Framhäva dina starka sidor i ditt CV: visa vad du är värd

Author Joost Buitenhof
Skriven av: Joost Buitenhof
Framhäva dina starka sidor i ditt CV: visa vad du är värd

Vilka starka sidor bör du betona i ditt CV? Ska du visa uthållighet, självständighet eller driv i ditt CV? Arbetsmarknaden blir allt mer konkurrensutsatt, och därför måste du sticka ut för arbetsgivare för att få en anställningsintervju. Att nämna starka sidor i ditt CV kan hjälpa dig att skilja dig från andra kandidater. I den här artikeln tittar vi på goda exempel och hur du effektivt inkluderar dem i ditt CV.

Vad är starka sidor i ett CV?

Starka sidor är ofta naturliga egenskaper som du besitter och som gör dig unik som individ. Det är karaktärsdrag som du bär med dig och som inte är lätta att lära sig. Du kan till exempel ha färdigheten att skriva bra reklamtexter eller designa vackra logotyper, medan den starka sidan som hör till dessa färdigheter är "kreativitet". Du föds med det.

Starka sidor i ditt CV kan visa hur du utmärker dig i ditt arbete. Det är talanger som låter dig överträffa förväntningarna.

36 exempel på starka sidor att inkludera i ditt CV

Framhäv särskilt de starka sidor som passar bra och är relevanta för den sökta tjänsten. Som projektledare är det klokt att betona organisatoriska färdigheter. Som programmerare behöver du inte nödvändigtvis ange att du är kreativ.

Här är 36 exempel på de bästa starka sidorna att inkludera i ditt CV:

 1. Detaljorienterad
 2. Multitasking
 3. Driv
 4. Analytisk
 5. Ledarskap
 6. Målinriktad
 7. Kommunikation
 8. Självsäkerhet
 9. Entreprenöriell
 10. Samarbetsvillig
 11. Resultatorienterad
 12. Interpersonella färdigheter
 13. Flexibel
 14. Lösningsorienterad
 15. Ärlig, integritet
 16. Stark organisatör
 17. Kritisk
 18. Beslutsam
 19. Logiskt tänkande
 20. Autentisk
 21. Kundinriktad
 22. Strategiskt tänkande
 23. Lyssnande
 24. Kreativ
 25. Arbetsmoral
 26. Övertygelsekraft
 27. Anpassningsförmåga
 28. Innovativ
 29. Presentation
 30. Tålamod
 31. Mångsidig
 32. Noggrann
 33. Stresshantering
 34. Arbeta under press
 35. Pålitlighet
 36. Emotionell intelligens

Hur inkluderar du starka sidor i ditt CV?

Vilka starka sidor du till sist bör inkludera i ditt CV kommer att bero på företaget och den position du söker. Här är stegen för att inkludera starka sidor i ditt CV:

1. Identifiera dina egna starka sidor

Det första steget är att självkritiskt granska dig själv. Reflektera över dina egna styrkor och svagheter. Titta också noggrant på dina egna erfarenheter, färdigheter och kunskaper. Vad är du bra på? Om du skulle be någon att beskriva dig, vad skulle de säga då? Fråga en vän eller familjemedlem. Det är stor chans att det kommer fram några unika egenskaper som kommer att vara till nytta i ditt CV.

2. Välj de rätta starka sidorna att inkludera i ditt CV

Baserat på steg 1 kan du nu skapa en lista över de viktigaste färdigheterna och egenskaperna. Nu är det viktigt att tänka på vilka av dessa som är värda att lägga till i ditt CV. Du måste noggrant läsa igenom jobbannonsen. Försök att förstå jobbkraven väl. Vilken typ av person söker företaget specifikt? Vad värderar de högt? Använd jobbannonsen som en guide för att bestämma vilka kvalifikationer du behöver inkludera som kandidat.

Slutligen måste du välja de mest relevanta starka sidorna som krävs för den sökta tjänsten. Det måste också vara i linje med företagets kärnvärderingar.

