Exempel på personligt brev lärare

Är du en passionerad lärare som letar efter ett nytt jobb inom utbildningssektorn? Då behöver du ett personligt brev som lyfter fram dina viktiga färdigheter och kompetenser, t.ex. klassrumshantering och förmågan att anpassa undervisningsmaterial till olika inlärningsstilar. Läs noga igenom vårt exempel på personligt brev för lärare för att se till att du sticker ut för arbetsgivarna och strukturerar det rätt.

Skapa ditt personliga brev nu
CV-exempel Lärare

Hur skriver man ett personligt brev som lärare?

Även om inget personligt brev för lärare är exakt likadant finns det alltid några grundläggande element som bör tas i beaktande. Genom att förstå vad HR-cheferna letar efter när de läser personliga brev kan man skriva ett effektivt brev som sticker ut.

Som lärare är det viktigt att skapa en inspirerande och stödjande inlärningsmiljö där eleverna kan utvecklas. Viktiga sådana är bland annat:

 • Förberedelse av
 • Undervisning
 • Uppföljning och utvärdering av prestationer
 • Erbjuder individuell rådgivning
 • Möten med kollegor
 • Upprätthålla kontakt med föräldrar/vårdnadshavare och handledare

För att göra ett bra jobb behöver du ha vissa kompetenser och egenskaper, som till exempel:

 • Analysera
 • Visar engagemang
 • Tålamod
 • Anpassning av undervisningsmaterial till olika inlärningsstilar
 • Samarbete
 • Ge tydlig feedback
 • Överföra kunskap på ett tydligt och strukturerat sätt
 • Empati, flexibilitet och kreativitet

I ditt personliga brev är det viktigt att ge konkreta exempel på hur du har omsatt dessa uppgifter, färdigheter och egenskaper i praktiken. På så sätt visar du att du är en utmärkt lärare.

Din läraransökan består av både ditt CV och ditt personliga brev. Båda dokumenten måste imponera för att du ska ha en god chans att få det där lärarjobbet. För att uppnå detta är det viktigt att du anpassar dina ansökningshandlingar till de specifika krav som gäller för jobbet. Varje skola kan ha olika krav för ett lärarjobb, vilket innebär att du aldrig kan använda ett generiskt personligt brev. I en tjänst kanske du måste ta hand om barn med inlärningssvårigheter, medan en annan tjänst kanske kräver att du kan vägleda begåvade elever eller tillämpa innovativa undervisningsmetoder.

Exempel på personligt brev lärare

Många börjar sitt jobbsökande med att skapa ett CV. För detta kan du använda våra CV-exempel. Ta särskilt en titt på vårt CV-exempel för lärare. Därefter måste du skriva ett personligt brev. Nedan finns ett bra exempel på ett personligt brev som kan inspirera dig:

Sigrid Alm
Norra Fjällgatan 18
412 58, Göteborg
076 - 234 56 78
[email protected]

Sten Forsberg
Innovativa Barnakademin

Bästa Sten Forsberg,

Det var med stor entusiasm som jag fick höra talas om den lediga tjänsten som matematiklärare på er skola, genom min tidigare kollega Johan Svensson. Johan och jag arbetade tillsammans på Solhjulet Gymnasium, där vi arbetade tillsammans för att förbättra de matematiska färdigheterna hos studenter med inlärningssvårigheter och framgångsrikt anordnade ett program för avancerade elever.

Jag arbetar för närvarande som lärare och har mer än sex års erfarenhet av att undervisa matematik för studenter på grundnivå. Min erfarenhet av studentcoaching och läroplansinnovation gör mig till en utmärkt kandidat för att bidra till din skolas uppdrag att främja individuell tillväxt och nyfikenhet genom en innovativ undervisningsmetod.

Min proaktiva attityd och förmåga att undervisa en varierad grupp elever gör det möjligt för mig att uppnå utmärkta resultat i en utmanande undervisningsmiljö. Några av mina största yrkesmässiga prestationer inkluderar:

 • Öka matematikprestationerna genom interaktiva lektioner och utmaningar som skräddarsys efter elevernas behov och intressen.
 • Att inspirera mina elever till att bli kritiskt tänkande och livslångt lärande genom en skräddarsydd utbildning som främjar självförtroende och erkännande av deras potential.

