenhet försöker arbetsgivaren bedöma om du har tillräcklig erfarenhet för att göra ett bra jobb. Så ta alltid en noggrann titt på den lediga tjänsten och se var dina styrkor ligger jämfört med vad som efterfrågas i platsannonsen.

Om du inte har så mycket arbetslivserfarenhet ännu rekommenderar vi att du lägger extra vikt vid din utbildning och dina praktikplatser (mer om detta senare).

Arbetslivserfarenhet

Sjuksköterska, AllCare
mars 2015 - Nuvarande

 • Utvecklade och genomförde individuella vårdplaner tillsammans med behandlingsteamet.
 • Tar anamnes, administrerar läkemedel och utför mindre medicinska ingrepp.
 • Ger emotionellt stöd till patienter och deras familjer.
 • Samordnar in- och utskrivningar av patienter.
 • Leder utbildningstillfällen för ny personal.

Sjuksköterska, vårdcentralen Nildrid Clinics
januari 2010 - februari 2015

 • Ställde omvårdnadsdiagnoser och diskuterade dem med behandlingsteamet.
 • Gav patienter medmänsklig vård av hög kvalitet och genomförde hälsoundersökningar.
 • Hanterade samt uppdaterade patientdata och patientjournaler.
 • Deltog i möten för att förbättra patienternas vårdplaner.
 • Utvecklade starka relationer med patienterna för att skapa förtroende och trygghet i vårdprocessen.

Utbildning

Det finns flera möjligheter att utbilda sig till sjuksköterska. Det är därför viktigt att tydligt ange i ditt CV vilken specifik utbildning du har avslutat. Ange skolan, namnet på din utbildning, start- och slutdatum och (eventuellt) en kort beskrivning av vad du har lärt dig.

Om du har begränsad arbetslivserfarenhet kan det vara klokt att gå in mer i detalj om din utbildning. Berätta vad du lärde dig under din utbildning.

Utbildning

Sjuksköterskeprogrammet, Högskolan i Stockholm, Stockholm
september 2016 - juli 2020

Praktikplatser

Om du har gjort en relevant praktik, låt detta vara ett separat avsnitt och arbeta igenom det ordentligt. En praktikplats anses ofta vara relevant arbetslivserfarenhet.

Praktik

Sjuksköterska, Södersjukhuset, Stockholm
september 2013 - januari 2014

Att kunna erbjuda en hjälpande hand på olika avdelningar på Södersjukhuset, såsom IVA, akuten, kardiologen och ÖNH. Här utvecklade jag viktiga kliniska färdigheter. Mina huvuduppgifter var:

 • Hjälpa till vid vård av kritiska patienter.
 • Utföra grundläggande omvårdnadsuppgifter, som att mäta vitalparametrar, administrera mediciner och hjälpa till med hygienisk vård.
 • Samarbeta med vårdpersonal för att skapa skräddarsydda vårdplaner.

Kurser

Förutom din utbildning kanske du har gått relevanta kurser eller specialiserat dig ytterligare? I så fall kan du naturligtvis även ange dessa under en ny rubrik "Kurser".

Språk

På ett sjukhus eller inom vården är det alltid en stor fördel att kunna tala flera språk. Nämn därför alltid de språk som du behärskar och kan kommunicera med patienterna på.

Språk
 • Svenska (C2)
 • Engelska (C1)
 • Tyska (B2)
 • Franska (B1)

Färdigheter

Arbetet som sjuksköterska inom hälso- och sjukvården kan vara mycket varierande. Du måste naturligtvis ha nyckelkompetenser för att kunna utföra arbetet på ett bra sätt. Därför är det mycket viktigt att du anger dina viktigaste färdigheter under en egen rubrik i ditt CV. På så sätt visar du omedelbart arbetsgivaren att du är lämplig för jobbet.

