Exempel på personligt brev sjuksköterska

Som sjuksköterska spelar du en mycket viktig roll i samhället. Du är en oumbärlig länk i människors dagliga vård. För att få ett jobb som sjuksköterska måste du i ditt brev visa att du har rätt kompetens och att du brinner för att vårda människor på bästa möjliga sätt. I den här artikeln visar vi dig hur du förmedlar den här informationen på ett effektivt sätt med ett professionellt personligt brev för sjuksköterskor.

Skapa ditt personliga brev nu
CV-exempel Sjuksköterska

Hur skriver man ett personligt brev för sjuksköterska?

Som sjuksköterska är det viktigt att ge vård av hög kvalitet. För att göra detta utför du en mängd olika uppgifter, inklusive att:

 • Samordna, övervaka och förbättra patientvården.
 • Ansvara för sårvård och administration av mediciner.
 • Övervaka vitala funktioner.
 • Bistå läkare med diagnostik och behandlingar.
 • Samarbeta med andra vårdgivare.
 • Utföra medicinska procedurer, till exempel blodprovstagning och blodtrycksmätning.
 • Informera och stödja patienter och anhöriga.

För att kunna utföra dessa uppgifter på ett bra sätt behöver du ha stor empati. Du måste kunna kommunicera effektivt med patienter, familjer och kollegor. Du måste vara lösningsorienterad och kunna arbeta under högt tryck samtidigt som du bibehåller ett lugn och fokus.

I ditt personliga brev för en sjukskötersketjänst är det viktigt att du tydligt framhäver dessa egenskaper och kompetenser. Visa hur ditt engagemang och din kunskap bidrar till att dina patienter mår bra.

Personligt brev för sjuksköterska - exempel

En bra start på din jobbansökan börjar med ett anpassat CV. För detta kan du använda ett av våra CV-exempel. Självklart kan du också ta en titt på vårt CV-exempel för sjuksköterskor. När du har skapat ditt CV är det dags att skriva ett övertygande personligt brev. Här är ett exempel som du kan använda som inspiration:

Sofia Lindström
Sveavägen 20
752 08, Forsheda
070 - 543 21 98
[email protected]

Johan Eriksson
Atrium Vårdcentral
Kungsportsavenyn 4
745 56, Nossebro

Bästa Johan Eriksson,

Med enorm medkänsla, expertkunskap och en stor förmåga att agera snabbt i utmanande situationer är det alltid mitt mål som sjuksköterska att ha en positiv inverkan på mina patienters liv. Varje patient förtjänar vård som inte bara är sakkunnig, utan också levereras med empati och respekt. Med denna vision i kombination med min erfarenhet inom hälso- och sjukvården strävar jag efter att positivt bidra till ert vårdteam.

Jag har lång erfarenhet av alla viktiga vårduppgifter för att kunna ge mina patienter den bästa omsorgen. Detta inkluderar sårvård, administrering av mediciner, övervakning av vitala tecken och stöd till läkare i behandlingar. Med min förmåga att snabbt anpassa mig i hektiska arbetsmiljöer och min djupgående kliniska expertis kan jag prioritera, vilket gör att jag kan ge patienterna den vård de behöver, även under hög arbetsbelastning.

Utöver mina kliniska färdigheter värdesätter jag kommunikation med patienter och deras familjer. Jag ser till att de känner sig hörda och förstådda, vilket skapar en trygg miljö för deras återhämtning. Min empatiska förmåga gör att jag kan bygga goda relationer med patienterna och deras familjer, vilket underlättar den övergripande återhämtningsprocessen.

Jag samarbetar regelbundet med läkare och andra vårdgivare för att samordna vårdplaner och dela relevant och viktig information för att säkerställa bästa möjliga vård för patienterna. Detta resulterar inte bara i en snabbare återhämtning utan också i en högre grad av patientnöjdhet.

Slutligen strävar jag alltid efter att investera i min professionella utveckling för att hålla mig à jour med den senaste utvecklingen inom sjukvården. Därför deltar jag fortfarande regelbundet i kurser och utbildningar för att ytterligare vässa min kunskap och kompetens.

Jag skulle gärna diskutera vidare i ett personligt samtal hur min erfarenhet och mitt engagemang kan bidra till framgången för er vårdinrättning och till patienternas välbefinnande.

Med vänliga hälsningar,

Sofia Lindström

Bra struktur på ditt personliga brev för en sjukskötersketjänst

Att skriva ett personligt brev för en tjänst som sjuksköterska kräver en bra och genomtänkt struktur. Se till att ditt personliga brev innehåller följande avsnitt:

Rubrik

 • Ange tydligt dina egna kontaktuppgifter; namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Inkludera namn på mottagare och organisation.