Jag lägger också stor vikt vid att ge eleverna individuell uppmärksamhet. Jag är skicklig på att identifiera varje barns unika behov och talanger och anpassa mina undervisningsmetoder så att deras potential kan förverkligas fullt ut. Det kan t.ex. handla om att ge extra stöd till elever med inlärningssvårigheter eller omvänt att utmana begåvade elever.

Utanför klassrummet är jag aktivt engagerad i skolgemenskapen. Att organisera aktiviteter utanför schemat och delta i skolkommittéer är exempel på hur jag bidrar till skolans kultur. Jag tycker om att arbeta med kollegor, chefer, föräldrar och elever för att förbättra utbildningen och främja prestationer.

Jag är mycket motiverad att fortsätta min karriär som lärare på din skola och ser fram emot möjligheten att använda min passion och kunskap om undervisning för att utveckla era elever. Jag skulle gärna komma och förklara min entusiasm och mina idéer i en personlig intervju.

Med vänlig hälsning,

Sigrid Alm

Format för ditt personliga brev för lärare

Som lärare är det viktigt att du gör ett gott intryck med ditt personliga brev. En bra struktur kan hjälpa till med detta. Genom att följa en logisk struktur kan du skriva ett engagerande personligt brev som gör det intressant att läsa vidare.

Formella detaljer

 • Tydligt ange dina kontaktuppgifter (fullständiga namn, adress, telefonnummer, e-post)
 • Lägg till namnet på mottagaren och organisationen.
 • Sök upp namnet på den relevanta kontaktpersonen om du inte känner till det.
 • Hälsa på den relevanta kontaktpersonen på den skola du söker till.

Inledning

 • Skriv en kort inledning där du förklarar varför du tycker att just den här tjänsten och skolan är intressant. Om det behövs kan du nämna ett specifikt program, initiativ eller något annat som tilltalar dig. Detta visar att du har gjort din hemläxa.
 • Fokusera på att skriva en stark inledande mening. Berätta till exempel varifrån din passion för utbildning kommer.
 • Syftet med det första stycket är att göra läsaren intresserad och nyfiken på resten av ditt brev.
 • Berätta om dina personliga ambitioner, passioner, dina erfarenheter och försök att hitta en koppling med dem till den skola du söker till.

Huvudtext

 • Använd de två till tre mellersta styckena för att klargöra varför just du är rätt person för jobbet.
 • Berätta om din undervisningsfilosofi och hur den passar in på den skola du söker till.
 • Lyft fram relevanta utbildningserfarenheter och prioritera dina prestationer och framgångar (t.ex. höjda betygsgenomsnitt).
 • Ge exempel på din ledarstil i klassrummet och tekniker som du använder för att skapa en trygg och stimulerande miljö för eleverna.
 • Om det är lämpligt, ge konkreta exempel på tidigare erfarenheter och hur de har bidragit till elevernas utveckling och tillväxt.

Avslutande

 • Du anger i sista stycket att du vill komma och förklara din motivation och entusiasm i en personlig intervju och ditt intresse för ytterligare information om tjänsten och skolan.

5 tips för ditt personliga brev till lärare

Om du söker ett lärarjobb kan det vara utmanande att presentera dina pedagogiska färdigheter i ett personligt brev. Rektorer letar efter kandidater som kan uppvisa utmärkta färdigheter i klassrumshantering och engagemang för sina elever. Du behöver ett starkt personligt brev som lärare för att övertyga dem om att du är rätt för jobbet. Detta gäller förstås särskilt om du har begränsad relevant arbetslivserfarenhet i ditt CV.

1. Tänk noga igenom vad du vill säga

Innan du börjar skriva är det bra att göra en kort lista över de viktigaste punkterna som du vill lyfta fram i ditt brev. Fundera på vilka färdigheter, utbildningar, arbetslivserfarenheter, akademiska meriter och andra prestationer du vill lyfta fram. Ordna detaljerna i en logisk ordning så att du får en klar uppfattning om vilken information du vill dela med dig av.

2. Visa upp dina viktigaste pedagogiska färdigheter

Genom att visa rätt kompetens kan rekryteraren eller HR-chefen snabbt se om du har de rätta egenskaperna för att undervisa, motivera och stödja elever och studenter i deras lärandeprocess.

