Exempel på personligt brev administratör

Att söka jobb som administratör kräver ett välformulerat och relevant personligt brev. Detta brev är din möjlighet att presentera dig för potentiella arbetsgivare och komplettera den information som redan finns i ditt CV. Det är viktigt att ditt personliga brev är skräddarsytt för den specifika tjänsten du söker. I denna artikel kommer vi att guida dig genom hur du skriver ett effektivt personligt brev för en position som administratör. Vi kommer att belysa vilka avsnitt du bör inkludera och hur du bäst formulerar dem, samt ge användbara tips och exempel.

Skapa ditt personliga brev nu
CV-exempel Administratör

Hur skriver man ett personligt brev för en administratör?

En administratör måste vara noggrann och välorganiserad. Rollen innefattar att hantera dokument, upprätta register, samordna möten och hantera fakturor och dokument. För att klara av detta krävs starka kommunikations- och organisatoriska färdigheter för att effektivt kunna samarbeta med kollegor och externa parter. Dessutom behövs tekniska kunskaper för att hantera administrativa program.

I ditt personliga brev som administratör är det viktigt att tydligt framhäva dessa färdigheter och egenskaper. Visa att du besitter de nödvändiga färdigheterna och att du kan göra en betydande insats i det administrativa teamet.

Personligt brev för administratör

En administratör bör vara social och organiserad. Ditt personliga brev ska visa att du besitter dessa egenskaper. Det är dock viktigt att du inte skriver ner en lista med karaktärsdrag, utan snarare visar genom exempel och tidigare erfarenheter varför du är en lämplig kandidat. Nedan finns ett bra exempel på ett personligt brev som visar hur detta kan göras:

Anders Andersson
Drottninggatan 14
072 34, Utansjö
070 - 987 65 43
[email protected]

Maria Nilsson
NordicTech AB
Kungsgatan 6
234 56, Forsheda

Bästa Maria Nilsson,

En framgångsrik och effektiv organisation bygger på en gedigen administration som ger struktur och säkerställer välfungerande processer. Min passion för organisation och mitt öga för detaljer gör mig entusiastisk över att använda min erfarenhet och kompetens som administratör på ert företag.

På min föregående arbetsplats utvecklade jag viktiga organisatoriska och administrativa färdigheter, såsom hantering av ekonomiska register, rapportförberedelser och arrangemang av möten och evenemang. Dessa erfarenheter har gett mig förmågan att effektivt prioritera och fullfölja mina uppgifter med precision och punktlighet.

Jag besitter också utmärkta kommunikationsfärdigheter, vilket gör att jag kan kommunicera tydligt och vänligt med både kollegor och externa partner. Tack vare kursen "Business and Professional Writing" är jag skicklig på att utforma och skriva professionella dokument samt att adekvat svara på frågor från kunder och kollegor.

Mina tekniska färdigheter omfattar djupgående kunskaper om olika administrativa program och system, inklusive MS Office och SAP. Detta gör mig kapabel att behandla data korrekt och effektivt utarbeta rapporter. Dessutom har jag framgångsrikt optimerat processer för att förbättra den administrativa effektiviteten inom teamet, vilket resulterade i ökad produktivitet.

Jag tror starkt på ett proaktivt förhållningssätt och är alltid villig att stödja mina kollegor när det behövs. Hos min tidigare arbetsgivare ledde detta till en positiv och samarbetsvillig arbetskultur, där vi framgångsrikt slutförde flera projekt och höll deadlines som ett team.

Jag är mycket motiverad att dela min passion för administration och min erfarenhet som administratör med ert team, och jag ser fram emot att diskutera vidare hur mina kvaliteter matchar behoven i er organisation i ett personligt möte.

Med vänliga hälsningar,

Anders Andersson

Bästa formatet för ett personligt brev som administratör

Ett effektivt personligt brev för en administratörsposition bör ha en välstrukturerad och tydlig disposition. Även om det inte har en strikt avdelad struktur som ett CV, är det avgörande att använda ett logiskt format för att säkerställa att en potentiell arbetsgivare har tillgång till all relevant och viktig information för att göra ett informerat beslut. Som administratör förväntas du ha förmågan att vara exakt och noggrann, och därför bör detta återspeglas i ditt personliga brev.

Det här är det format du bör använda:

 • Rubrik
 • Hälsning
 • Inledande mening
 • Inledning
 • Huvudtext
 • Slutsats

Huvudrubrik

Noggrannhet med detaljer är avgörande för alla administrativa roller. Därför bör inkluderingen av viktiga kontaktuppgifter inte vara något problem för dig. Se till att dessa uppgifter placeras högst upp i brevet för att tydligt visa hur du kan nås.