Hälsning

 • Personifiera din hälsning genom att rikta den till den relevanta kontaktpersonen inom den vårdorganisation som du ansöker till.
 • Om namnet på kontaktpersonen är tillgängligt, använd det för att skapa en personlig känsla. Annars håll det allmänt.

Introduktion

 • Presentera dig själv tydligt och förklara varför du ansöker.
 • Öppna med ett originellt och unikt första stycke för att få läsarens uppmärksamhet.
 • Syftet med inledningen är att göra läsaren intresserad och nyfiken på resten av ditt brev. Skriv en övertygande första mening.
 • Berätta om dina personliga ambitioner, passioner och erfarenheter och försök koppla dem till den vårdinrättning du söker till.

Huvudtext

 • Använd de två till tre följande styckena för att klargöra varför just du är lämplig för tjänsten.
 • Visa att dina tidigare erfarenheter stämmer väl överens med arbetsgivarens förväntningar.
 • Beskriv tydligt de relevanta kvalifikationer, erfarenheter, kompetenser och färdigheter som motsvarar de specifika jobbkraven för den lediga tjänsten du söker.
 • Om det är lämpligt, ge konkreta exempel på tidigare erfarenheter och deras positiva inverkan på patienternas välbefinnande.
 • Berätta om dina mål och ambitioner inom den organisation du ansöker till och belys det värde du kan tillföra.

Slutgiltigt stycke

 • Det sista stycket förenar de enskilda styckena i ditt personliga brev.
 • I det sista stycket anger du din önskan att komma och diskutera din motivation och entusiasm i en personlig intervju. Din ton här bör vara professionell och artig.

Genom att följa detta format kan du enkelt skapa ett engagerande personligt brev som gör ett gott första intryck och väcker rekryterarens nyfikenhet.

Om du inte har någon erfarenhet som sjuksköterska är det extra viktigt att skriva ett övertygande personligt brev. Förklara tydligt vilka egenskaper du besitter som är perfekta för tjänsten. Tänk på tålamod, uppmärksamhet på detaljer, vänlig attityd och din flexibilitet. Dessutom bör du nämna erfarenheter som du har fått under din utbildning och praktikperioder.

Tips för ditt personliga brev

 • Anpassa ditt personliga brev: Varje vårdinrättning kan ha unika krav och förväntningar för sjuksköterskor. Anpassa därför ditt personliga brev (och ditt CV) till de specifika kraven för varje tjänst du söker.
 • Demonstrera medkänsla och empati: Utöver dina kliniska färdigheter är förmågan att erbjuda stöd och empati till patienter avgörande för rollen som sjuksköterska. Se till att dessa egenskaper lyser igenom i ditt personliga brev.

Fallgropar att undvika:

 • Skriv korta meningar: Framför allt ska du inte vara för långrandig i ditt personliga brev. Rekryterare läser igenom ditt brev mycket snabbt, så se till att snabbt och tydligt framställa varför du är en lämplig kandidat.
 • Lämplig design: Se till att utformningen av ditt CV och ditt personliga brev matchar varandra. Om det behövs kan du använda en mall för personligt brev för detta ändamål.
 • Riktig struktur: Som sjuksköterska måste du ha ett stort sinne för detaljer och inte förbise något. En rörig struktur kan minska förtroendet för dina kompetenser.
 • Stavfel: När du arbetar som sjuksköterska måste du kunna kommunicera på ett effektivt sätt. Ditt personliga brev bör naturligtvis också följa detta. Dåligt språk med stavfel kan få dig att framstå som slarvig.

Slutsats

I denna artikel har du fått läsa ett bra exempel på ett personligt brev för en sjuksköterska och vi har gett dig vägledning för att skapa en övertygande ansökan. Använd gärna en matchande CV-mall för att ytterligare förbättra dina chanser att landa ditt drömjobb.

Låt inte ditt drömjobb vänta längre

Ansök omedelbart och självsäkert med ett starkt personligt brev som har testats på fältet och uppfyller alla (oskrivna) regler för HR-chefer.

author avatar
Skriven av
Ronald Sterk
Som expert på arbetsmarknadskommunikation och HR tillför Ronald Sterk en rikedom av kunskap inom rekrytering, urval och att hitta sitt drömjobb. Hans djupa kunskap och erfarenhet av att skriva övertygande platsannonser, CV:n och personliga brev gör honom till en mycket värdefull källa för alla som vill sticka ut på arbetsmarknaden. Hans unika insikt i vad företag letar efter hos kandidater och hans förmåga att framhäva jobbsökandes unika egenskaper gör honom till en utmärkt resurs för att framgångsrikt hitta ett jobb.