Exempel på personligt brev chef

Att skriva ett personligt brev för en chefsposition kräver en logisk och genomtänkt struktur och disposition. Du behöver ett brev som är relevant och välskrivet. Men hur gör du detta? Det personliga brevet är din chans att presentera dig själv och berätta varför du är rätt kandidat. I vårt exempel på ett personligt brev för en chefsposition visar vi hur du gör det. Vi delar också med oss av användbara tips och fallgropar att se upp med.

Skapa ditt personliga brev nu
CV-exempel Chef

Hur skriver man ett personligt brev som chef?

Som chef har du många olika uppgifter och ansvarsområden, bland annat

 • Planera projekt.
 • Leda och motivera personal.
 • Besvara frågor från medarbetare.
 • Sätta upp mål och följa upp dem.
 • Justera planeringen.
 • Hålla kontakt med intressenter.

För att framgångsrikt utföra dessa uppgifter krävs det starka ledaregenskaper, förmåga att tänka strategiskt och en effektiv kommunikationsstil. Du behöver vara beslutsam och kunna hantera arbetspress på ett effektivt sätt. Vid konflikter är det din förmåga att lösa dem som är avgörande.

I ditt personliga brev för en chefsposition är det avgörande att tydligt belysa din erfarenhet av dessa aktiviteter tillsammans med dina motsvarande kompetenser. Beskriv konkreta situationer där du inte bara har lett team, utan även uppnått positiva resultat och främjat en gynnsam företagskultur samt bidragit till organisationens tillväxt.

Gör ditt personliga brev för en chefsposition jobbspecifikt

Chefer finns på alla företag för att se till att arbetet styrs i rätt riktning. Det finns en rad olika typer av chefspositioner, inklusive:

 • Kundansvarig

 • Filialchef
 • Produktchef
 • Projektledare
 • Chef för leveranskedjan
 • ...

Dessutom finns det chefer på olika nivåer, från operativ ledning till mellanledning och högsta ledning. Det är därför av yttersta vikt att ditt personliga brev som chef är skräddarsytt för den specifika befattningen och matchar de krav och förväntningar som följer med den.

Eftersom inget chefsjobb är det andra likt är det avgörande att skriva ett personligt brev som är anpassat efter den specifika rollen. I vissa positioner kan fokus ligga på att leda operativa processer, medan det i andra företag kan handla främst om strategisk planering. Genom att skräddarsy ditt brev efter de specifika kraven och förväntningarna för tjänsten kan du framgångsrikt visa att du är den perfekta kandidaten för rollen.

Exempel på personligt brev chef

För att söka jobb som chef behöver du först och främst ett övertygande CV. Kolla in våra CV-exempel för lite inspiration om det behövs. Speciellt våra tips på vår blogg om exempel på CV för chefer kan vara värdefulla.

Nedan finns ett bra exempel på ett personligt brev för en chef:

Oscar Andersson
Östra Hamngatan 5
901 23, Karlshamn
073 - 456 78 90
[email protected]

Elin Lundgren
Apics
Kungsgatan 10
535 00, Borås

Bästa Elin Lundgren,

Som en driven ledare med mer än 10 års erfarenhet och bevisad framgång i att leda olika team, är jag glad över att kunna bidra med min expertis inom strategisk ledning och operativ optimering till er organisation. Min erfarenhet av att utveckla affärsstrategier och leda team mot mätbara framgångar gör mig redo att göra en omedelbar positiv inverkan på er verksamhet.

Jag kombinerar analytisk förmåga med en passion för att utveckla individer, vilket har resulterat i att jag har lett team till prestationer som inte bara uppfyller uppsatta mål utan också stärker företagskulturen. Till exempel bidrog jag direkt till en 20-procentig förbättring av den operativa effektiviteten i min nuvarande befattning genom att implementera Lean-principer för att optimera olika delar av produktionsprocessen. Dessa förbättringar var ett resultat av min förmåga att tänka kritiskt och analytiskt samt att utforma och genomföra innovativa lösningar.

Min ledarstil präglas av öppenhet och engagemang, vilket har bidragit till att bygga upp förtroende mellan teammedlemmarna och motivera dem att överträffa målen. Genom att vara lyhörd för feedback och aktivt lyssna på mitt teams behov har jag skapat en arbetsmiljö där alla känner sig uppskattade och motiverade att bidra till gemensamma mål.

Utöver viktiga färdigheter och erfarenheter inom projekt- och personalledning, har jag även gedigen kunskap om produktionsprocesser, vilket gör mig kapabel att fatta strategiska beslut i linje med aktuella mål och den senaste tekniska utvecklingen.

Jag är övertygad om att mitt proaktiva förhållningssätt och mina beprövade ledaregenskaper kommer att tillföra ett betydande värde till er organisation. Jag ser fram emot möjligheten att dela med mig av mina visioner och idéer i ett personligt möte och att tillsammans utforska hur jag kan bidra till fortsatt framgång och tillväxt för er organisation.

Med vänliga hälsningar,

Oscar Andersson

Bra struktur för personligt brev som chef

En effektiv struktur för ditt personliga brev som chef är avgörande för att tydligt kommunicera din resultatorienterade inställning. Genom att ha en genomtänkt disposition skapar du ett brev som inte bara är lättläst utan också ger en övertygande bild av din kompetens och ledarskapsförmåga.