Här är några bra exempel:

 1. Medicinska kunskaper
 2. Omtänksam & hjälpsam
 3. Vård av patienter
 4. Noggrann (uppmärksamhet på detaljer)
 5. Användning av medicinsk utrustning
 6. Första hjälpen och HLR
 7. Administration av läkemedel
 8. Sterila arbetssätt
 9. Dokumentation och rapportering
 10. Samarbetsförmåga
 11. Empati och emotionell intelligens
 12. Förmåga att lösa problem
 13. God kommunikationsförmåga
 14. Stresstålig
 15. Beslutsfattande

Lägg till ytterligare komponenter

Förutom de "vanliga" avsnitten kan du alltid lägga till extra avsnitt. Kanske har du handlett vissa projekt som du skulle vilja lyfta fram lite extra? Eller kanske gör du volontärarbete på din fritid? Detta är avsnitt som du kan ta med i ditt CV för sjuksköterskor, förutsatt att de är relevanta för jobbet.

Vad gör du som sjuksköterska?

Inom sjukvården finns det otaliga uppgifter och ansvarsområden. Därför måste du fundera noga på vad som är viktigast att nämna för just det aktuella jobbet. Nedan finns en lista över arbetsuppgifter och ansvarsområden som du kan använda som utgångspunkt när du skapar ditt eget CV för hälso- och sjukvård:

 • Du kan ställa en omvårdnadsdiagnos och diskutera den med vårdteamet.
 • Ger information till patienten så att de kan fatta beslut om alternativ och konsekvenser i det fortsatta vårdförloppet.
 • Samlar in hälsodata och tillämpar riskbedömning.
 • Du genomför inskrivningssamtalet, fastställer vårdbehovet och upprättar en vårdplan. Du utvärderar vårdplanen och gör justeringar vid behov.
 • Du kommer att samordna och övervaka kontinuiteten i vården, delegera omvårdnad och tilldela patienter till personal.
 • Den första kontaktpunkten för patienter och deras anhöriga. Du vägleder och ger information, utbildning och råd om tillståndet, sjukdomsupplevelsen, sjukdomsförloppet och framtidsutsikterna.
 • Du rapporterar dina resultat, åtgärder och detaljer i patientjournalen.
 • Identifiera hälsoproblem och se till att komplikationer till följd av sjukhusvistelse förebyggs eller behandlas.
 • Du kommer att dela ut mediciner och hjälpa läkaren med medicintekniska procedurer.

Kanske kan du ta med några av dem på ditt eget CV.

Hur sticker du ut med ditt CV för sjuksköterskor?

Du måste vara väl medveten om att varje företag eller institution kan ha en egen tolkning av sjuksköterskejobbet. Det är därför det är så viktigt att du skräddarsyr ditt CV noggrant och ser till att det passar väl för det jobb du söker.

Det kan verka som en tidskrävande uppgift att uppdatera sitt CV varje gång man söker jobb, men det kan göra en enorm skillnad om man vill bli uppmärksammad.

CV-exempel sjukvårdsmedarbetare: slutsats

Det är inte bara innehållet i ditt CV som är viktigt, även utformningen och layouten bör vara i sin ordning. Ett snyggt och välorganiserat CV kan öka chanserna för en lyckad jobbansökan. Om du har problem med layouten kan du alltid använda en CV-mall. Dessa är utformade av proffs och hjälper dig att ge ditt CV ett rent och professionellt utseende.

Skapa ett Perfekt CV i 3 steg

Överträffa konkurrensen med ett perfekt CV. Upptäck tips från verkliga karriärexperter och öka dina chanser att få ett jobb.

Som innehållschef för denna jobbsökningsplattform har jag omfattande kunskap inom att skapa framgångsrika jobbsökningar. Jag har redan hjälpt tusentals människor att hitta sina drömjobb. Min expertis inom att skapa effektiva CV:n och övertygande personliga brev står i centrum för min metod. Som erkänd expert inom att skapa vinnande CV:n kombinerar jag unika insikter med beprövade strategier för att hjälpa jobbsökare att presentera sig på bästa möjliga sätt för potentiella arbetsgivare.