Personligt brev på Engelska: Experttips och Skrivguide

Author Ronald Sterk
Skriven av: Ronald Sterk
Personligt brev på Engelska: Experttips och Skrivguide

Att skriva ett engelskt personligt brev kan vara en utmaning för många människor. I grund och botten skriver du inte ett personligt brev varje dag, än mindre ett på engelska. Så; hur tacklar du det? Med hjälp av vårt exempel på ett personligt brev visar vi dig hur du skriver ett övertygande brev som imponerar på internationella företag. Vi går igenom skillnaderna med ett svenskt personligt brev och med de engelska, vi delar även med oss av användbara exempelmeningar och tips som du kan använda.

Skillnader mellan ett svenskt och ett engelskt personligt brev

När du ska söka jobb utomlands behöver du ofta ett engelskt CV och ett personligt brev på engelska. Ett engelskt personligt brev skiljer sig på flera sätt från ett personligt brev som du är van vid att skriva i Sverige. Här är de skillnader du behöver tänka på:

 • Hälsning: Du börjar ett engelskt personligt brev med "Dear [Mr./Ms. Last Name]" om du känner till mottagarens namn. Om du inte känner till namnet är "Dear Hiring Manager" ofta standard.
 • Språk: Amerikansk-engelska personliga brev tenderar att vara mer direkta och mindre formella. Du behöver inte vara blygsam alls. Du bör använda ett aktivt språk och kraftfulla meningar. Särskilt i USA läggs större vikt vid individuella prestationer och självförtroende. I Storbritannien (liksom i Sverige) är man lite mer jordnära.
 • Längd: Ett personligt brev som vi känner det är ofta mellan 250 och 400 ord. Engelska personliga brev är ofta kortare och mera "to the point".
 • Datum: I Amerika använder man datumformatet "month/day/year" (t.ex. "June 14, 2024"). På brittisk engelska skriver man det precis som på svenska, det vill säga "14 June 2024". Observera att månader skrivs med stor bokstav på engelska.
 • Adress: Om du anger en adress i ditt personliga brev bör du tänka på att på engelska kommer husnumret före gatunamnet, till exempel "123 Main Street". Ord som "Street", "Lane", "Road" eller "Avenue" börjar med stor bokstav.

Exempel på personligt brev på engelska

Genom att använda ett exempel på ett engelskt personligt brev får du en mycket bättre uppfattning om vad du bör tänka på när du skriver. Nedan kan du se vårt exempel på ett engelskt personligt brev:

[Ditt namn]
[Din gata]
[Ditt postnummer och din stad]
[Ditt land]

[Företagets namn]
[Adress]
[Land]

[Datum]

Dear Ms. Williams,

As the Marketing Director at a leading technology firm, I bring a wealth of experience in developing and executing marketing strategies that drive brand awareness and increase market share. My career spans a diverse range of industries, from start-ups to established multinational companies.

With over 15 years of experience in creating successful marketing campaigns and leading high-performing teams, I have a proven trackrecord of delivering results. I am skilled in leveraging data-driven insights to inform strategic decisions, optimizing digital marketing channels, and fostering strong relationships with key stakeholders.

Examples of my achievements include:

 • Successfully launched a comprehensive digital marketing campaign that increased online engagement by 60% and drove a 25% increase in sales revenue within the first year.
 • Orchestrated a comprehensive market research initiative that identified new consumer trends, leading to the successful launch of a new product line.
 • Spearheaded the rebranding of a global company's product line, enhancing brand perception and driving a 15% growth in customer retention rates.

As a results-oriented professional with an MBA and extensive experience in both traditional and digital marketing, I am confident in my ability to contribute to the continued success of Creative Solutions Inc. I am excited about the opportunity to bring my expertise in strategic planning, content creation, and market analysis to your team.

I would appreciate the opportunity to discuss how my background, skills, and certifications can be in line with the needs of your organization. Thank you for considering my application. I look forward to the possibility of discussing my application further.

