CV exempel Psykolog: Experttips och Gratis Guide

Som psykolog spelar du en avgörande roll för att förstå mänskligt beteende, behandla psykiska problem och förbättra den psykiska hälsan hos individer och samhällen. Oavsett om du är klinisk psykolog, rådgivningspsykolog, skolpsykolog eller specialiserad inom något annat område är det viktigt att ha ett bra CV för att kunna presentera din erfarenhet, utbildning och kompetens för potentiella arbetsgivare. I detta exempel på CV för psykologer kommer vi att diskutera de viktigaste delarna av ditt CV, belysa hur du kan sticka ut och ge några tips för att skriva ett övertygande CV.

Skapa ditt CV nu
CV-exempel Psykolog

Hur skriver man ett CV som psykolog?

Som psykolog ansvarar du för att genomföra psykologiska utvärderingar, diagnostisera, tillhandahålla terapi och ge råd till individer eller grupper med psykologiska problem. Du kan arbeta i en mängd olika miljöer, t.ex. kliniker, skolor, sjukhus, företag eller privata praktiker.

Några av de viktigaste sakerna att lyfta fram i ditt CV är:

 • Utvärdering och diagnos: Du har kompetens att utvärdera och diagnostisera psykiska störningar.
 • Terapeutiska färdigheter: Oavsett om du använder kognitiv beteendeterapi, samtalsterapi eller någon annan metod har du de färdigheter som krävs för att erbjuda effektiv terapi.
 • Empati och kommunikation: Förmågan att lyssna med empati och kommunicera effektivt med klienter är avgörande.
 • Forskning: Vissa psykologer bedriver forskning och behöver betona sina forskningsfärdigheter.
 • Etik och sekretess: Psykologer måste upprätthålla de högsta etiska standarderna och säkerställa sekretessen för klientinformation.

Varje ledig psykologtjänst kan ha unika krav och specialiseringar. Det är viktigt att du läser jobbannonsen noggrant och anpassar ditt CV för att visa att du har rätt kvalifikationer och erfarenhet. Om det i platsannonsen efterfrågas erfarenhet av arbete med barn och familjer, se till att du lyfter fram din erfarenhet inom det specifika området.

Kontaktuppgifter

Dina personuppgifter ska vara korrekta och professionella. Se också till att din LinkedIn-profil är uppdaterad, eftersom detta är viktigt i psykologbranschen för nätverkande och yrkesmässig synlighet.

Namn: Dr Maria Rodriguez

Funktion: Klinisk psykolog

Adress: Nästvattnet 13, 171 67, Solna

Telefon: 076 - 179 05 59

E-post: [email protected]

Född: 16-08-1992

LinkedIn: /in/drmariarodriguez

Profil

Yrkesprofilen är din chans att presentera dig för arbetsgivarna och visa varför du är den perfekta kandidaten. Här är ett exempel:

Profil
Jag är en engagerad och empatisk klinisk psykolog med 10 års erfarenhet av att erbjuda högkvalitativa mentalvårdstjänster till personer i alla åldrar. Min expertis ligger i att bedöma och behandla olika psykiska störningar, inklusive depression, ångest, trauma och ätstörningar. Min helhetssyn på terapi omfattar kognitiv beteendeterapi, mindfulness och samtalsterapi för att hjälpa klienter att förbättra sitt känslomässiga välbefinnande. Min passion för att förstå mänskligt beteende och mitt engagemang för att främja psykisk hälsa har lett till positiva resultat och nöjda klienter.

Denna profil lyfter fram din erfarenhet, ditt arbetssätt och dina resultat som psykolog. Det är viktigt att du presenterar dig som en professionell och engagerad person.

Arbetslivserfarenhet

Avsnittet "Arbetslivserfarenhet" är avgörande för ditt CV som psykolog. Det är här du visar var du har arbetat och vilka mål du har uppnått. Här är två exempel på arbetslivserfarenhet:

Arbetslivserfarenhet

Klinisk psykolog, mottagning för psykisk hälsa, Malmö
april 2018 - Nuvarande

 • Genomförde psykologiska bedömningar för att diagnostisera psykiska störningar och skapa behandlingsplaner för enskilda klienter.
 • Tillhandahöll individuell terapi till vuxna med olika psykologiska problem.
 • Ledde gruppsessioner för stresshantering och mindfulness för att hjälpa klienter att hantera dagliga utmaningar bättre.
 • Upprätthöll korrekta och konfidentiella klientfiler i enlighet med etiska standarder och lagkrav.

Barnpsykolog - St John's School District
september 2015 - april 2018

 • Genomförde psykologiska bedömningar av elever för att identifiera inlärnings- och beteendeproblem och arbetade med lärare och föräldrar för att genomföra lämpliga insatser.
 • Övervakade gruppterapier för barn och ungdomar med uppmärksamhetsproblem, ångest och beteendestörningar.
 • Samordnat och lett workshops för lärare och föräldrar om psykisk hälsa och beteendestrategier.
 • Hjälpt till att utveckla ett antimobbningsprogram för att främja en positiv inlärningsmiljö.

Dessa exempel visar hur du kan presentera din erfarenhet som psykolog, med fokus på specifika prestationer och ansvarsområden. Det är också viktigt att lyfta fram din förmåga att samarbeta och agera etiskt.

