Att söka jobb med ett anonymt CV: det anonyma CV:t förklarat

Author Joost Buitenhof
Skriven av: Joost Buitenhof
Author Miranda Adriaanse
Redigerad av: Miranda Adriaanse
Att söka jobb med ett anonymt CV: det anonyma CV:t förklarat

Anonyma CV:n blir alltmer populära i Europa. Det är ett sätt att förhindra diskriminering baserad på kön, ursprung, ålder eller andra icke-arbetsrelaterade egenskaper under rekryteringsprocessen. Genom att ta bort dessa känsliga uppgifter från CV:t hoppas arbetssökande att de kommer att behandlas lika och ha större chans att få ett jobb eller en intervju. I den här artikeln tittar vi på konceptet med anonyma CV:n, vi visar hur man gör ett och vi delar med oss av om det verkligen fungerar.

Vad exakt är ett anonymt CV?

Ett anonymt CV är en typ av CV där känsliga uppgifter inte nämns. Uppgifter som kön, ålder eller ursprung utelämnas. Dessa är uppgifter som i princip inte säger något om en persons kvalifikationer. Endast relevant information, såsom arbetslivserfarenhet och utbildning, är inkluderat i CV:t.

Syftet med ett anonymt CV är att förhindra diskriminering baserat på faktorer som kön eller ålder under rekryteringsprocessen. Det gör det möjligt för en rekryterare eller HR-chef att välja rätt kandidat utan någon form av fördomar eller diskriminering.

Genom att utelämna icke-arbetsrelaterad information i CV:t skapas en mer rättvis urvalsprocess som borde ge varje arbetssökande lika stora chanser. Kandidaten bedöms endast utifrån sin erfarenhet, utbildning och färdigheter inom ett visst område.

Hur man skriver ett cv
Öka dina chanser till drömjobbet. Lär dig att imponera på rekryterare med ett CV som sticker ut – enkelt och effektivt!
Läs artikel

Hur många företag använder anonyma CV:n?

Även om användningen av anonyma CV:n ökar, är det fortfarande få företag som verkligen använder dem. Många bemanningsföretag anonymiserar dock sina kandidaters CV:n. Effekten av anonyma CV:n har mätts genom flera studier. Dessa visar att användningen av ett sådant CV kan motverka diskriminering i rekryteringsprocessen.

Diskriminering av kandidater under rekryteringsförfarandet

I Diskrimineringslagen framgår det att det är förbjudet att diskrimineras på grund av trosuppfattning, livsåskådning, politisk åskådning, etnicitet, kön, sexuell läggning och civilstånd. Det förekommer dock fortfarande ofta att arbetssökande (medvetet eller omedvetet) avvisas på grund av någon av dessa egenskaper. Av denna anledning kan ett anonymt CV och anonym ansökan vara ett sätt för att motverka detta ytterligare.

Hur gör man ett anonymt CV?

Att göra ett anonymt CV skiljer sig lyckligtvis inte så mycket från att skapa ett "normalt" CV. Tänk på följande faktorer när du skapar ett anonymt CV:

 • Personuppgifter. I ett traditionellt CV anger du alltid dina personuppgifter, såsom ditt fullständiga namn, adress, födelsedatum, etc. I ett anonymt CV utelämnar du alla dessa uppgifter. En potentiell arbetsgivare måste ändå kunna kontakta dig för att bjuda in dig till en intervju. Ange därför endast ditt telefonnummer och e-postadress.
 • Den tjänst du söker. Även om du bör försöka undvika all personlig information, måste vissa uppgifter ändå inkluderas. Den tjänst du söker till är ett exempel på detta. Ta med detta i ditt CV.
 • Ange inte datum i ditt CV. Eftersom du kan ta reda på hur gammal någon är baserat på start- och slutdatum för (bland annat) arbetslivserfarenhet och utbildning, utelämnas också denna information i ett anonymt CV.

