CV exempel Chef - Skrivguide och användbara tips

Letar du efter det perfekta sättet att presentera dig själv som den ideala chefen? Då har du kommit till rätt ställe. I det här inlägget "Exempel på CV för chef" delar vi med oss av praktiska tips och detaljerade exempel som hjälper dig att presentera dina färdigheter och erfarenheter på ett övertygande sätt. Ta hjälp av oss och skapa ett perfekt CV på nolltid.

Skapa ditt CV nu
CV-exempel Chef

Hur skriver man ett CV som chef?

Som chef kan dina ansvarsområden vara mycket varierande. Det kan handla om att leda team och hantera projekt, att fatta strategiska beslut och förbättra effektiviteten. Ditt CV kommer utan tvekan att behöva utstråla ett antal färdigheter, t.ex. ledarskap, teamledning, resultatorientering och strategisk planering.

Som chef måste du ha utmärkta ledaregenskaper. Du måste också kunna leda effektivt på en organisatorisk och strategisk nivå. Du måste ständigt sträva efter att uppnå affärsmålen tillsammans med ditt team.

Ledarskap är ett brett område med olika specialiseringar, t.ex. projektledning, personaladministration, verksamhetsledning och mycket mer. Det är därför viktigt att du förstår de specifika kraven för den lediga tjänsten och anpassar ditt CV efter arbetsgivarens förväntningar. Visa tydligt hur dina erfarenheter, färdigheter och kvalifikationer matchar den specifika lediga tjänst du söker.

Personliga uppgifter

Dina personuppgifter är nödvändiga för att rekryterare och potentiella arbetsgivare ska kunna nå fram till dig först. Ange därför för- och efternamn, avsedd position, e-postadress, telefonnummer och adress längst upp i ditt cv.

Faktum är att en LinkedIn-profil inte längre kan utelämnas i en chefs CV. Se till att du också uppdaterar den (innan du ansöker) med alla dina relevanta befattningar. Om det behövs kan du be kollegor eller arbetsgivare att skriva en rekommendation för dig. Naturligtvis är detta starka referenser som verkligen inte kommer att gå obemärkt förbi.

Namn: Lars Hermansson

Funktion: Chef

Adress: Läktargatan 69, 310 82

Telefon: 08 - 131 723 96

E-post: [email protected]

Född: 04-09-1987

LinkedIn: /in/larshermansson

Personlig profil

En chefs profil är en kort text där du presenterar dig själv och lyfter fram din drivkraft, kompetens och mål som chef. I din profil visar du vem du är som chef och varför du är lämplig för den här rollen. Vad är det som driver dig? Vilka är dina intressen? Vad vill du uppnå och vad har du redan uppnått?

Chefer måste kunna göra bra ifrån sig under press. De måste vara duktiga på att leda team, fatta bra beslut och uppnå mål. Lyft därför fram detta i din personliga profil. Det ger potentiella arbetsgivare en tydlig bild av dina kunskaper och hur du kommer att bidra.

Profil
Som chef drivs jag av att uppnå organisationens mål och framgångsrikt leda mitt team. Jag är utmärkt på att prestera under press och motivera mitt team att fatta korrekta strategiska beslut baserat på tillgänglig information. Min dedikation för att uppnå resultat har lett till bevisade framgångar inom olika sektorer. Jag är flexibel och van vid att agera snabbt. När jag har stöter på problem, ger jag inte upp förän ärendet är löst.

Arbetslivserfarenhet

Beskriv kort och koncist ditt tidigare arbete som chef. Ange vilka uppgifter, ansvarsområden och resultat du hade i denna position. Fokusera framför allt på den specifika tillsättningen av den lediga tjänst som företaget i fråga söker. Det är vettigt att du kan leda, men de verkliga frågorna är:

 • Hur uppnådde du diverse mål?
 • Hur motiverade du ditt team för att uppnå goda resultat?
 • Kunde du lösa konflikter inom teamet effektivt?
 • Vilka är dina uppnådda prestationer och resultat?

Om du ännu inte har relevant arbetslivserfarenhet kan du dela med dig av andra relevanta praktiska erfarenheter som visar dina ledaregenskaper.

Arbetslivserfarenhet

Operativ chef, CoolblueDeliveryService
januari 2015 - Nuvarande

 • Leder ett team av 15 anställda på produktionsavdelningen.
 • Upprättar och hanterar effektiva kommunikationskanaler mellan avdelningarna.
 • Förhandlade fram en stramare upphandlingspolicy med leverantörer, vilket resulterade i en besparing på 10 % av upphandlingskostnaderna.
 • Bidrog till att uppnå ISO 9001-certifiering för kvalitetsledning.

Försäljningschef, Randstad
september 2010 - januari 2015

 • Överskred de årliga försäljningsmålen med i genomsnitt 15%.
 • Coachade och motiverade säljteamet att uppnå och bibehålla en konsekvent kvartalsvis tillväxt.
 • Skapade och implementerade en ny försäljningsprocess med mitt team, vilket minskade kundens "onboarding"-process med 10%.
 • Upprätthöll kundrelationer och introducerade möjligheter till merförsäljning och korsförsäljning för att uppnå intäktstillväxt.