Utbildning

I avsnittet "Utbildning" ska du ange din akademiska bakgrund och relevanta examina. Här är ett exempel:

Utbildning

Klinisk psykologi, Stockholms universitet
september 2008 - juni 2014

 • Examensarbete: "Effektiviteten av kognitiv beteendeterapi vid behandling av depression hos vuxna."

Att lista dina akademiska meriter, avhandlingar och forskning kan stärka ditt CV, särskilt om det är relevant för den tjänst du söker eller om du har liten arbetslivserfarenhet.

Kurser

Psykologi är ett yrke som ständigt utvecklas. Att delta i fortbildning och kurser är avgörande för att hålla sig uppdaterad med den senaste utvecklingen och vetenskapliga forskningen. Här är några exempel på intyg och kurser:

Kurser
 • Certifierad kognitiv beteendeterapeut (CBT) - 2017
 • Mindfulness-baserad stressreduktion (MBSR) - 2016
 • Workshop i barn- och ungdomspsykologi - 2015

Att lista dessa ytterligare kvalifikationer kan stärka ditt CV och visa att du är villig att vidareutveckla dina färdigheter. Det visar också att du är angelägen om att lära dig och även på fritiden hålla dig uppdaterad med utvecklingen inom ditt område.

Färdigheter

Avsnittet Färdigheter är ett tillfälle att lyfta fram din kliniska expertis och dina personliga färdigheter. Här är några relevanta färdigheter för en psykolog:

 • Klinisk bedömning och diagnos
 • Kognitiv beteendeterapi (CBT)
 • Mindfulness och avslappningstekniker
 • Empati och kommunikation
 • Barn- och ungdomspsykologi
 • Forskning och analys
 • Etik och konfidentialitet

Se till att dina färdigheter är relevanta för det jobb du söker och ange dem tydligt i ditt CV.

Medlemskap och engagemang

Psykologer uppmuntras ofta att gå med i yrkesföreningar och engagera sig i samhällsarbete. Även detta kan se bra ut i ditt CV för att visa ditt (frivilliga) engagemang i samhället. Här är några exempel:

Medlemskap och engagemang
 • Medlem i den svenska psykologföreningen (NIP)
 • Volontär som rådgivare på kliniken för psykisk hälsa i Mälmo
 • Organiserade en kampanj för att öka medvetenheten om psykisk hälsa i lokalsamhället

Att nämna sådant engagemang inom ditt område och i samhället kan förbättra ditt CV och visa att du brinner för psykisk hälsa.

Hur sticker du ut med ditt CV som psykolog?

Att sticka ut som psykolog kan vara en utmaning med tanke på konkurrensen inom detta område. Här är några tips på hur du kan sticka ut:

 1. Anpassa till ledig tjänst: Anpassa ditt CV baserat på de specifika kraven för varje ledig tjänst. Visa arbetsgivaren att du har de rätta kvalifikationerna.
 2. Betona resultat: Fokusera på konkreta resultat som du har uppnått i tidigare befattningar, till exempel förbättringar av klienternas känslomässiga hälsa.
 3. Forskning och publikationer: Om du har genomfört forskning eller publicerat artiklar, nämn dessa för att lyfta fram din expertis.
 4. Certifikat och rekommendationer: Överväg att inkludera certifikat eller rekommendationsbrev från tidigare arbetsgivare eller kollegor för att öka din trovärdighet.
 5. Nätverk: Bygg professionella relationer inom ditt område och delta i konferenser och evenemang för att öka din synlighet.

Utformningen av ditt CV

Utformningen av ditt CV är viktig. Det ska vara professionellt, överskådligt och lättläst. Överväg att använda en professionell CV-mall för att ge ditt CV ett strukturerat och attraktivt utseende. Du hittar flera CV-mallar på våra webbplatser.

Slutsats

Ett välskrivet CV är ett mycket viktigt steg för att presentera dig själv som psykolog och övertyga arbetsgivarna om din kompetens och ditt engagemang för psykisk hälsa. Se till att du presenterar din erfarenhet, utbildning, kompetens och ditt engagemang på ett övertygande sätt. Att anpassa sig till specifika jobbmöjligheter, lyfta fram konkreta prestationer och upprätthålla ett professionellt utseende är viktiga steg för att lyckas inom detta konkurrensutsatta område. Med rätt CV kommer du att vara på god väg mot en lyckad karriär som psykolog.

Skapa ett Perfekt CV i 3 steg

Överträffa konkurrensen med ett perfekt CV. Upptäck tips från verkliga karriärexperter och öka dina chanser att få ett jobb.

author avatar
Skriven av
Joost Buitenhof
Joost började sin karriär inom rekrytering redan under sina studier i företagsekonomi med ett deltidsjobb som rekryterare. Han tyckte om detta så mycket att han efter sin examen började arbeta heltid som rekryterare på en stor rekryteringsbyrå. Till slut avancerade Joost till 'Rekryteringschef'. Med tiden växte hans lust för nya utmaningar. Han använder nu sin expertis inom HR och rekrytering för att skriva och granska texter, en spännande ny riktning i sin yrkeskarriär.