Anonyma CV:n är inte den perfekta lösningen

Att implementera anonym rekrytering i företag är inte alltid så enkelt. För tillfället är det så att med ett anonymt CV tas endast personlig information bort från CV:t. Sedan ansöker arbetssökande med detta CV. När de bjuds in till en intervju kan diskriminering fortfarande ske, eftersom det då blir tydligt att se hur gammal någon är och vad hans eller hennes ursprung är. Men det kan ändå hjälpa till att få fler intervjuer. Det är fortfarande oklart om det verkligen ger det önskade resultatet eller inte.

Anonyma CV:n i praktiken; fungerar det?

Ikea var ett av de första stora företagen som implementerade anonyma CV:n i urvalsprocessen. År 2018 inledde de ett pilotprojekt i bland annat Madrid.

De första resultaten var mycket positiva. Efter att ha valt ut 18 personer via anonyma CV:n, klarade 15 av dem intervju- och urvalsprocessen. Mer än 80 % anställdes i företaget efter att de valts ut utan att rekryteraren var medveten om deras ålder, kön, utseende etc. Det ger alltså gott hopp för framtiden.

Fördelarna med ett anonymt CV

Att ansöka med anonyma CV:n har följande fördelar:

 1. Du behandlas lika under den första ansökan. Urvalet baseras enbart på kvalifikationer, färdigheter och erfarenhet.
 2. Ingen åldersdiskriminering är möjlig. Särskilt för äldre arbetstagare kan detta vara till en stor fördel.
 3. Utseende spelar ingen roll. Även om kandidatens utseende inte annors heller bör spela någon roll, är det tyvärr bevisat att 'attraktiva' sökande har större chans att få ett jobb.
 4. Mer jämlikhet på arbetsplatsen. Eftersom företaget fokuserar mer på kvaliteter och kompetenser när de anställer personal, ökar chansen för mångfald och inkludering i teamet. Detta kan leda till en starkare organisation och företagskultur.

Nackdelarna med anonym rekrytering

Trots att anonyma CV:n ger gott hopp om en rättvis urvalsprocess och lika behandling, finns det också kritiker som är mindre övertygade. Några nackdelar som ofta nämns är bland annat:

 1. Diskriminering sker senare i rekryteringsprocessen.
 2. Det är svårt att göra ett helt anonymt CV. Till exempel kan de språk någon talar vara en god indikator på hans eller hennes nationalitet. Mängden arbetslivserfarenhet kan också vara en indikator på den sökandens ålder.
 3. Anonym rekrytering kan göra det svårare att bedöma hur väl en kandidat passar in i företagskulturen.
 4. Eftersom fokus flyttas starkt till färdigheter och erfarenhet, kan det hända att andra viktiga aspekter (som ledarskap och kreativitet) förblir ouppmärksammade.

Slutsats

För närvarande är det fortfarande få företag som använder anonyma CV:n i rekryteringsprocessen. Det måste anges på webbplatsen eller i jobbannonsen att detta är en möjlighet. Endast då kan du göra ett anonymt CV. I övriga fall kan du tyvärr inte undanslippa att hamna göra ett standard-CV med dina personuppgifter, ett foto och datum för de olika delarna.

Skapa ett Perfekt CV i 3 steg

Överträffa konkurrensen med ett perfekt CV. Upptäck tips från verkliga karriärexperter och öka dina chanser att få ett jobb.

author avatar
Skriven av
Joost Buitenhof
Joost började sin karriär inom rekrytering redan under sina studier i företagsekonomi med ett deltidsjobb som rekryterare. Han tyckte om detta så mycket att han efter sin examen började arbeta heltid som rekryterare på en stor rekryteringsbyrå. Till slut avancerade Joost till 'Rekryteringschef'. Med tiden växte hans lust för nya utmaningar. Han använder nu sin expertis inom HR och rekrytering för att skriva och granska texter, en spännande ny riktning i sin yrkeskarriär.