Sincerely,

[Ditt namn]

Bra struktur på personliga brevet

När du skriver ett engelskt personligt brev är det viktigt att inte göra små misstag. Det kan faktiskt få dig att framstå som slarvig och felaktig. Om det behövs, använd en bra mall för ditt personliga brev. Det ger dig ett bra grepp och en bra struktur. Nedan delar vi med oss av det vanliga formatet för ditt engelska personliga brev:

Formella detaljer

Högst upp i brevet ska du tydligt ange dina egna kontaktuppgifter (fullständiga namn, adress, telefonnummer och e-post). Lägg sedan till relevanta uppgifter om företaget (företagsnamn, adress och land).

Hälsning

I hälsningsfrasen i ditt brev ska du helst ange namnet på den som har gjort urvalet. Om du inte kan ta reda på det, använd en allmän hälsning eller till exempel avdelningens namn.

Exempel på hälsningsfraser Engelska personliga brev:

Dear Katherine,

Dear Ms. Smith,

Dear Mr. McConnor,

Dear HR Manager,

Dear Hiring manager,

Dear Starbucks Recruiting team,

Flera studier visar att människor reagerar positivt på att höra eller läsa sitt eget namn. Gör därför en ansträngning för att hitta HR-chefens namn:

 • Sök den lediga tjänsten
 • Se webbplatsen
 • Läs företagets LinkedIn-sida

Inledning

Den hårda sanningen är att de första meningarna i ditt engelska personliga brev avgör om resten av ditt brev kommer att läsas. Av den anledningen måste du skriva en stark inledning som fångar läsarens uppmärksamhet.

För att imponera inled med en originell öppningsreplik, kan till exempel vara:

 • En betydande karriärprestation
 • Din passion för yrket
 • Din personliga koppling till företaget
 • Komplimanger till företaget
 • En personlig anekdot som är relevant för jobbet
Last summer, while volunteering at a community health clinic, I realized how passionate I am about providing quality care to underserved populations. This experience not only solidified my commitment to the field of public health but also inspired me to pursue a career with an organization like yours, known for its dedication to community wellness and innovation.

Huvudtext

Kärnan i ditt personliga brev består av två till tre stycken där du berättar varför du är rätt kandidat för jobbet. Det gör du genom att skriva om relevanta erfarenheter, färdigheter och hur de är användbara i det jobb du söker.

 • Första stycket: Visa varför du är den perfekta kandidaten.
 • Andra stycket: Visa varför du vill ha just det här jobbet och inte något
Tänk på att alltid utgå från företagets behov. Ditt personliga brev handlar inte om dig utan om vad ditt mervärde är och hur din kunskap och erfarenhet kan bidra till att lösa organisationens problem.

Använd platsannonsen som utgångspunkt. Lyft fram viktiga färdigheter och prestationer som matchar jobbkraven perfekt.

I am particularly excited about the opportunity at ABC Company because of your innovative approach to market analysis. With my background in data analytics and my passion for driving strategic initiatives, I am confident that I can help your team uncover valuable insights and streamline operations.

In my previous role, I also developed and conducted training programs that improved team productivity by 15%. I am eager to bring this same level of dedication and expertise to your organization, ensuring that we achieve and surpass our goals together.

Har du inte någon relevant arbetslivserfarenhet ännu? Gå då lite djupare in på dina studier och praktikplatser. Lyft fram allt du gjort och lärt dig under studietiden som nu kan vara användbart för jobbet. Glöm inte att extrajobb, sidoaktiviteter och volontärarbete också räknas som erfarenhet.

Avslutet i ditt engelska personliga brev

Avslutningen av ditt brev fungerar som en inledning till samtalet framöver. Betona din motivation för jobbet och uttryck att du ser fram emot att förklara din entusiasm och motivation i en personlig intervju. Förklara att du också ser fram emot att träffas för att lära dig mer om tjänsten.

Nedan ger vi några exempel på hur du kan avsluta ditt engelska personliga brev på ett snyggt sätt:

I am excited about the opportunity to bring my sales expertise and customer relationship skills to JKL Enterprises. I would appreciate the chance to discuss how my background at MNO Inc. aligns with your company's goals. Please contact me at your earliest convenience to schedule an interview.

Thank you for your consideration,

Sophia Martinez

With my extensive background in software development and a passion for innovation, I am confident in my ability to contribute to PQR Tech's continued success. I would be delighted to discuss in an interview how my skills and experiences can benefit your team.

