Exempel på personligt brev Student

Studenter är extremt duktiga på att ta till sig ny information och lära sig nya ämnen och färdigheter. Ditt personliga brev bör återspegla dessa viktiga egenskaper och visa att du har stor anpassningsförmåga och ett stort mått av entusiasm. I den här guiden tittar vi på de bästa exemplen på personliga brev för studenter så att du kan översätta dina akademiska prestationer till en övertygande och professionell berättelse.

Skapa ditt personliga brev nu
CV-exempel Student

När du ansöker som student kommer HR-chefen först att titta på ditt CV. Om det imponerar kommer de att fortsätta till ditt personliga brev. Av den anledningen är det viktigt att du vet vad du behöver inkludera i ditt personliga brev som student för att imponera på potentiella arbetsgivare. Men kom ihåg att ditt CV är lika viktigt. Läs därför också vår guide till hur du skriver ett bra student-CV:

CV-exempel student
Ett perfekt student-CV är var allt börjar. Kolla in ett bra CV-exempel för studenter här.
Läs artikel

Hur skriver man ett personligt brev som student?

Som student är det viktigt att du i ditt personliga brev lyfter fram hur du genom din akademiska erfarenhet, extrajobb eller volontärarbete har utvecklat viktiga och relevanta färdigheter som matchar det specifika jobb du söker. Tänk på färdigheter såsom effektiv kommunikation, samarbetsförmåga eller problemlösningsförmåga. Dessutom är du som student vanligtvis en snabb inlärare. Så framhäv också din förmåga att snabbt anpassa dig till nya situationer och att ta till dig nya begrepp. Beskriv konkreta exempel på projekt eller aktiviteter under dina studier där du har visat initiativ eller utvecklat ledarskapsförmågor. Det ger arbetsgivaren en god inblick i ditt engagemang och din hängivenhet.

Se till att du lyfter fram den här typen av egenskaper och färdigheter i ditt personliga brev. På så sätt visar du att du är en stark kandidat som kan tillföra värde till företaget trots att du har liten arbetslivserfarenhet.

Exempel på personligt brev för studenter

En bra start på din jobbansökan börjar med ett skräddarsytt CV. För detta kan du använda något av våra CV-exempel och CV-mallar. När du har skapat ditt CV är det dags att skriva ett övertygande personligt brev. Här är ett exempel som du kan använda som inspiration:

Anna Andersson
Tulpanv 81
234 82, Grundsund
08-198 43 59
[email protected]

Erik Johansson
Janssen & Co Konsultverksamhet
Nybyvägen 22
928 29, Malmö

Bästa Erik Johansson,

Jag har alltid betraktat varje utmaning som en möjlighet att lära och växa. Denna livsinställning har präglat mig, även under mina studier i företagsekonomi. Min nyfikenhet och proaktiva attityd, tillsammans med mina organisatoriska färdigheter, driver mig att entusiastiskt söka möjligheten att använda min energi och kunskap på Janssen & Co Consultancy. Jag ser fram emot att tillämpa mitt kritiska tänkande och min analytiska förmåga inom er organisation.

Under mina studier i företagsekonomi utvecklade jag en stark grund i strategisk ledning och finansiell analys. Genom mitt engagemang i olika grupprojekt och studier lärde jag mig att tänka analytiskt och kritiskt och att snabbt omvandla komplex information till tydliga råd och rekommendationer. Detta ledde till att jag fick toppbetyg i mina ämnen Project Management och Business Strategy.

Min arbetslivserfarenhet som studentassistent vid Faculty of Economics & Business Administration bidrog till att ytterligare förbättra och utveckla min tidshantering och organisationsförmåga. Jag var ansvarig för att förbereda forskningsdata och samordna möten och evenemang, vilket lärde mig att hantera deadlines och prioritera på ett effektivt sätt. Detta resulterade i effektiv rapportering och framgångsrika evenemang.

Jag var också aktiv som ordförande i marknadsföringskommittén på studentkåren SCOPE, där jag organiserade marknadsföringskampanjer och samordnade evenemang. Denna roll stärkte mina ledaregenskaper och förmåga att effektivt samarbeta med människor inom olika team.

Med en passion för strategi och entreprenörskap ser jag fram emot möjligheten att tillämpa mina kunskap och energi på Janssen & Co Consultancy. Min ambition är att arbeta med projekt för att optimera affärsprocesser och hjälpa till att identifiera nya marknadssegment. Jag är övertygad om att min entusiasm och akademiska bakgrund kommer att vara ett värdefullt tillskott till ert team och er organisation.