En bra struktur för ett personligt brev är följande:

 • Rubrik
 • Hälsning
 • Inledning
 • Huvudtext
 • Sammanfattande stycke
 • Avslutande stycke

Rubrik

I ett formellt brev ska du alltid ange dina personuppgifter högst upp. Under det lägger du till dina kontaktuppgifter följt av plats och datum. Syftet är att ge arbetsgivaren alla nödvändiga kontaktuppgifter så att du enkelt kan kontaktas.

Ditt för- och efternamn
Ditt gatunamn
Postnummer och ort
Ditt telefonnummer
E-postadress

Plats och datum för skrivandet

Namn på kontaktperson
Funktion kontaktperson
Företagets namn
Företagets adress

Hälsning

I Sverige är det inte så vanligt att vi använder en mycket formell hälsning som "Kära Herr eller Fru". Som chef rekommenderar vi att man håller sig till " Bästa + förnamn och efternamn". Detta är oftast det mest använda. I yngre, hippare företag kan du också välja "Hej + för- och efternamn".

Försök alltid att adressera brevet till en specifik person. Folk tycker om att läsa sitt eget namn och det visar att du är uppmärksam på vem som ska läsa det personliga brevet.

Inledning

Din inledning utgör ett betydelsefullt avsnitt eftersom det i hög grad påverkar läsarens engagemang och intresse för resten av ditt brev. Målet är att få läsaren intresserad och nyfiken på det som följer.

Det är avgörande att skapa en slagkraftig inledande mening. Ge en kortfattad presentation av din erfarenhet och kompetens och betona dina specialiseringsområden. Det är fullt acceptabelt att marknadsföra dig själv något. Använd ett aktivt och engagerat språk samtidigt som du undviker tråkiga eller alltför vaga formuleringar. Håll dig dock alltid affärsmässig och formell.

Huvudtext

Huvudtexten består vanligtvis av 2 till 3 stycken. I dessa bör du framhäva relevanta erfarenheter, färdigheter och kvalifikationer för att övertyga läsaren om att du är en utmärkt kandidat. Utöver att bara nämna dina tidigare arbetsplatser, berätta också om specifika projekt du har lett och vilka resultat och prestationer du har uppnått. Försök att kvantifiera dessa resultat med procentandelar och siffror för att göra det så tydligt och konkret som möjligt vad du kan bidra med till organisationen du söker till.

Avslutning

Det sista stycket i ditt personliga brev bör låta bestämt och samtidigt vänligt. Du kan tacka läsaren för att de tagit sig tid att läsa igenom ditt personliga brev och uttrycka din önskan att få förklara dina motiv ytterligare i en personlig intervju.

Tips för ett bra personligt brev som chef

Med hjälp av informationen ovan kan du redan nu skriva ett bra personligt brev för en chefstjänst. Det finns dock fortfarande några tips som du kan använda för att optimera ditt brev ytterligare:

 • Anpassa ditt personliga brev. Granska noggrant den specifika tjänsten du söker. Varje chefsposition är unik med olika krav. Se till att både ditt CV och ditt personliga brev är så relevanta som möjligt för den aktuella tjänsten.
 • Visa entusiasm. Berätta varför du är intresserad av just den här tjänsten och det här företaget.
 • Håll det kortfattat. Begränsa ditt personliga brev till en sida. För långa brev riskerar att förlora läsarens uppmärksamhet.
 • En tydlig struktur. Se till att det finns en tydlig struktur i ditt brev. Det ska vara tydligt att ditt brev innehåller en viss "tråd" med inledning, kärna och avslutning.
 • Undvik stavfel. Se till att ditt personliga brev är snyggt formaterat och inte innehåller några stavfel. Använd vid behov en mall för personligt brev om du har problem med detta.

Slutsats

I den här artikeln har vi delat med oss av ett användbart exempel på ett personligt brev för en chefsposition. Vi har också gett tips och råd om hur du själv kan skriva ett övertygande brev. Viktigast av allt är att du anpassar ditt brev till de specifika jobbkraven varje gång du ansöker. Behöver du hjälp med det? Se de bifogade CV-exemplen och mallarna för personliga brev. Lycka till med att skriva ditt eget personliga brev!

Låt inte ditt drömjobb vänta längre

Ansök omedelbart och självsäkert med ett starkt personligt brev som har testats på fältet och uppfyller alla (oskrivna) regler för HR-chefer.

author avatar
Skriven av
Ronald Sterk
Som expert på arbetsmarknadskommunikation och HR tillför Ronald Sterk en rikedom av kunskap inom rekrytering, urval och att hitta sitt drömjobb. Hans djupa kunskap och erfarenhet av att skriva övertygande platsannonser, CV:n och personliga brev gör honom till en mycket värdefull källa för alla som vill sticka ut på arbetsmarknaden. Hans unika insikt i vad företag letar efter hos kandidater och hans förmåga att framhäva jobbsökandes unika egenskaper gör honom till en utmärkt resurs för att framgångsrikt hitta ett jobb.

Fortsätt läsa