Exempel på personligt brev praktik

Behöver du ett bra exempel på ett personligt brev för din praktikplats? Eftersom du söker en praktik har du förmodligen inte så mycket erfarenhet av att skriva personliga brev än. I den här artikeln förklarar vi vad du bör inkludera i ditt brev, det bästa sättet att konstruera det och vad du bör ta hänsyn till. Vi visar också ett exempel på ett personligt brev som du kan kopiera och anpassa till din egen situation.

Skapa ditt personliga brev nu
CV-exempel Praktik

Personligt brev för en praktikplats: fokus på kompetenser

Ett personligt brev för en student eller praktikplats skiljer sig från ett brev som du skriver för ett jobb. När du söker en praktikplats har du ofta bara teoretisk kunskap, men ingen relevant arbetslivserfarenhet ännu. Detta gör det ibland extra svårt att skriva ett bra och övertygande brev. Men det är sant att ingen har den där relevanta arbetslivserfarenheten. Alla som söker jobb befinner sig på ungefär samma nivå.

När du skriver ett personligt brev för en praktik är det viktigt att fokusera mer på de färdigheter och kompetenser som behövs för att göra jobbet bra. Förklara varför du är motiverad att börja på just det företag som du söker till.

Hur skriver man ett personligt brev för en praktikplats?

När du som sökande ska skriva ett personligt brev för en praktikplats är det viktigt att du skriver om din motivation, dina relevanta färdigheter och din vilja att lära dig. Förklara varifrån ditt intresse för just den här branschen, befattningen eller företaget kommer och hur den här praktikplatsen passar ihop med vad du fortfarande vill uppnå i din karriär.

Nämn specifika kompetenser som behövs för tjänsten och som du har lärt dig och utvecklat under dina studier eller genom tidigare erfarenheter. Försök att ge exempel på projekt under dina studier som visar på viktiga färdigheter som problemlösning, lagarbete och kommunikationsförmåga. Detta visar att du inte bara förstår teorin utan också kan tillämpa den i praktiken.

Exempel på personligt brev för en praktikplats

Vi har inkluderat ett exempel på ett personligt brev för en praktikplats nedan.

Maria Karlsson
Norra Kyrkogatan 3
678 90, Lund
076 - 234 56 78
[email protected]

Anders Pettersson
Vasagatan 18
789 01, Örebro

Bästa Anders Pettersson,

Som student inom kommunikationsvetenskap har jag utvecklat ett djupt intresse för effektiv och strategisk kommunikation. Denna praktikplats erbjuder ett perfekt tillfälle att tillämpa mina teoretiska kunskaper i en praktisk miljö, samtidigt som jag bidrar till er organisations mål.

En av höjdpunkterna under min studietid var att leda ett projekt som syftade till att öka studenternas engagemang genom sociala medier för vår fakultet. Tillsammans med tre andra studenter ansvarade jag för att ta fram en innehållsstrategi. Under projektet lärde jag mig vikten av att anpassa kommunikationen till specifika målgrupper och att analysera engagemangsdata för att optimera våra strategier. Resultatet blev en 25% ökning av studenternas aktiva engagemang.

Under min studietid specialiserade jag mig på digital kommunikation och att utveckla effektiva kommunikationsstrategier. Jag lärde mig hur viktigt det är med tydlig och målinriktad kommunikation för att en organisation ska lyckas.

Jag är mycket motiverad att bidra till er organisation och ser fram emot att få möjlighet att förklara min passion ytterligare i en personlig intervju.

Med vänliga hälsningar,

Maria Karlsson

Låt oss titta på ett annat exempel på personligt brev. I det här brevet ska du vara särskilt uppmärksam på den formella tonen. Anpassa den utifrån vilken tjänst och vilket företag du söker till. En formell ton passar klassiska, affärsmässiga företag.

Kära Johan Nilsson,

Det är med stor entusiasm som jag skickar min ansökan till praktikplatsen på BWG Accountants till dig. Som student i företagsekonomi söker jag en möjlighet att tillämpa mina akademiska kunskaper i praktiken i en dynamisk och utmanande arbetsmiljö.

Under mina studier har jag studerat olika aspekter av finans, inklusive investeringsstrategier, riskhantering och finansiell rapportering. Mina studier har gett mig en solid grund i både teoretiska och praktiska aspekter av finansiell förvaltning, som jag är angelägen om att tillämpa för att stödja BWG Accountants i att analysera finansiell data och optimera finansiella processer.

Jag har ytterligare utvecklat mina färdigheter genom min roll som kassör för en studentkår, där jag hade ansvaret för att hantera hela budgeten. Denna erfarenhet stärkte mina förmågor att noggrant spåra finansiella transaktioner och ta fram månadsrapporter. Den lärde mig också att kommunicera effektivt med styrelseledamöter, externa parter som leverantörer och sponsorer samt föreningens medlemmar om ekonomiska frågor och beslut.