3. Visa dina starka sidor i ditt CV

Starka sidor kan nämnas i hela ditt CV (profil, arbetslivserfarenhet, utbildning, färdigheter, etc.) och är inte begränsade till en specifik del av ditt CV. Du kan till och med skapa en separat rubrik "Starka sidor" eller "Egenskaper" där du tydligt listar och förklarar de viktigaste styrkorna. På så sätt matchar ditt CV perfekt med jobbkraven.

Men det är viktigt att du ger konkreta exempel på dina starka sidor. Om du till exempel säger att du är "mycket kundorienterad", måste det också framgå från din arbetslivserfarenhet (eller någon annan del) att detta är fallet. Rekryteraren eller den potentiella arbetsgivaren kommer att vilja se bevis.

Illustrera starka sidor med praktiska exempel

För att verkligen sticka ut med ditt CV är det klokt att ange praktiska exempel på dina starka sidor. Detta ger bevis på att du verkligen är den du säger att du är. Ett sätt att göra det är att formulera exempel baserat på situationer.

 1. Sammanhang: Beskriv bakgrunden och situationen där du kunde använda dina starka sidor. Förklara vilka utmaningar eller problem som uppstod och vilka av dina färdigheter eller kvaliteter som var relevanta.
 2. Uppgifter: Förklara vilka specifika uppgifter eller ansvar du hade i den situationen. Vad var din roll i att hantera problemet?
 3. Åtgärder: Beskriv de konkreta åtgärder du vidtog för att tackla problemet. Vad gjorde du för att hitta eller implementera en lösning?
 4. Resultat: Berätta vilka resultat dina åtgärder hade. Vilka positiva förändringar inträffade som ett resultat av dina insatser?
 5. Lärande: Reflektera över händelsen och diskutera vad du har lärt dig av den här situationen. Hur har det bidragit till din personliga och professionella utveckling?
Tack vare mina starka ledaregenskaper har jag framgångsrikt byggt upp ett säljteam med 8 medarbetare, vilket ledde till att vi överträffade försäljningsmålen med 15%. För detta rekryterade jag säljmedarbetare, tränade och utbildade dem och utvecklade även en ny försäljningsstrategi.

Med hjälp av den här metoden kan du ge konkreta exempel på dina starka sidor. På så sätt visar du arbetsgivare vad du kan göra och vilket mervärde du har.

Var beredd på anställningsintervjun

Var medveten om att om du nämner vissa starka sidor i ditt CV kan du också få frågor om dem under en anställningsintervju. Tänk i förväg på vad som kan vara nackdelen av vissa starka sidor och hur du hanterar det.

Ett exempel kan vara "perfektionism". Förmågan att arbeta noggrant och detaljerat uppskattas ofta av arbetsgivare, men ibland kan det också leda till förseningar i projekt, överdriven stress eller svårigheter att uppfylla deadlines.

Under en anställningsintervju kan du nämna den här starka sidan, men också ange att du har lärt dig att hitta en hälsosam balans mellan kvalitet och effektivitet och att du är öppen för feedback för att använda din perfektionism mer effektivt. På det här sättet visar du att du är medveten om de potentiella nackdelarna och att du aktivt arbetar med att hantera dem.

Slutsats

Att betona dessa starka sidor i ditt CV ger arbetsgivare en komplett bild av dig som kandidat och kan hjälpa dig att sticka ut från andra sökande. Det är viktigt att anpassa dina starka sidor till de specifika kraven för den sökta tjänsten.

Skapa ett Perfekt CV i 3 steg

Överträffa konkurrensen med ett perfekt CV. Upptäck tips från verkliga karriärexperter och öka dina chanser att få ett jobb.

author avatar
Skriven av
Joost Buitenhof
Joost började sin karriär inom rekrytering redan under sina studier i företagsekonomi med ett deltidsjobb som rekryterare. Han tyckte om detta så mycket att han efter sin examen började arbeta heltid som rekryterare på en stor rekryteringsbyrå. Till slut avancerade Joost till 'Rekryteringschef'. Med tiden växte hans lust för nya utmaningar. Han använder nu sin expertis inom HR och rekrytering för att skriva och granska texter, en spännande ny riktning i sin yrkeskarriär.