Exempel på personligt brev säljare

Som säljare är din huvudsakliga uppgift att etablera och vårda kundrelationer samt att framgångsrikt sälja produkter eller tjänster. När du skriver ditt personliga brev för att söka ett säljarjobb är det avgörande att du använder din övertygelsekraft, en färdighet som är central i din yrkesroll, för att övertyga arbetsgivaren om din lämplighet. I vårt exempel på ett personligt brev för säljare kommer vi att gå igenom de centrala delarna och ge tips och råd som du kan applicera på ditt eget brev.

Skapa ditt personliga brev nu
CV-exempel Säljare

Vad ska du nämna i ditt personliga brev för en säljartjänst?

Som säljare är det viktigt att du är duktig på att etablera och upprätthålla starka kundrelationer. Du måste kunna förstå kundernas behov och erbjuda lämpliga lösningar. De typiska arbetsuppgifterna för en säljare inkluderar:

 • Proaktivt närma sig potentiella kunder
 • Besvara kundförfrågningar
 • Ge produktdemonstrationer
 • Förhandla om kontrakt
 • Uppnå och överträffa försäljningsmål
 • Ge råd till kunder om produktinköp

För att framgångsrikt utföra dessa uppgifter krävs flera specifika egenskaper. Du behöver ha utmärkta kommunikationsfärdigheter och förhandlingsförmåga. Dessutom är det viktigt att du har en stark resultatdriven inställning och kan lyssna aktivt på kundernas behov och frågor.

I ditt personliga brev för en säljarroll är det avgörande att tydligt visa att du har erfarenhet av dessa uppgifter och har motsvarande kompetenser och egenskaper. Det är på detta sätt du presenterar dig själv som en idealisk kandidat för jobbet.

Exempel på personligt brev för säljare

Som säljare vet du bättre än någon annan att det är viktigt att lyssna noga på kunden och svara på dennes specifika behov. Samma sak gäller naturligtvis för ditt personliga brev. Du måste "lyssna noga" på den potentiella arbetsgivarens behov och krav för den specifika säljartjänst som du söker. Sedan skräddarsyr du ett personligt brev som perfekt matchar jobbkraven. På så sätt kan du ge ett erbjudande som ”kunden” (i det här fallet din potentiella arbetsgivare) verkligen kommer att dra nytta av.

Erik Svensson
Götgatan 12
123 45, Stockholm
070 - 123 45 67
[email protected]

Anna Karlsson
SundCare AB
Vasagatan 8
234 56, Göteborg

Bästa Anna Karlsson,

För mig är försäljning ett yrke där strategiskt tänkande och mänskliga kontakter möts. Två egenskaper som passar mig perfekt! Som passionerad och resultatorienterad säljare är jag fast besluten att bygga vidare på kundrelationer och driva hållbar tillväxt. Min karriär som säljare började i en elektronikbutik. Direktkontakten med kunderna och nöjet att hitta en lämplig lösning lade grunden till min passion för försäljning.

I min nuvarande position som säljare har jag byggt upp ett rykte bland mina kunder som en pålitlig rådgivare. Jag lyssnar på mina kunder och hjälper till att identifiera deras behov för att tillsammans hitta den bästa lösningen. Det här tillvägagångssättet har alltid fungerat bra för mig. Jag har till exempel konsekvent överträffat försäljningsmålen med cirka 15% under de senaste 3 åren. Genom att bemöta varje kund personligen och hitta lämpliga lösningar lyckas jag bygga upp en stark kundlojalitet som gör att kunderna återkommer.

Dessutom har jag utvecklat en stark förhandlingsförmåga. Jag drivs alltid av att hitta rätt balans mellan kundens och företagets intressen. Det gör att jag alltid lyckas hitta win-win-situationer som fungerar bra för både kunden och företaget.

Jag tycker om att arbeta med andra säljare för att generera värdefulla insikter som kan bidra till att driva försäljning och intäkter. I min nuvarande roll har jag ett nära samarbete med både marknads- och teknikteamen för att utveckla kundspecifika lösningar. Detta ökar inte bara det genomsnittliga ordervärdet, utan även kundnöjdheten och lojaliteten.

Jag ser fram emot att använda mina färdigheter och min passion som säljare på ert företag och ser fram emot att diskutera hur jag kan vara ett värdefullt tillskott till ert team som en dedikerad och engagerad professionell.