Här är några viktiga färdigheter för en lärare:

 • Kommunikationsförmåga
 • Aktivt lyssnande
 • Konflikthantering
 • Samarbete
 • Observera
 • Empati
 • Tålamod
 • Konstruktiv feedback
 • Ledarskapsförmåga

3. Fokusera på dina resultat

Att lägga till prestationer och resultat är ett effektivt sätt att sticka ut med ditt personliga brev som lärare. Det ger mer sammanhang om dina framgångar och vad du kan uppnå inom en skola.

Några exempel på resultat för en lärare kan vara följande:

 • Hur många elever du undervisade i dina klasser.
 • Betyg och utvärderingar (andel elever med högsta betyg eller procentuella förbättringar).
 • Aktiviteter utanför skolan
 • Uppnåelse av mål

4. Matcha ditt personliga brev med platsannonsen

Ditt personliga brev ska stämma väl överens med de specifika jobbkrav som gäller för den skola du söker till. Därför är det viktigt att du läser igenom den lediga tjänsten noggrant. Det finns flera sätt att anpassa ditt personliga brev till den lediga tjänsten:

 • Undersök skolan: Nämn fakta om skolan som tilltalar dig. Eller säg att du blev imponerad av just det initiativ eller projekt inom skolan som du läste om. Förklara sedan varför detta tilltalar dig och hur du kan bidra till skolans framgång med dina kunskaper och färdigheter.
 • Använd platsannonsen: I platsannonsen står det ofta exakt vad skolan söker. Leta efter specifika färdigheter och ansvarsområden som du kan lyfta fram i ditt eget personliga brev.

5. Korrekturläsning

När du har skrivit klart ditt personliga brev till läraren ska du se till att läsa igenom det noggrant, inte bara en gång utan ett par gånger till. Om det behövs kan du använda ordbehandlare och verktyg på nätet för att kontrollera språk, stavning och grammatik.

Innan du skickar in ditt personliga brev, be en vän, familjemedlem eller kollega att läsa igenom det ytterligare en gång och be dem ge feedback. Det kan hjälpa dig att försäkra dig om att ditt personliga brev ser professionellt ut och att det inte finns några slarvfel.

Fallgropar att undvika som lärare

När du skriver ditt personliga brev som lärare finns det självklart vissa fallgropar som du bör undvika. Dessa är vanliga misstag:

 • Att vara för allmän: Ett vanligt misstag är att skriva ett brev som är för allmänt och inte specifikt för det jobb eller den skola som du söker till. Se till att du inkluderar detaljer som visar att du har fördjupat dig i skolan och dess kultur.
 • Att prata om elever: Det borde vara självklart att du aldrig ska nämna personuppgifter om dina studenter eller elever i ditt personliga brev. Använd alltid anonyma uppgifter.
 • Alltför långa brev: Ett för långt personligt brev gör att läsaren tappar fokus. Skriv därför kortfattat och nämn bara den mest relevanta informationen.

Slutsats

I det här inlägget har du fått ett bra exempel på ett personligt brev från en lärare. Vi har delat med oss av användbara skrivtips för att skriva ett imponerande personligt brev. Vi har också tittat på vanliga misstag som experter ofta stöter på.

Viktigast av allt är att du fokuserar ditt personliga brev på det specifika jobb du söker. Dessutom måste både ditt CV och ditt personliga brev imponera. En CV-mall kan hjälpa dig att göra just det.

Låt inte ditt drömjobb vänta längre

Ansök omedelbart och självsäkert med ett starkt personligt brev som har testats på fältet och uppfyller alla (oskrivna) regler för HR-chefer.

author avatar
Skriven av
Ronald Sterk
Som expert på arbetsmarknadskommunikation och HR tillför Ronald Sterk en rikedom av kunskap inom rekrytering, urval och att hitta sitt drömjobb. Hans djupa kunskap och erfarenhet av att skriva övertygande platsannonser, CV:n och personliga brev gör honom till en mycket värdefull källa för alla som vill sticka ut på arbetsmarknaden. Hans unika insikt i vad företag letar efter hos kandidater och hans förmåga att framhäva jobbsökandes unika egenskaper gör honom till en utmärkt resurs för att framgångsrikt hitta ett jobb.