Sincerely,

James Thompson

Tips och fallgropar för ditt engelska personliga brev

Ett engelskt personligt brev följer samma layout som vi är vana vid i Sverige. Använd gärna våra CV-mallar och CV-exempel för internationella jobbansökningar och matcha dem med utseendet på ditt personliga brev.

Vi delar också gärna med oss av några användbara tips för att ytterligare optimera ditt personliga brev på engelska:

Gör detta:

 • Se till att ditt CV matchar jobbkraven: Skriv inte ett generiskt personligt brev, utan anpassa det varje gång utifrån de krav som ställs i den lediga tjänsten. På så sätt visar du att du är den kandidat som de letar efter.
 • Använd exempel: Nämn konkreta exempel som visar hur bra du är på något. Det bästa är om du använder siffror, procentsatser eller annan statistik (Increased sales by 20%). Genom att använda hård data blir det väldigt konkret vad ditt mervärde är.
 • Gör research: Det är alltid klokt att lära sig mer om företaget. Dess historia, pågående projekt, aktuella initiativ; allt detta är saker som du kan citera igen i ditt personliga brev för att visa att du har gjort din hemläxa.
 • Villig att flytta: Om du söker utomlands, se till att du tydligt anger att du är villig att flytta (om det inte rör sig om en distansbefattning).
 • Korrekturläsning: Stavnings- och språkfel kan ha stor inverkan på din ansökan. Använd verktyg som Grammarly och Quillbot för att korrekturläsa och förbättra din text. Dessa verktyg fungerar inte på svenska, men fungerar perfekt för engelska personliga brev.

Gör Inte detta:

 • För generellt: Undvik generiska hälsningsfraser som "To whom it may concern" eller "Dear Sir/Madam", eftersom de upplevs som opersonliga. Detsamma gäller för inledningen av ditt engelska personliga brev. Börja inte med en tråkig eller generisk inledning som "My name is John Doe and I am applying for the position of...".
 • Överdriva: Trots att du inte behöver vara blygsam i engelska personliga brev och får tala om dina individuella prestationer, ska du inte ljuga eller överdriva.
 • Oprofessionell e-post: En HR-chef kommer inte att kunna ta dig på allvar om du har en e-postadress som du skapade när du var 12 år.
Skriva ett personligt brev utan erfarenhet
Här hittar du tips, exempel och råd för att skriva ett övertygande brev utan erfarenhet.
Läs artikel

Slutsats - hur sticker du ut med ditt engelska personliga brev?

Tänk på ditt engelska personliga brev som en personlig reklam. Det är en chans att visa vad som gör dig unik. Ditt CV innehåller alla relevanta fakta om din karriär. Ditt personliga brev kompletterar ditt CV och utvecklar din unikhet.

Börja med en kraftfull öppningsmening som fångar läsarens uppmärksamhet direkt. Om det behövs kan du lyfta fram en viktig prestation direkt och koppla den till företagets behov. Håll dig kortfattad och positiv. Visa varför jobbet passar just dig, men också att du passar bra in i teamet och företagskulturen.

I slutändan ska ett bra engelskt personligt brev svara på frågan "Varför ska vi anställa just dig?" direkt. Fokusera på företagets krav och hur du kan anpassas till  dem snarare än bara på dig själv.

Skapa ett Perfekt CV i 3 steg

Överträffa konkurrensen med ett perfekt CV. Upptäck tips från verkliga karriärexperter och öka dina chanser att få ett jobb.

author avatar
Skriven av
Ronald Sterk
Som expert på arbetsmarknadskommunikation och HR tillför Ronald Sterk en rikedom av kunskap inom rekrytering, urval och att hitta sitt drömjobb. Hans djupa kunskap och erfarenhet av att skriva övertygande platsannonser, CV:n och personliga brev gör honom till en mycket värdefull källa för alla som vill sticka ut på arbetsmarknaden. Hans unika insikt i vad företag letar efter hos kandidater och hans förmåga att framhäva jobbsökandes unika egenskaper gör honom till en utmärkt resurs för att framgångsrikt hitta ett jobb.