Med vänliga hälsningar,

Erik Svensson

Struktur på ditt personliga brev som säljare

Oavsett vilken position du söker som säljare kommer strukturen i ditt personliga brev alltid att se likadan ut:

 • Formella uppgifter: Längst upp i brevet bör alltid dina egna kontaktuppgifter finnas, inklusive uppgifter om den person som du adresserar det personliga brevet till. Ofta räcker det med att ange för- och efternamn samt företagets namn.
 • Hälsning: Därefter hälsar du på den som läser ditt brev. Använd helst namnet på rekryteraren eller HR-chefen. Ibland står det i annonsen vem du kan adressera brevet till. Om detta inte nämns är det klokt att visa lite initiativ direkt och kort ringa till företaget och fråga.
 • Första meningen: En bra inledande mening ska göra läsaren nyfiken och intresserad på resten av ditt brev. Undvik fraser som "Jag hittade er lediga tjänst på" och sträva efter att vara distinkt.
 • Introduktion: Fortsätt med en kraftfull inledning. Varför tilltalar den här tjänsten just dig? Vad gör dig till en lämplig kandidat?
 • Mellantext: Huvuddelen av ditt personliga brev är det viktigaste. I 2-3 stycken berättar du om din motivation tillsammans med dina relevanta erfarenheter, färdigheter och kompetenser. Vad är det som gör dig till en framgångsrik säljare?
 • Slutsats: Det sista stycket i ditt personliga brev ska låta bestämt och samtidigt vänligt. Du kanske vill tacka läsaren för att han eller hon har läst ditt personliga brev och ange att du gärna kommer och ytterligare diskuterar dina motiv i en personlig intervju.

Användbara tips för ditt personliga brev för en säljtjänst

Med hjälp av ovanstående information kan du redan nu skriva ett starkt personligt brev för en tjänst som säljare. Det finns dock fortfarande några tips som du kan använda för att optimera ditt brev ytterligare:

 • Skriv ett riktat personligt brev: Som säljare vet du bättre än någon annan hur viktigt det är att lyssna på potentiella kunder och bemöta dem på bästa möjliga sätt med lämpliga lösningar eller produkter. Samma sak gäller naturligtvis för ditt CV och personliga brev. Se till att noga läsa kraven för den specifika lediga tjänsten du söker. Varje säljfunktion är annorlunda och har olika jobbkrav. Anpassa alltid ditt personliga brev så nära jobbkraven som möjligt. På så sätt ger du dig själv den bästa chansen att bli kallad till en intervju.
 • Var entusiastisk: Berätta varför du brinner för den specifika tjänsten och företaget. Vad är det som driver din passion?
 • Nämn resultat: Särskilt som säljare är det viktigt att du har en resultatorienterad inställning. Ditt jobb handlar om att generera försäljning och uppnå mål. Så skriv något om det också! Vad har du uppnått och vilka framgångar har du haft?
 • Använd en sida: Gör inte ditt personliga brev längre än en sida. Om det är för långt kommer du snabbt att förlora läsarens uppmärksamhet.
 • En logisk struktur: Se till att ditt brev har en tydlig struktur. Det ska vara tydligt att ditt brev innehåller en viss "tråd" med inledning, kärna och avslutning. Använd vid behov en mall för personligt brev om du har svårt för detta.

Slutsats

I den här artikeln har du fått läsa ett bra exempel på ett personligt brev för en säljare. Vi har också gett tips och råd om hur du själv kan skriva ett övertygande brev. Det viktigaste är att du anpassar ditt brev till de specifika jobbkraven för varje position du söker. Behöver du ytterligare hjälp med det? Se bifogade CV-exempel för detta personliga brev. Lycka till med att skriva ditt eget personliga brev!

Låt inte ditt drömjobb vänta längre

Ansök omedelbart och självsäkert med ett starkt personligt brev som har testats på fältet och uppfyller alla (oskrivna) regler för HR-chefer.

author avatar
Skriven av
Ronald Sterk
Som expert på arbetsmarknadskommunikation och HR tillför Ronald Sterk en rikedom av kunskap inom rekrytering, urval och att hitta sitt drömjobb. Hans djupa kunskap och erfarenhet av att skriva övertygande platsannonser, CV:n och personliga brev gör honom till en mycket värdefull källa för alla som vill sticka ut på arbetsmarknaden. Hans unika insikt i vad företag letar efter hos kandidater och hans förmåga att framhäva jobbsökandes unika egenskaper gör honom till en utmärkt resurs för att framgångsrikt hitta ett jobb.

Fortsätt läsa