Jag är särskilt intresserad av ert praktikprogram eftersom BWG Accountants är känt för att erbjuda praktisk erfarenhet inom olika aspekter av finansiella tjänster. Jag är övertygad om att en praktikplats hos er inte bara kommer att ge värdefull praktisk erfarenhet utan också ge mig möjlighet att bidra till ert team och er organisation.

Jag ser fram emot att diskutera hur jag kan bidra till framgången för ert finansteam. Jag kan nås på 0418 - 503 41 72 eller [email protected] för en personlig intervju.

Med vänliga hälsningar,

Karin Gustafsson

Ett bra personligt brev för en praktik ska övertyga arbetsgivaren om att du har de färdigheter, den motivation och den uthållighet som krävs för att göra ett bra jobb.

När du skriver ditt personliga brev är det viktigt att betona följande aspekter:

 1. Skriv om det jobb du söker.
 2. Lyft fram relevanta projekt eller ämnen som du har deltagit i och vad du har lärt dig där.
 3. Lägg till relevanta färdigheter och kompetenser.
 4. Berätta varför du är perfekt för praktikplatsen.
 5. Skriv om dina mål och ambitioner. Vad kommer du att bidra med?

Bra struktur för ditt personliga brev

Det här är beståndsdelarna i ett bra personligt brev:

 • Hälsning: Inkludera formella uppgifter om dig själv och om den person som ska läsa ditt brev. Se till att du adresserar det direkt till den relevanta personen.
 • Öppningsmening: En stark öppningsmening hjälper till att göra läsaren intresserad. Det är den första meningen som kommer att läsas. Så se till att du gör ett gott intryck direkt.
 • Introduktion: Fortsätt med en kraftfull inledning. Varför tilltalar just det här jobbet dig? Ge en kort översikt över dina mest relevanta kvalifikationer och berätta vad du är specialiserad på.
 • Huvudtext: Det mellersta avsnittet är det viktigaste. I 2-3 stycken ska du berätta om dina motiv för praktiken, inklusive dina relevanta erfarenheter, färdigheter och kompetenser.
 • Slutsats: I det sista stycket kan du berätta varför just den här praktikplatsen tilltalar dig och vad du vill uppnå under din praktikperiod. Avsluta med att säga att du gärna vill komma på en personlig intervju för att ytterligare förklara din motivation.

Tips för ditt personliga brev för praktikplatsen

Att skriva ett bra personligt brev till din praktikplats är ett tufft jobb för många. Av den anledningen har vi sammanställt några tips nedan som du kan implementera för att stärka ditt brev:

 • God struktur: Använd en strukturerad och tydlig layout. Se till att mallen för ditt personliga brev matchar designen på ditt CV.
 • En sida: Skriv kort och kärnfullt. Var kortfattad och läs igenom ditt brev noga innan du skickar det.
 • Nämn resultat: Skriv något om vad du har uppnått under dina studier. På så sätt blir det konkret vad ditt mervärde är.

Det finns också några vanliga misstag att se upp med:

 • Generiskt brev: Anpassa brevet till varje specifik praktikplats och jobbkrav.
 • Orelevant information: Varje mening du lägger till ska vara relevant.
 • Brist på efterforskning: Gör tillräckligt med efterforskningar om företaget, dess kultur och de människor som arbetar där.
 • Överdrifter: Du kan sälja in dig själv, men var realistisk.
 • Saknad entusiasm: Se till att du framstår som seriös och entusiastisk. Skriv inte "tråkiga" beskrivningar utan gör det intressant att läsa.
Naturligtvis behöver du ett övertygande personligt brev. Men visste du att ditt CV ofta läses först? Om det gör ett tillräckligt bra intryck och väcker intresse kommer rekryteraren att börja läsa ditt brev. Så kolla in vårt exempel på CV för praktik och använd en bra CV-mall för att imponera på din arbetsgivare och säkra en bra praktikplats.

Slutsats

Om du vill praktisera på ett företag behöver du ett övertygande personligt brev. Det är viktigt att visa att både dina yrkeskunskaper och personliga egenskaper och attribut passar bra för företaget och tjänsten. Om det behövs kan du kolla in resten av våra CV-exempel för att lära dig hur du skriver ett övertygande CV.

Låt inte ditt drömjobb vänta längre

Ansök omedelbart och självsäkert med ett starkt personligt brev som har testats på fältet och uppfyller alla (oskrivna) regler för HR-chefer.

author avatar
Skriven av
Ronald Sterk
Som expert på arbetsmarknadskommunikation och HR tillför Ronald Sterk en rikedom av kunskap inom rekrytering, urval och att hitta sitt drömjobb. Hans djupa kunskap och erfarenhet av att skriva övertygande platsannonser, CV:n och personliga brev gör honom till en mycket värdefull källa för alla som vill sticka ut på arbetsmarknaden. Hans unika insikt i vad företag letar efter hos kandidater och hans förmåga att framhäva jobbsökandes unika egenskaper gör honom till en utmärkt resurs för att framgångsrikt hitta ett jobb.