Hälsning

Hälsa på den person som kommer att läsa ditt personliga brev. Använd helst namnet på rekryteraren eller HR-chefen på det företag där du ansöker om jobbet. Detta skapar omedelbart en personlig anknytning och förväntningar på svar från den specifika personen.

Inledande mening

Din första mening kommer naturligtvis att läsas först. Därför är det klokt att undvika standardmeningar som "Jag såg er lediga tjänst på...". I stället bör du göra ett starkt intryck direkt och sticka ut. Syftet med din inledande mening är att väcka läsarens intresse och nyfikenhet för resten av ditt brev.

Inledning

Efter din första mening bör du skriva en kraftfull inledning. Här bör du övertygande förklara varför du är intresserad av jobbet och varför du är den rätta personen för det.

Kom ihåg att HR-chefer är upptagna personer som ofta får många ansökningar per ledig tjänst. Därför bör din inledning sticka ut direkt. Undvik tråkiga och intetsägande inledningsmeningar och välj istället intressanta, relevanta fakta eller erfarenheter som omedelbart sätter tonen för ditt brev. Målet är att öka läsarens intresse för att fortsätta läsa resten av brevet.

Mellersta avsnittet

Använd de två till tre mellersta styckena för att förklara varför du är rätt person för jobbet. Visa att dina tidigare erfarenheter stämmer väl överens med arbetsgivarens förväntningar.

Här har du lite mer utrymme att diskutera dina prestationer och relevanta färdigheter. Berätta om tidigare erfarenheter och vilka resultat de har lett till. På så sätt ger du konkreta exempel på vad du kan bidra med. För att göra detta, gå igenom den lediga tjänstens krav noggrant. Försök förstå vilka specifika förväntningar som ställs på dig. Efter att ha läst dessa 2-3 stycken bör det vara uppenbart för läsaren att du är en lämplig kandidat.

Avslutning

Det sista stycket förenar de enskilda styckena i ditt personliga brev. I det anger du att du skulle vilja komma och förklara din motivation och entusiasm i en personlig intervju. Din ton här bör vara professionell och artig.

Bra tips för ett starkt personligt brev

 • Gör ditt brev så relevant som möjligt. Om du vill ha störst chans att bli kallad till anställningsintervju är det viktigt att du anpassar ditt brev till de specifika kraven för varje jobb du söker. En administratörs arbetsuppgifter och ansvarsområden kan se väldigt olika ut på olika företag.
 • Nämn dina prestationer. Arbetsgivaren vill veta vad du kan tillföra organisationen. Ge därför konkreta exempel på prestationer och resultat som du har uppnått genom ditt arbete.
 • Demonstrera din förmåga att samarbeta. Förutom att visa att du är lämplig för jobbet måste du framför allt vara en bra kollega. Visa att du kan bidra positivt till arbetsklimatet och företagskulturen.

Fallgropar att undvika

 • Skriv korta meningar. Framför allt ska du inte vara för långrandig i ditt personliga brev. Rekryterare läser igenom ditt brev mycket snabbt så ge en tydlig bild av varför du är en lämplig kandidat, både vad gäller personlighet och kompetens.
 • Lämplig design: Anpassa utformningen av ditt CV och ditt personliga brev till varandra. Om det behövs kan du använda en mall för personligt brev för detta ändamål.
 • Fel: Ditt brev får inte innehålla några stavfel eller grammatiska fel. Läs alltid igenom det noggrant eller låt någon annan korrekturläsa det för att vara säker.

Slutsats

I den här artikeln har du läst ett bra exempel på ett personligt brev för en administratör där vi har angett vad du bör vara uppmärksam på för den här positionen. Du kanske vill kolla in våra CV-exempel för att hitta ett matchande CV för att göra ett starkt intryck på arbetsgivare. Vi har också matchande CV-mallar som du kan använda. Lycka till med din ansökan!

Låt inte ditt drömjobb vänta längre

Ansök omedelbart och självsäkert med ett starkt personligt brev som har testats på fältet och uppfyller alla (oskrivna) regler för HR-chefer.

author avatar
Skriven av
Ronald Sterk
Som expert på arbetsmarknadskommunikation och HR tillför Ronald Sterk en rikedom av kunskap inom rekrytering, urval och att hitta sitt drömjobb. Hans djupa kunskap och erfarenhet av att skriva övertygande platsannonser, CV:n och personliga brev gör honom till en mycket värdefull källa för alla som vill sticka ut på arbetsmarknaden. Hans unika insikt i vad företag letar efter hos kandidater och hans förmåga att framhäva jobbsökandes unika egenskaper gör honom till en utmärkt resurs för att framgångsrikt hitta ett jobb.