Jag ser fram emot att diskutera vidare hur min bakgrund, energi och nya idéer kan vara till nytta för ert team och er organisation under ett personligt möte.

Med vänliga hälsningar,

Anna Andersson

Strukturen i ett personligt brev för studenter

Att skriva ett bra personligt brev som student kan vara en svår uppgift , särskilt när du försöker göra ett gott intryck med begränsad arbetslivserfarenhet. Ändå kan strukturen i ditt personliga brev spela en avgörande roll för att förmedla dina kvaliteter på ett bra sätt. Hur du som student strukturerar ditt personliga brev kan understryka din förmåga att kommunicera professionellt och visa uppmärksamhet på detaljer - två egenskaper som är särskilt relevanta för en potentiell arbetsgivare.

Här är de viktigaste komponenterna i ett personligt brev för studenter:

 1. Rubriken
 2. Hälsning
 3. Inledning
 4. Huvudtext eller "brödtext
 5. Avslutning
Letar du efter ett studentjobb och behöver hjälp med att ansöka? Vi kan hjälpa dig att skriva ett starkt personligt brev. Se våra exempel och mallar.

Rubriken i ditt personliga brev

Rubriken i ditt personliga brev bör innehålla dina egna kontaktuppgifter samt mottagarens namn och datum. Syftet är att visa vem du är och hur du kan kontaktas. Se till att alla dina uppgifter är korrekta. Använd också alltid en professionell e-postadress.

Anförandet i ett personligt brev

Hälsningen är den första meningen i ditt personliga brev där du hälsar på läsaren på ett vänligt men professionellt sätt. Se till att den ton du använder här matchar det företag du söker till. Om du till exempel söker jobb på en stor advokatbyrå kan det vara bättre att använda "Bästa + förnamn och efternamn". Om du däremot söker jobb på ett ungt, hippt startup-företag kan du ofta vara mer informell och börja med "Hej + förnamn och efternamn".

Försök alltid att tilltala rekryteraren eller HR-chefen med namn. Det skapar en personlig kontakt.

Om du inte vet namnet kan du alltid ringa företaget kort och fråga vem du ska adressera ditt personliga brev till. Detta visar direkt att du inte är rädd för att ta initiativ och att du är noggrann i ditt tillvägagångssätt.

Introduktion till det personliga brevet

Det första stycket du skriver i ditt personliga brev som student är din första chans att göra ett gott intryck. Syftet med inledningen är att göra läsaren intresserad och nyfiken på resten av ditt brev. Detta gör du genom att ge en kort översikt över dina kvalifikationer och uttrycka ditt intresse för tjänsten. Visa direkt varför du är en lämplig kandidat och varför dina kvaliteter och kompetenser matchar behoven hos det företag du söker till.

Se till att du inleder ditt brev på ett bra sätt med en kraftfull öppningsmening. Kom ihåg att ditt mål är att fånga läsarens intresse.

Rätt
Jag har alltid betraktat varje utmaning som en möjlighet att lära och växa. Denna livsinställning har präglat mig, även under mina studier i företagsekonomi.
Fel
Jag hittade er jobbannons på ### och är mycket lämplig för den här tjänsten.

Mellersta avsnittet

I de mellersta två till tre styckena kan du skriva lite om dina färdigheter, erfarenheter och passion för jobbet. Här är det viktigt att du försöker matcha dessa så nära som möjligt med den specifika lediga tjänsten du söker. Visa vilka relevanta akademiska prestationer du har gjort som gör dig till en idealisk kandidat.

Kom ihåg att ditt brev är ett tillägg till ditt CV, och därför inte en upprepning. Berätta din unika historia och hur din unika bakgrund och dina erfarenheter har bidragit till din professionella utveckling. Visa hur utmaningar och lärorika ögonblick har tagit dig dit du är idag och hur dessa erfarenheter har format dig till den perfekta kandidaten för jobbet.

Som student kan det vara till stor hjälp att prata om relevanta praktikplatser eller fritidsaktiviteter som matchar jobbkraven.

Avslutning

Det avslutande stycket i ditt personliga brev är din sista chans att göra ett bestående intryck på den potentiella arbetsgivaren. Här uttrycker du återigen ditt intresse för tjänsten och anger att du skulle vilja komma och förklara dina idéer och din motivation i en personlig intervju.

Syftet är att ge en mycket kort sammanfattning av dina styrkor och uppmuntra arbetsgivaren att kontakta dig för en intervju.

För en student är det viktigt att din avslutning är vänlig, professionell men självsäker.