Utbildning

För vissa chefspositioner krävs en avslutad högskoleutbildning eller ibland till och med Master-utbildning. I de flesta fall går dock chefer vidare från andra befattningar. En utbildning är därför mindre viktig. Om du har mycket arbetslivserfarenhet ska du nämna den först. Om du (ännu) inte har så mycket arbetslivserfarenhet ska du betona din utbildning. Placera den ovanför din arbetslivserfarenhet och utveckla din utbildning. Nämn biämnen, specialämnen, betyg och framgångar.

Utbildning

Master of Business Administration, Jönköping international business school
september 2006 - juni 2008

Kurser och intyg

Som chef finns det flera relevanta kurser och certifikat för att ytterligare utveckla dina färdigheter och ledaregenskaper. Några av dessa kurser och certifikat inkluderar:

 1. Ledarskapsutbildning
 2. Certifiering för projektledning (t.ex. PMP, PRINCE2)
 3. Förändringsledning
Kurser
 • Förändringsledning - 2020
 • PRINCE2 Projektledning - 2019

Färdigheter

När du arbetar som chef förväntas du ha ett antal färdigheter. Nämn dessa, förutsatt att du behärskar dem, i ditt CV. Som chef har du en naturligt närvarande personlighet. I en stor grupp människor sticker du snabbt ut. Du är också bra på att knyta kontakter och har stor social kompetens. Du är snabb på att komminicera din synpunkt, har en positiv attityd och fattar lätt beslut. Du är en social person och kommer bra överens med alla. Du listar alla färdigheter som du tycker är viktiga och anger i vilken utsträckning du har dem. Du kan göra det genom ett poängsystem eller genom att välja mellan lagom, bra och mycket bra.

 • Ledarskap
 • Kommunikationsförmåga
 • Problemlösning
 • Organisatoriska färdigheter
 • Samarbetsförmåga
 • Förmåga att fatta beslut
 • Resultatinriktning
 • Strategiskt tänkande
 • Projektledning
 • Förändringsledning
 • Budgethantering
 • Förhandlingsförmåga
 • Kundorientering
 • Konflikthantering
 • Tidsplanering
 • Analytiskt tänkande
 • Innovativt tänkande
 • Mentorskap
 • Empati

Komplettera ditt CV med ytterligare sektioner

Ditt CV för chefer innehåller nu alla viktiga delar. Men det finns fortfarande många komponenter som du kan lägga till för att stärka ditt CV. Här är några exempel:

 • Språk: Särskilt som chef är arbetsgivare alltid intresserade av dina språkkunskaper. Detta kan också vara praktiskt för internationella team.
 • Hobbies och intressen: Ett bra tillfälle att visa lite mer av din personlighet.
 • Volontärarbete: Visa ditt sociala engagemang.

Hur sticker du ut med ditt chefs-CV?

För att verkligen sticka ut med ditt CV ger vi dig 3 viktiga tips:

 • Gör ditt CV jobbspecifikt: Varje företag kan ha en något annorlunda tolkning av ett chefsjobb. Ibland ligger fokus på att leda ett team och uppnå operativa mål, medans på ett annat företag är det viktigare med strategisk planering och innovation.
 • Ge konkreta bevis: Istället för att bara beskriva uppgifter och ansvarsområden är det ofta mycket bättre att nämna prestationer och resultat. Istället för "ledde ett team" kan du säga "ledde ett team med 15 anställda och uppnådde en årlig försäljningsökning på 25%". Detta visar konkreta bevis på dina ledaregenskaper och förmåga att uppnå resultat.
 • Lägg till ytterligare komponenter: Många sökande nöjer sig med de obligatoriska delarna. Välj en av de komponenter som anges i föregående rubrik och utveckla den.
Anpassa ditt CV för en jobbansökan
Hur anpassar du ditt CV för varje jobbansökan? Kolla in våra tips och exempel.
Läs artikel

Utformning av ditt CV

Se till att ditt CV inte bara är starkt innehållsmässigt, utan också visuellt tilltalande och lättläst. Ett välorganiserat, tydligt format med tillräckligt av vitt utrymme och ett professionellt typsnitt kan hjälpa ditt CV att sticka ut. Använd vid behov en CV-mall för detta ändamål.

Undvik för många grafiska element eller starka färger som kan distrahera från innehållet eller försämra läsbarheten.

Skapa ett Perfekt CV i 3 steg

Överträffa konkurrensen med ett perfekt CV. Upptäck tips från verkliga karriärexperter och öka dina chanser att få ett jobb.

author avatar
Skriven av
Ronald Sterk
Som expert på arbetsmarknadskommunikation och HR tillför Ronald Sterk en rikedom av kunskap inom rekrytering, urval och att hitta sitt drömjobb. Hans djupa kunskap och erfarenhet av att skriva övertygande platsannonser, CV:n och personliga brev gör honom till en mycket värdefull källa för alla som vill sticka ut på arbetsmarknaden. Hans unika insikt i vad företag letar efter hos kandidater och hans förmåga att framhäva jobbsökandes unika egenskaper gör honom till en utmärkt resurs för att framgångsrikt hitta ett jobb.