Ny forskning: ChatGPT ökar anställningschansen med 72 %

Ny forskning: ChatGPT ökar anställningschansen med 72 %

Under det senaste året har AI-världen tagit stora kliv framåt och ChatGPT har spelat en central roll i detta. Det används numera också i stor utsträckning inom Human Resources och rekrytering. Det är anledning nog för oss som jobbansökningsplattform att undersöka hur ofta ChatGPT används av arbetssökande och hur effektivt det är. Resultaten är synnerligen lovande: en betydande andel av de sökande rapporterar större framgång efter att ha använt AI.

Detta är de viktigaste resultaten av undersökningen:

  • 1 av 4 arbetssökande använder ChatGPT för att förbereda sitt CV, personliga brev eller sin intervju.
  • Så många som 65 % av dem använder ChatGPT för att skriva sitt CV och/eller personliga brev.
  • 72% av dem uppgav att de oftare blev kallade till anställningsintervjuer efter att ha använt ChatGPT.
  • 68 % kallades till en intervju med material skrivet med ChatGPT.
  • 53 % av de sökande fick anställning efter att ha använt ChatGPT under ansökningsprocessen.
  • 64 % säger att de är mer självsäkra under ansökningsprocessen tack vare att de använder ChatGPT.

Siffrorna visar tydligt att användningen av AI/ChatGPT utgör ett värdefullt verktyg för arbetssökande. ChatGPT hjälper inte bara till att skapa övertygande CV:n och personliga brev, utan stärker också de sökandes självförtroende. De viktigaste forskningsresultaten förklaras närmare nedan.

1 av 4 arbetssökande använder ChatGPT

Av de 1 000 tillfrågade svarade ca 25 % att de använder ChatGPT för att få hjälp med att skriva CV, personligt brev eller förbereda sig för telefonintervjuer och anställningsintervjuer.

  • 65 % av dem använder ChatGPT för att skriva CV.
  • 45 % av dem använder ChatGPT för att skriva personliga brev.
  • 30 % av dem säger till och med att de använder ChatGPT för att förbereda sig inför anställningsintervjuer.

72 % rapporterar att de oftare blir inbjudna till intervju

Detta visar hur effektiva de CV:n och personliga brev som skrivs av ChatGPT är. Av de sökande som rapporterade att de blivit kallade till anställningsintervjuer oftare (72 %), rapporterade 66 % en liten ökning och 26 % en betydande ökning av antalet svar.

Anders Johansson, en erfaren IT-rekryterare, lyfter fram fördelarna med AI för att förbättra CV och personliga brev. "Det är helt förståeligt att sökande använder AI för att skapa ett attraktivt CV och personligt brev", säger Anders. "Så länge informationen är korrekt är detta ett bra tillvägagångssätt för att öka dina chanser att få en intervju och få dig att se bra ut för potentiella arbetsgivare."

Kvaliteten på de genererade texterna anses ofta vara så bra att användarna knappast behöver göra några justeringar.

Chatgpt-användning bland arbetssökande

68 % kallades till anställningsintervjuer

De sökande rapporterar alltså inte bara en ökning av antalet svar från företag, majoriteten blir faktiskt inbjudna till anställningsintervjuer. 68 % rapporterar att de har blivit kallade till anställningsintervjuer med dokument skrivna med ChatGPT. 53 % rapporterar att de faktiskt blivit anställda.

ChatGPT kan också vara användbart för att förbereda sig inför anställningsintervjuer. "De som går in i en anställningsintervju väl förberedda har större chans att lyckas", säger Anders. "Se till att du vet vad du kan förvänta dig av intervjun. Då kommer du att kunna ge bra svar och tydligt motivera vad du har att erbjuda. Ett verktyg som ChatGPT kan hjälpa till med det". Undersökningen visade också att det ger självförtroende. Till exempel sa 64 % att de var mer självsäkra på grund av den hjälp och de samtal de haft med ChatGPT.

Resultat chatgpt-användning när man söker jobb

3 av 10 rekryterare kände inte till att ChatGPT användes

Cirka 30 % av de svarande uppgav att rekryterarna, såvitt de visste, inte var medvetna om deras användning av ChatGPT. Däremot uppgav ungefär två tredjedelar av de svarande att de berörda rekryterarna var medvetna om att de hade använt ChatGPT för att förbereda sina CV och/eller personliga brev.

De allra flesta uppgav dock att detta inte hade någon ytterligare inverkan på möjligheten att få ett jobberbjudande.

Fallgropar som arbetssökande måste skydda sig mot

ChatGPT kan definitivt ge dig fler jobbmöjligheter. Men det har också en baksida. Anders Johansson betonar att även om AI kan vara ett kraftfullt verktyg bör arbetssökande vara försiktiga när de använder det: "Vissa kandidater blir alltför beroende av AI-verktyg som ChatGPT, vilket kan påverka deras jobbutsikter negativt. Ibland har man kandidater som låter ChatGPT skriva ett perfekt CV, men som sedan har stora problem med att förklara det bra muntligt. Om en rekryterande chef får intrycket att kandidaten inte har de kunskaper och färdigheter som anges i deras CV, kommer de sannolikt att gräva djupare för att verifiera det."

Det är alltså inget fel i att använda AI som stöd för att skriva ditt CV eller personliga brev, så länge det förblir ett stöd.

Forskningsmetod

Denna undersökning beställdes av jobbansökningsplattformen Cvskapare från undersökningsplattformen "Pollfish". Totalt 1 000 deltagare slutförde hela undersökningen. Alla deltagare filtrerades efter demografiska egenskaper för att säkerställa att de för närvarande var förvärvsarbetande eller nyligen sökte arbete.

En del av insikterna i denna artikel har varit möjliga tack vare Anders Johansson. Kolla in hans LinkedIn-profil för mer expertis och information.

Skapa ett Perfekt CV i 3 steg

Överträffa konkurrensen med ett perfekt CV. Upptäck tips från verkliga karriärexperter och öka dina chanser att få ett jobb.

Som direktör för detta jobbansökningsplattform har jag omfattande kunskaper inom framgångsrik jobbansökan. Med detta har jag redan väglett hundratals människor till deras drömjobb. Min expertis i att utforma effektiva CV:n och övertygande ansökningsbrev är kärnan i mitt tillvägagångssätt. Som erkänd expert på att skapa vinnande CV:n kombinerar jag unika insikter med beprövade strategier, så att jobbsökande kan presentera sig själva på bästa möjliga sätt inför potentiella arbetsgivare.