Skrivtips för ditt personliga brev som student

Följ tipsen nedan för att ytterligare optimera ditt personliga brev som student:

 • Skriv om relevanta aktiviteter vid sidan av dina studier. Speciellt som student har du ofta inte så mycket relevant arbetslivserfarenhet. Därför bör dina erfarenheter komma från andra källor. Om du till exempel har varit medlem i en studentförening har du också skaffat dig viktiga färdigheter och erfarenheter där som med stor sannolikhet är relevanta för det jobb du söker. Berätta om de färdigheter och erfarenheter du har skaffat dig och hur de kan vara till nytta i ditt nya jobb.
 • Fokusera på överförbara färdigheter. Även utan relevant arbetslivserfarenhet har du förmodligen överförbara färdigheter som kommer att vara en fördel i vilken position som helst. Tänk på förmågan att arbeta bra tillsammans, kommunicera eller lösa problem. I ditt personliga brev kan du skriva om tidigare erfarenheter som belyser dessa färdigheter och egenskaper.
 • Skriv ett unikt brev för varje jobbansökan. Naturligtvis kan det vara frestande att använda samma personliga brev för varje tjänst du söker. Men HR-chefer kommer att känna igen ett generiskt personligt brev direkt. Gör ordentlig research om tjänsten och företaget och se till att ditt personliga brev matchar det perfekt. Lyft fram viktiga erfarenheter och färdigheter som är relevanta för tjänsten.
 • En tydlig struktur. Se till att både ditt CV och ditt personliga brev har en tydlig struktur och ett enhetligt format. Bra CV-mallar och mallar för personliga brev kan vara till stor hjälp i det här avseendet och spara mycket tid.
 • Be om feedback. Som student har du liten erfarenhet av att skriva personliga brev. Be därför om råd och feedback på ditt brev från familj och vänner som har gjort detta tidigare. De kan ge dig konkreta tips på hur du kan förbättra ditt brev.
 • Ge konkreta exempel. Ge konkreta exempel på dina akademiska prestationer, volontärarbete, projekt eller andra erfarenheter som du har arbetat med.

Misstag att undvika i ett personligt brev som student

Det här är vanliga misstag som du bör undvika som student:

 • Använda standardfraser och standardtexter. Speciellt som student behöver du vara originell och unik. Du söker ibland jobb där du möter stor konkurrens från personer som redan har flera års arbetslivserfarenhet.
 • Långdraget personligt brev. Ett bra brev är max en sida (300 - 400 ord). Det ska vara kort, övertygande och "to the point". Rekryterare kommer verkligen inte att läsa varje brev noggrant, så du har inte mycket tid på dig att göra intryck.
 • Upprepa ditt CV. Ditt brev ska komplettera ditt CV. Använd ditt brev för att berätta din unika historia.
 • Stavfel. Se alltid till att du läser igenom ditt personliga brev noggrant. Stavfel och grammatiska fel kan ge ett dåligt intryck och få dig att framstå som slarvig, vilket inte är en fördel i något jobb.
Naturligtvis kan du bli avvisad de första gångerna. Försök att lära dig av dina erfarenheter och be om uppriktig feedback från de företag du söker jobb hos. Använd feedbacken för att bli ännu starkare och vidareutveckla dig själv som yrkesmänniska.

Slutsats

I den här artikeln har du fått en inblick i hur man skriver ett starkt och övertygande personligt brev som student eller nyutexaminerad. Särskilt om du har liten arbetslivserfarenhet är det viktigt att se över vilka erfarenheter och färdigheter som är relevanta att lyfta fram i varje jobbansökan. Implementera våra tips i ditt eget personliga brev och undvik de vanligaste misstagen för att göra ett bra första intryck.

Låt inte ditt drömjobb vänta längre

Ansök omedelbart och självsäkert med ett starkt personligt brev som har testats på fältet och uppfyller alla (oskrivna) regler för HR-chefer.

author avatar
Skriven av
Ronald Sterk
Som expert på arbetsmarknadskommunikation och HR tillför Ronald Sterk en rikedom av kunskap inom rekrytering, urval och att hitta sitt drömjobb. Hans djupa kunskap och erfarenhet av att skriva övertygande platsannonser, CV:n och personliga brev gör honom till en mycket värdefull källa för alla som vill sticka ut på arbetsmarknaden. Hans unika insikt i vad företag letar efter hos kandidater och hans förmåga att framhäva jobbsökandes unika egenskaper gör honom till en utmärkt resurs för att framgångsrikt hitta ett jobb.