Förväntat examensdatum i ditt CV: ja eller nej?

Author Joost Buitenhof
Skriven av: Joost Buitenhof
Förväntat examensdatum i ditt CV: ja eller nej?

Studenter som fortfarande studerar och letar efter ett jobb gör klokt i att inkludera sitt förväntade examensdatum i sitt CV. På så sätt får en potentiell arbetsgivare insikt i din utbildningsframsteg och får en uppfattning om när du är tillgänglig för arbete.

Varför inkludera förväntat examensdatum

Att inkludera ditt förväntade examensdatum i ditt CV kan ha fördelar. Du ger arbetsgivaren tydlig information om när du förväntas avsluta din utbildning. Det är också viktigt om tjänsten har specifika utbildningskrav.

Dessutom visar du öppenhet och ärlighet gentemot din arbetsgivare. Du undviker förvirring och gör det tydligt att du är i slutfasen av din utbildning.

Om du redan har skaffat relevant arbetslivserfarenhet under din studietid ger det förväntade examensdatumet sammanhang åt denna erfarenhet. Arbetsgivare förstår då att du kanske kommer att utveckla ytterligare färdigheter under ditt examensarbete.

Hur inkluderar du ditt förväntade examensdatum i ditt CV

När du listar din nuvarande utbildning i ditt CV, börjar du med att ange din nuvarande utbildning och sedan inom parentes det förväntade examensdatumet. Du anger sedan vilken skola du studerar vid och platsen för den.

Därefter anger du startdatumet för din studie med ordet "Nu" efter det. Slutligen beskriver du vad du har lärt dig under denna utbildning och vilka projekt du har genomfört. Betona prestationer du har uppnått under din studietid för att ge arbetsgivaren en klar bild av vad du kan.

Utbildning

Master i marknadsföring, Malmö universitet (förväntat examensdatum: maj 2025)

  • Specialisering inom digital marknadsföring
  • Extra kurser: Marknadsanalys, Konsumentbeteende
Om du har tagit relevanta kurser eller genomfört projekt under din utbildning kan du inkludera dem under din utbildningsinformation för att ge en bättre bild av dina akademiska färdigheter.

Var placerar du ditt förväntade examensdatum

Ditt förväntade examensdatum bör placeras under avsnittet om utbildning. Men var placerar du då avsnittet om utbildning? Om du fortfarande studerar och har mindre relevant arbetslivserfarenhet kommer att ta examen vara din första prestation i din karriär. I det fallet bör du placera utbildningen över din arbetslivserfarenhet. Om du redan har tillräcklig arbetslivserfarenhet är det bättre att börja med den.

När du inte bör inkludera ditt förväntade examensdatum i ditt CV

Är du redan i avslutningsfasen och skriver ditt examensarbete? Då kommer du förmodligen att ta examen inom de kommande 6 månaderna. Vid den här tiden är det viktigt att ange ditt förväntade examensdatum.

Har du ännu inte påbörjat ditt examensarbete? Nämn då inte det förväntade examensdatumet. Varför? Det är bättre att inte göra det eftersom du ännu inte kan bedöma när du faktiskt kommer att ta examen. Under denna del av din utbildning kan du stöta på olika hinder som kan påverka det förväntade examensdatumet.

Skapa ett Perfekt CV i 3 steg

Överträffa konkurrensen med ett perfekt CV. Upptäck tips från verkliga karriärexperter och öka dina chanser att få ett jobb.

author avatar
Skrivet av
Joost Buitenhof
Joost började sin karriär inom rekryteringsvärlden redan under sina studier i företagsekonomi med ett deltidsjobb som rekryterare. Denna roll utvecklades till en fullfjädrad karriär, där han innehade flera positioner inom rekrytering, till slut som Head of Recruitment. Med tiden växte dock hans önskan om nya utmaningar. Nu använder han sin expertis inom skrivning och granskning av texter, en spännande ny vändning i hans professionella bana.